Сторінка
2

Інформаційні системи технологій в фінансово-кредитних установах

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) – це технічна база для розподіленої обробки даних. Різноманіття ЛОМ дозволяє класифікувати їх за різними критеріями.

Регіональні (територіальні) мережі організовуються на регіональному або державному рівні й призначені для надання в режимі реального часу інформаційно-обчислювальних ресурсів абонентам, значно віддаленим одним від одного. В Україні послуги телекомунікаційних мереж надають інформаційні мережі: ВІККІ, комп’ютерні технології (зовнішньоекономічна корпорація, інформатизація, комерційна, кон’юнктурна інформація), СВІТ (Система віртуальних інформаційних технологій), “Ділова інформація”, що підтримують різноманітні бази даних, значна частина яких може використовуватись в маркетинговій діяльності.

Високошвидкісні (цифрові і низько швидкісні (аналогові)

Гомогенні і гетерогенні обчислювальні мережі

Інформаційні, обчислювальні, інформаційно-обчислювальні

Одно рівневі, дворівневі, N-рівневі

З комутацією каналів, з комутацією пакетів, з комутацією повідомлень

Централізованого і розподільного типу

Багатоцільові та спеціалізовані

Багатоцільові і спеціалізовані

Кільце, зірка, загальна шина, деревоподібна

Централізоване управління і однорангові мережі

 

За технологією обробки фінансово-бухгалтерської інформації розрізняють обдно-, двох- і багаторівневі обчислювальні мережі. Наявність декілько. рівніть дозволяє говорити про рівневу розподілену обробку інформації. Однорівнева обробка передбачає створення безпосередньо в бухгалтерії ЛОМ зіркової топології розподільного типу, що охоплює всі ділянки обліку. Таке проектування мережі представляється раціональним для середніх і дрібних підприємств, що мають обмежений обсяг вхідної облікової номенклатури. При дворівневій обробці доцільне проектування ЛОМ розподільного типу з шинно-зірковою (зірковою) топологією. Характеризується наявністю двох сегментів, що відображають відповідно матеріалу і фінансову складові бухгалтерського обліку. Кожний з сегментів містить автоматизоване робоче місце (АРМ) по ділянках обліку, при цьому основним недоліком є відсутність автоматизації первинного обліку. Таке проектування доцільне для середніх за розміром підприємств, що мають невеликі обсяги первинної облікової номенклатури.

Робота в мережах найчастіше оформляється у вигляді електронної пошти (е-mail). Електронна пошта є одним з найпопулярніших і найсучасніших видів спілкування на багатьох підприємствах. Використання електронної пошти нагадує розповсюдження внутршіньоофісних повідомлень, але її набагато легше читати і обробляти. Наприклад, більшість програм електронної пошти дозволяє автоматично сортувати листи у персональній електронній поштовій скриньці за датою одержання та адресами людей, що надіслали ці повідомлення.

Електронна пошта мілька важливих переваг у порівнянні із звичайним поштовим повідомленням:

швидке надходження (від хвилини до декількох годин);

легке управління листами в електронних сховищах;

інтелектуальна допомога з відповідями – у відповідь можна легко встановити фрагменти листа партнера з посиланнями;

групові листи – є можливість написати листа один раз, а потім надіслати його багатьом адресатам.

Мережеві комп’ютери

Перспективним напрямком у створенні КСБО є використання мережених комп’ютерів (МК). Сама ідея мереженого комп’ютера виглядає привабливо: максимально дешевий, без жорсткого диску комп’ютерний термін, підключений до Internet. В результаті користувач може отримати доступ до Internet. Але можливості мережених комп’ютерів не вичерпують переглядом Web-сторінок і обміном електронною поштою. Теоретично користувач може завантажити з Internet і запустити на своєму терміналі будь-яку програму.

Основною перевагою МК є його низька ціна. За рахунок того, що користувач купує комп’ютер обмеженої конфігурації – без накопичувача на жорстких магнітних дисках, дисководів, додаткових з’єднань для підключення допоміжних пристроїв, цей комп’ютер коштує в 3-5 разів менше повноцінного ПК.

Використання МК для роботи з Internet в Україні поки що не є реальним через відсутність розвинутої інфраструктури послуг Internet та поганої якості ліній зв’язку. Але МК слід широко використовувати на великих підприємствах, що використовують Internet.

Поняття та загальна класифікація програмного забезпечення

Поняття інформаційної технології нерозривно пов’язане з тим специфічним середовищем, в якому реалізується технічне і програмне забезпечення. Передусім це стосується програмного забезпечення персональних комп’ютерів, оскільки саме воно значною мірою визначає способи взаємодії користувача з інформаційною системою.

Програмне забезпечення бухгалтерських інформаційних систем – це сукупність методів, правил, описів, інструкцій, математичних моделей і алгоритмів вирішення фінансово-бухгалтерських завдань, переробки інформації і прийняття відповідних рішень.

Примусити технічне забезпечення виконувати операції з обробки інформації покликано програмне забезпечення (загальне і прикладне). На комп’ютерах використовується велика кількість програм, призначених для виконання різних задач. Хоч бухгалтер використовує в своїй роботі тільки невелику частку створеного в світі програмного забезпечення, воно не обмежується програмами для автоматизації бухгалтерського обліку. Нормальна робота комп’ютерів бухгалтерії, наприклад, неможлива без драйверів, що забезпечують виконання команд всередині комп’ютерів та правильну взаємодію комп’ютера і периферійних пристроїв (принтера, модема). Крім того, для створення різних друкованих документів бухгалтери часто використовують так звані “текстові процесора” – загальновживані програми для набору, коригування та оформлення текстів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Інформатика»: