Сторінка
1

Архівація файлів

Значна частина інформаційних ресурсів суспільства зберігається на магнітних носіях. Але інформація на магнітних носіях може бути часткового або повністю втраченою в силу наступних причин:

1)фізичне псування носія в наслідок дії зовнішніх магнітних колів, старіння чи зношення магнітного покриття;

2)діяльність комп’ютених вірусів

3)необачне знищення і т.д.

З метою забезпеченна надійного збереження інформації створюють резервні копії даних. Процес створення резервних копій назив. архівацією. Основний зміст архівації полягає у створенні таких резервних копій, які б займали би значно менше дискової пам’яті, ніж інформація у вихідному стані. Таким чином, сьогодні під архівацією слід розуміти процес перекодування деякої сукупності файлів з метою зменшення загального об’єму пам’яті, який вони займають. Архівацією ще називають процес стискування даних. Розроблено багать різних амореймів архівації. Усі вони ґрунтуються на базі різних підходів та методі, але в сонові більшості з них лежить принцип заміни рівномірного двійкового коду на нерівномірний (кодоскоп).

Кодування слова “абракадабра”.

Для архівації файлі використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. Стиснуті файли поміщають у файл, який називають архівом.

Текстові, графічні та інші файли даних можуть бути стиснені у 3-10 разів і знаесені до файлу-архіву спеціальними програмами-архіваторами,

Перші архіватори з’явилися у 1985 році. Основними можливостями сучасних архіваторів є: занесення цілих груп файлів та підкаталогів в архів, поновлення архіву перегляд файлів в архіві, вилучення файлів з архіву, захист файлів від несанкціонованого доступу, перевірка цілісності архіву, створення багатотомних архівів, та архівів, які автоматично розкриваються. Сучасні архіватори дозволяють економити від 20 до 90% дискового простору.

Файлом, який міститься в архіві, можна скористатися лише після того, як він буде відновлений у початковому вигляді, тобто розархівований.

Розархівацію виконують або ті ж самі архіватори, або окремі програми, які називають розрахіваторами.

Найбільш відомими архіваторами (розархіваторами) є: RLZIP.EXE, RKUNZIP.EXE, ARI.EXE, LHARC.EXE.

При виборі конкретного тону архіватора (розархіватора) керуються г-ма критеріями: швидкістю його роботи та коефіцієнти стискування даних. При цьому для одних типів файлів кращим може бути один архіватор, а для інших – інший.Інші реферати на тему «Інформатика»: