Сторінка
1

Команди для роботи з файлами

1. Копіювання файлів

Для копіювання файлів використовують команду COPY, яка є інструментом створення копій файлів на дискетах або жорсткому диску.

Основна структура команди передбачає зазначення джерела, де розміщено початковий файл, і місця, де створюється копія файла. Очевидно, що при цьому

потрібно указати повні імена файла і копії (імена із визначенням шляху). Якщо копіювання відбувається на поточному дисководові (або у поточному каталозі), то шлях до файла може бути не обумовлений. Імена початкового файла і копії можуть бути різними або, якщо використовуються два дисководи, однаковими.

Приклад. Потрібно копіювати файл з дискети, яка є у дисководі А, на дискету, що установлена в дисковод В. Ім'я файла і копії збігаються.

A>COPY a:keyb.com b:

Ім'я початкового файла (у даному випадку a:keyb.com) завжди стоїть на першому місці.

В цьому прикладі вказівка на дисковод а: може бути опущена, оскільки він є поточним:

A>COPY keyb.com b:

Якщо поточним зробити дисковод B:, то команда набуває такого вигляду:

B>COPY a:keyb.com

Після закінчення операції копіювання на екран дисплея виводиться повідомлення про кількість скопійованих файлів. Наприклад:

4 File(s) copied

(скопійовано чотири файли).

Ім'я копії може відрізнятися від імені початкового файла.

Приклад. Скопіювати файл keyb.com з дисковода А на дисковод В. Ім'я копії — keyb1.com.

A>COPY a:keyb.com b:keyb1.com

Для створення копії файла на тій самій дискеті (або у тому ж каталозі) імена файла і копії мають бути різними.

Приклади.

A>COPY abc.txt kam.txt

A>COPY TXT\abc.txt TXT\kam.txt

A:\TXT>COPY abc.txt kam.txt

Якщо потрібно копіювати багато файлів, то в іменах використовують символи ? і *.

A>COPY *.* b:

Ця команда забезпечує копіювання всіх файлів дисковода А: на дисковод Ь:.

Якщо потрібно копіювати файли, що мають тільки однакові імена або тільки однакові розширення, то слід використовувати команди такого вигляду:

A>COPY abc.* b:, або

A>COPY *.txt b:

Використання ключа /V в команді забезпечує копіювання файлів з одночасним контролем правильності копіювання. В цьому випадку, після копіювання відбувається порівняння копії з початковим файлом на їх ідентичність.

Приклад.

F>COPY mod.exe b:/V

2. Створення та знищення файлів

За допомогою команди COPY можна створювати нові файли. Для цього як джерело указується клавіатура (CON), а як другий параметр команди (куди) — ім'я створюваного файла:

COPY CON <ім'я файла>

Приклад. Створити новий файл nov.txt у кореневому каталозі дисковода А.

A:\COPY CON nov.txt

Після виконання цієї команди можна вводити з клавіатури будь-який текст у файл nov.txt. Для закінчення роботи з командою потрібно натиснути клавіші Ctrl/Z і Enter.

Для знищення файлів використовують команду DEL.

Формат цієї команди:

DEL[шлях\]<файл>[/Р]

За наявності в команді ключа /Р операційна система робить запит, щоб підтвердити знищення файла після введення команди.

В імені файла дозволяється використання символів " *".

Приклад: Знищити файл help.txt у каталозі TEMP диска А.

C:\>DEL A:TEMP\help.txt/P

Після натискання клавіші Enter на екрані монітора з'явиться повідомлення:

Are you sure (Y/N)? — Ви впевнені (Так/Ні)?

Для підтвердження знищення файла треба натиснути Y та Enter.

3. Перейменування файлів

Часто виникає потреба змінювати імена файлів. Для цього існує команда RENAME (скорочено REN).

Команда має формат:

REN[шлях\]<ім’я файла> <нове ім'я файла>

Можна використовувати символи " *" та " ?" в іменах файлів, якщо операція виконується над групами файлів.

Приклад. Змінити ім'я файла red.txt на ім'я red.doc. Файл розміщується на дискові С у підкаталозі DOC.

A:\>C:\DOC\red.txt red.doc

4. Перегляд і друкування вмісту файлів

Для перегляду вмісту файлів на екрані монітора можна використовувати команду TYPE.

Формат команди:

ТУРЕ[шлях\]<ім'я файла>

Однак файл, який треба переглянути, має підходити для цього. Він повинен мати символи, що відображаються. Краще, коли це текстовий файл, інакше на екрані з'явиться нісенітниця. Як правило, файли з розширеннями ТХТ, DOC, ВАТ при виведенні на екран мають зрозумілу інформацію.

Приклад.

C:\TYPE A:\DOC\help.txt

Вміст будь-якого файла можна вивести на пристрій для друкування (принтер). Якщо файл був спеціально підготовлений для друкування або якщо це текстовий файл, то найпростіший спосіб виведення його на друкування — це використати команду COPY.

Формат команди виведення файла на друкування:

СОРУ[шлях\]<ім'я фaйлa>PRN

Як правило, такий спосіб виведення файлів на принтер використовують рідко. Взагалі ж виведення інформації на друкування здійснюється за допомогою спеціальних програм або режим друкування передбачається в конкретних прикладних програмах.

Архіватори

Один з недоліків магнітних носіїв полягає у тому, що вони не забезпечують абсолютну збереженість інформації. Ця інформація може бути зруйнована частково або повністю внаслідок фізичного псування носія, внаслідок дії зовнішніх магнітних полів, старіння магнітного покриття та ін. Бувають випадки, коли потрібна інформація знищується випадково.

Ці обставини вимагають від користувача мати на дискетах архівні копії документів. При цьому їх необхідно перевіряти та поновлювати не менше ніж один раз на півроку.

Якщо увесь обсяг інформації, яким Ви користуєтесь, уміщується на кількох дискетах, то архівні копії можна зберігати в тому самому вигляді, в якому ви з ними працюєте, тобто в початковому. Для створенння копій таких документів використовують стандартні засоби операційних систем.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Інформатика»: