Сторінка
7

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит

Техніка безпека – це система організаційних і технічних міроприємств, засобів запобігаючи дій на робітників небезпечних виробничих факторів.

Міра безпека при розпилі плити ДСП на форматнорозділюючому верстаті:

1. Недозволено включати верстат при неправильно закритих захисних кожухах в зоні заміни пил і ременів.

2. Перед тим як включати верстат подивитись чи на робочому столі нема непотрібних предметів.

3. Перед монтажем пил треба переконатись, що робочі поверхні кожної фаски очищені від бруду і немають дефектів і відповідно рівні.

4. Монтаж і регулювання захисних приспосіблень і вимірюючи лінійок мають відбуватися при непрацюючому станку.

5. Приступати до роботи на верстаті можна тільки після виходу ріжучих інструментів на робочий рижим

6. При обробці довгих виробів рекомендується використовувати додаткові столи

7. Потрібно приєднати до витяжної системи всі пристрої для виведення пилу.

8. Недозволено прибирати відходи виробництва з робочої зони підчас роботи верстату.

9. Подача обробляємої деталі можна виконувати тільки з допомогою штовхача.

10. Періодично прибирати стружку і порох щоб не виник пожар.

Безпека в робочій зоні

Робоча зона має бути добре освітлена, бути достатньо просторою, щоб забезпечити оператору вигоду роботи і обслуговування: оператор повинен обов’язково перебувати поза зоною небезпека. Підлога повинна бути рівною і не забруднюватися відходами і стружками.

Оператор має знаходитися поза зоною можливого вильоту осколків з-під ріжучого інструмента. Якшо в зоні можливого вильоту осколків знаходиться інше робоче місце чи прохід для людей, обов’язково встановити захисні барєри.

5.2. Протипожежний захист.

При виникненні пожежі потрібно швидко обезструмити верстат і використовувати відповідні вогнегасники, направляючи струю в центр полум’я. Навіть якщо наперший раз станок не постраждав від пожару, перед початком роботи його повинен оглянути спеціаліст.

Робоча зона біля станка неповинна бути загромаджена по сторонніми предметами для швидкої евакуації людей в випадку небезпеки.

Даний станок не може працювати в вариво небезпечних підприємствах.

4. Енергетична частина.

4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації.

В цеху, де знаходиться форматно - розділюючий верстат немає витрат силової енергії. Та після автоматизації появляється 2 елемента, які споживають силову енергію – це гідронасос РШн-5 та електродвигун ІМ2/120. Крім того є датчики переміщень (кінцеві вимикачі) ВК-100, які теж споживають енергію хоч і не в значній кількості.

Потужність насоса складає 1120Вт=1,12кВт

Потужність електродвигуна 0,58 кВт

Потужність датчиків вираховується з їх електричних характеристик і складає: Р=І U = = 0,24Вт=0,00024кВт (4.1)

Отже в загальному засоби автоматизації будуть споживати потужність:

Р=1,12+0,58+0,00024=1,7кВт (4.2)

Зазначимо що лінія працює 8 год/добу тоді лінія споживатиме в добу:

1,7кВт 8год=13,6кВт/добу

Визначивши добову витрату електроенергії, можна визначити річну:

- враховуючи те що в році є 251 робочих днів отримуємо:

3413,6кВт/рік (4.3)

Отже витрата електроенергії для даних засобів автоматизації в рік становитиме:

3413,6кВт

6. Економічна частина

6.1. Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації.

В даному розділі економічної частини дипломного проекту необхідно вирахувати вартість усіх витрат, пов’язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму автоматизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування а також визначити економічний ефект.

1.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації.

Назва обладнання

Марка

Один.

Вимір.

Кіль-

кість.

Ціна

грн

Вартість

грн

1

Кінцевий вимикач

ВК-100

шт

5

43

215

2

Електромагніт

КМП

шт

3

125

375

3

Гідродвигун

ПшГц-50

шт

1

1545

1545

4

Гідрозолотник

Рх06574А1

шт

1

256,8

256,8

5

Пневмодвигун

ППш30к

шт

1

654

654

6

Пневмозолотник

БВ-64-1

шт

1

145,5

145.5

7

Насос

РШн-5

шт

1

745

745

8

Електродвигун

ІМ2/120

шт

1

1256

1256

 

Разом

       

5192,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: