Сторінка
2

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит

1.4. Актуальність і економічне обґрунтування теми проекту.

На підприємствах таких як фірма “Виробник будівельних профелів” випускаючих кілька видів виробів, наприклад гарнітури меблів, дошки і т.д., комплексна автоматизація технологічних процесів зв’язана з значними проблемами і малоефективна. На таких підприємствах виконують частичну автоматизацію, поширюючихся на окремі участки технологічного процесу або на окремі його операції. Даний проект автоматизації лінії по розрізу плити ДСП є наочним прикладом часткової автоматизації. Тобто дана автоматизація зводиться до автоматизації окремої операції – розрізу плити ДСП, вона може бути використана при любому масштабі виробництва.

Важливими перевагами такої автоматизації являється доступність проведення її майже на любому меблевому підприємстві і значна економія засобів. В більшості випадків затрати на автоматизацію шляхом модернізації існуючого обладнання в 4-5 рази менше затрат при заміні існуючого обладнання новим, автоматичним.

При автоматизації окремих операцій на модернізуючи верстатах автоматизується завантаження і розвантаження станка. В даному цеху до автоматизації працювало 4 робітника, а в результаті впровадження засобів автоматизації достатньо двох робітників. Отже досягається економія по фонду заробітної плати, по сумі відрахувань по соціальному страхуванню, що призводить до економії заробітної плати а також зменшується витрати на електроенергію.

Отже в даному проекті автоматизації буде автоматизуватися форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу дере волокнистих, деревостружечних плит, плит із клеєної фанери, а також профілів з легких сплавів (типу алюмінію).

Для цього я використаю проект встановлення завантажую чого пристрою для плит ДСП типу ПА-5, який являється екологічно і технологічно ефективним.

1.5. Огляд і аналіз відомих проектних рішень.

З відомих проектних рішень по автоматизації ліній розпилу плити ДСП являються проекти встановлення автоматичних пневмомеханічних загружчиків з вакууприсосами (рішення Львівського політехнічного інституту, 81р). Також в даній галузі відомий проект Швецій, встановлення магазинного загружчика з штовхачами.

Для даного автоматичного процесу використана схема автоживлювача ПА-5, використовується для декотрих форматних, фуговальних, рейсмусових, шліфувальних, свердлильних та інших верстатів з подаючими органами без упрів або з упорами.

Відомим проектним рішенням являється встановлення пристрою ПА-5 поза станком, тоді такі автоживлювачі використовуються як автоукладчики. (модель УА-5).

2. Розрахунково - технологічна частина.

2.1. Характеристика лінії розкрою плити.

Структурна схема відображає кількість функцій, вид і характер зв’язків окремих ланцюгів автоматичного пристрою чи системи для пояснення поведінки цілого пристрою і системи і вивчення їх статичних і динамічних характеристик.

Структурна схема автоматизації

Зворотній зв'язок

ПС

ЗС

КП

ПР

ВМ1

В

КП

ПР

ВМ2

Зворотній зв'язок

Рис.2.1

Значення символів на схемі:

ПС - прийомна секція;

ЗС - загрузочна секція;

КП - керуючі пристрої (електро магнітні реле);

ПР - пнемо реле;

ГР – гідрореле;

ВМ1, ВМ2 – виконавчі механізми (гідро і пневмо двигуни);

В – верстат;

Як видно зі схеми прийомна секція безпосередньо зв’язана із загрузочною секцією. Далі зв'язок між елементами схеми розгалужуються на керуючі пристрої “КП”. Дані пристрої виконують роль при якій змінюють вхідну величину, тобто змінюють режим роботи. Керуючий пристрій складається з блоку електромагнітних реле. Далі стрілка зв’язку безпосередньо зв’язують керуючі пристрої з пневмо і гідро-реле. Які виконують функції включення і живлення виконавчих механізмів “ВМ1”,“ВМ2”. Виконавчий механізм “ВМ2”- гідро двигун зв’язаний зворотнім зв’язком з загрузочною секцією. А виконавчий механізм “ВМ1” через верстат зв’язаний також зворотнім зв’язком з керуючим пристроєм “КП”. Забезпечення зв’язків між елементами схеми відповідають датчики переміщень(кінцеві вимикачі).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: