Сторінка
5

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит

Розрахунок гідроциліндрів зводиться до визначення його робочих параметрів при тому, що при підключенні його в систему його робоче навантаження буде складати Рcm =90КН, максимальна швидкість прямого і зворотніх ходів V1 =0,2м/с, V2 =0,5м/с. Час розгону має складати t=0,2с, тиск в магістралі складає Р=16 МПа, Nц =0,97, робоча рідина масло.

Спочатку вираховує силу інерції підчас розгону:

Рін =; Рін = (2.1)

Розраховую фактичну силу Р+ Рін (2.2)

Р=90 10+9174,3=99174,3 Н.

Розрахункове зусилля буде складати:

Р=Н (2.3)

Отже можна визначити діаметр поршня:

Д=; Д= (2.4)

Звідси діаметр штока буде визначатись:

d=D; (2.5)

d=9,02=6,9см

Товщина стінки циліндра із сталі( . )=200мПа

. ст.≥==4,9см

Товщина плоского дна циліндра буде складати:

Δдна≥0,4Д; (2.6)

Δдна== 1,02см.

Необхідна витрата рідини складає:

Q=An V1= (2.7)

Потужність гідроциліндра при статичному навантаженні буде:

N=

Отже гідроциліндр типу Пш Гц/50 нам повністю підходить.

Розрахунок гідро насоса зводиться довизначення його характеристик при тому щоб його робочі параметри відповідали Q=30л/хв. Номінальний тиск Р=2МПа, частота обертання n=1000об/хв., z=10, hv=0,94, hмех=0,95

При цьому теоретична подача має бути:

Qm= (2.8)

Робочий об’єм насоса має відповідати:

; (2,9)

По ДСТУ 13824-68 приймаємо V0 = 32см3 при Z=10, l=4m визначаємо модуль щеплення:

m=0,5см

По ДСТУ 9563-60 приймаємо m=5мм, тоді і діаметр ділильного кола:

Д0=m z=mm (2.10)

Ширину шестерні визначаємо по формулі для робочого об’єму

b=; (2.11)

b=

Корисна потужність насоса буде:

Привідна потужність насоса:

Nn= Nn =Вт (2.12)

За даними характеристиками нам підходить шестеренний насос типу РШн-5.

При виборі і розрахунку гідро золотника вираховуємо робочий тиск в системі, витрату рідини, режим роботи гідроциліндрів, необхідну кількість позицій. Приймаємо для даної гідросистеми золотниковий гідророзподільник Рх06574А1.

Необхідна витрата рідини складає Q=1,28л/с

Номінальний тиск Р=2мПа

1-корпус;

2-золотник;

3-шток;

4-пожок;

5-проточка;

6,7-кромка и плечики;

Початковими величинами при розрахунку пневматичного циліндра являється зусилля 5, проходячи штоком і перепади тиску δрn=р1 – р2 поршня:

F=; (2.13)

Якщо відпрацьоване повітря з циліндра виходить в атмосферу, можна рахувати що Р2=0, тоді F≈;

Так як коефіцієнт тертя манжету циліндра коливається в великих приділах, а діаметр циліндра невідомий, тоді його ефективна площа для пересилення тертя і загублення площі за рахунок штока мають бути на 50% більше теоретичної.

; (2.14)

Де D-діаметр поршня,см. Тоді:

D=cм (2.15)

Але діаметр поршня відповідає меншому тиску при експлуатації пневматичного циліндра. Тиск в цеховій повітряній магістралі знаходиться в приділах 3-4кгс/см²

Тоді при р=3кгс/см² підраховуємо діаметр поршня:

D≈0,8==6,34≈6,4см

Розхід стиснутого повітря у циліндрів одностороннього руху вираховують по формулі:

Q=, Дцм³ (2.16)

Q=

При розрахунку електромагніту вираховують тягову характеристику даного електромагніта.

F=5,1(I, де (2.17)

I- сила тока в оборотах;

- число витків в обмотках;

GB- магнітна провідність в зазорі;

Δ- зазір між сердечником і якорем;

При збільшенні зазору δ зменшується тягове зусилля F.

F=5,1=0,46Н

З такою тяговою характеристикою підходить електромагніт КМП.

2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання.

Дана схема керування по розрізу плити ДСП відноситься до шляхової системи керування автоматичним процесом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: