Сторінка
9

Проект втоматизації форматно – розділюючий верстат типу “SI400N3200” для розпилу плит

1.9. Розрахунок економії від впровадження автоматизації.

В даному цеху до автоматизації працювало 4 робітника, а в результаті впровадження засобів автоматизації достатньо двох робітників. Отже досягається економія по фонду заробітної плати, по сумі відрахувань по соціальному страхуванню.

Розраховую річний фонд оплати праці робітників до автоматизації. По даних підприємства середньомісячна зарплата одного робітника становить 275грн.

Отже 13200

Річний фонд оплати праці після автоматизації

6600грн

Відрахування на соціальне страхування до автоматизації

Після автоматизації

Економія по фонду оплати праці

13200-6600=6600грн

Економія по відрахуваннях на соціальне страхування

4950-2475=2475грн

Загальна сума економії

6600+2475=9075грн

2.1 Термін окупності витрат, пов’язаних з впровадженням автоматизації, визначають по формулі:

Ток=;

Ток=

2.2 Коефіцієнт економічної ефективності визначають по формулі:

К=

К=1,2

2.3. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації.

В результаті автоматизації цеху було впроваджено засоби автоматизації, які позволяють автоматично керувати виробничий процес.

В результаті вивільнено 2 робітників і досягнуто економії по фонду заробітної плати.

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 0,8 року з нормативним 6,7 кору і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 1,2 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації цеху є економічно вигідним.

Список використаної літератури:

1. Сиротін А.П. Автоматичне керування електроприводами. Держтехвидав. Київ-1960. 551с

2. Основи автоматического управления. Под редакцией В.С. Пугачева М. і Наука, 1967, 680стр.

3. Петранов Ю.В, Мельничук П.П. Автоматизація технологічних прочесів у машинобудуванні. Навчальний посібник для ВНЗ. Житомир 2001.-194ст.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: