Сторінка
2

Допоміжні пристрої

Рис. 6. Флюсоприймач

1 – сито для відділення шлакової кірки; 2 – наконечник для всмоктуючого шлангу.

Віддокремлення флюсу від часток шлаковой кірки, що можуть попадати у флюсоприймач, здійснюється на нахиленому ситі 1. Переміщаючись по ситу, флюс зсипається у відсік для флюсу, а шлакова кіркі видаляється назовні. Кут нахилу сита може регулюватися в межах 30-40 градусів до горизонту. Оптимальним кутом є такий, при якому шлакова кірка не буде затримуватися на сітці, і в той же час весь флюс встигне просипатися через сітку вниз - у флюсоприймальний відсік, а не в ящик для кірки.

Варіант використання такого пристосування на виробництві представлено на рис. 7.

Рис. 7. Використання флюсозбирача при наплавленні валів.

Джерело живлення зварювальної дуги з'єднується з рухомими і нерухомими частинами зварювальної установки декількома проводами різних марок і перетинів (проводу зварювального ланцюга і ланцюгів керування). З'єднання пункту живлення з нерухомими частинами установки не представляє утруднень і виконується зазвичай простими і відомими способами. Труднощі виникають при підведенні струму до частин установки, що рухаються.

Тролейне підведення струму в зварювальних установках не рекомендується. Тролеї не можуть забезпечити надійного живлення голівки зварювальним струмом, тому що при малій швидкості руху (0.2 - 0.5 м/хв) і порівняно низькій напрузі в ланцюзі (20 - 40 В), найменше місцеве їхнє окислювання, або крапля олії, спричиняє обрив дуги або обгорання контактів, що порушує стійке горіння дуги. Слід враховувати, що підвищена сила струму в зварювальному ланцюзі, що досягає 1500—2000 А, пред'являє особливо жорсткі вимоги до контактів з погляду їхньої надійності і великого контактного тиску.

В зварювальних установках найбільш поширені наступні способи підведення струму до рухомих частин.

- підведення струму за допомогою гірлянди гнучких кабелів.

Гірлянда кабелів підвішується до кішок, що переміщаються по монорейці з двотаврової балки. Остання кріпиться на кронштейнах до стіни. або до колон цеху, або до металоконструкції зварювальної установки (рис. 8.).

Рис. 8. Підведення струму до рухомого зварювального апарату за допомогою гірлянди гнучких кабелів.

Типова конструкція кішки для кабелів приведена на рис. 9. Кабелі кріпляться до „кішок” за допомогою дерев'яних колодок, стягнутих болтами. Кількість кішок визначається довжиною переміщення голівки, висотою кріплення монорейки і допустимою стрілою провішування проводів. Чим вище укріплена монорейка і чим більше припустима стріла провісу проводів, тим менше потрібно кішок.

Рис. 9. Конструкція „кішки” для підвішування зварювальних кабелів.

Для зменшення опіру переміщенню „кішки” під час зварювання і виключення рівків зварювального руху, ходові ролики „кішки” змонтовані на шарикопідшипниках.

- підведення струму за допомогою однієї петлі гнучких кабелів.

Зварювальний апарат

Петля зварювального кабелю

Рис. 10. Варіант підведення струму за допомогою однієї петлі кабелю.

У тих випадках, коли переміщення голівки менше 6-8 м, можна обійтися вільною петлею кабелю, один кінець якого закріплений нерухомо, а інший з'єднаний з агрегатами, що рухаються, або голівкою (рис. 10.).

При зварюванні трактором петля гнучких проводів, сплетених разом, може вільно розміщатися на підлозі, або переміщатися по виробу слідом за трактором.

Струмовідводи, застосовувані в нерухомих пристосуваннях, не складні і являють собою зворотний провід, наконечник якого кріпиться до підстави пристосування за допомогою болта з гайкою. Якщо необхідно часте приєднання і від'єднання зворотного проводу, то застосовують швидкодіючий пружинний затиск (рис. 11, а), гвинтовий затиск (рис. 11, б) або гвинтові струбцини (рис. 11, в).

Рис. 11. Нерухомі затискачі зворотнього проводу

а – пружинний; б – гвинтовий; в – гвинтова струбцина.

- підведення струму за допомогою ковзних контактів.

Якщо в процесі зварювання виріб має безперервний обертальний або поступальний рух і шлях цього руху досить великий, то підведення струму до виробу приходиться іноді здійснювати за допомогою знімачів з ковзними контактами.

У типових конструкціях зварювальних кантувачів, обертачів та універсальних обертачів (маніпуляторів) передбачені саме такі ковзні струмопідводи. При їхній відсутності має місце швидкий знос зубчастих зачеплень і підшипникових вузлів кантувачів, що потрапляють у зварювальний ланцюг, мають місце втрати електроенергії, нестала якість сварних з'єднань через коливання зварювального струму.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: