Сторінка
3

Допоміжні пристрої

Існують різні конструкції ковзних струмопідводів (рис. 12.).

Рис. 12. Конструкції ковзних струмопідводів.

Струмознімач у вигляді кутового кронштейну 1 із шарніром (рис. 12, а) має на кінці кронштейну 6 щітки 5 і струмовідводячий наконечник 4, з‘єднаний із кабелем. Щітки 5 підтискаються до мідного кільця 8, напресованого на вал 7 обертача, за допомогою пружинного притискача 2, а їхній підтиск регулюється упором 3.

Струмознімач для зварювання циліндричних виробів на роликовому стенді (рис. 12, б) має цапфу 1 і за допомогою болта кріпиться на обичайці 5. Другий кінець цапфи закріплений у шарикопідшипниках, встановлених у корпусі 3. У корпусі закріплені також чотири підпружинені щітки 2, що ковзають по цапфі. До корпуса 3 і щіток приєднується зворотний кабель 4.

На рис. 12, в наведена інша конструкція струмознімача для зварювання обичайок на роликовому стенді. Його встановлюють між роликоопорами 1 стенда, на яких обертається виріб 4. На стійці 8 шарнирно закріплюються важелі 3, що за допомогою пружин 6 притискають струмознімачи 2 до поверхні виробу. До струмознімачів приєднується кабель 7, що відводить струм. Розмір ходу важеля 3 обмежує регульований упор 5.

Струмознімач у вигляді струбцини 1 (рис. 12, г), нерухомого 2 і рухомого 3 дисків, що підтискаються один до одного пружинним пристроєм 4, застосовується при зварюванні кільцевих швів. Він кріпиться до виробу 6 і має щітки-сухарі з кабелем 5. У струмознімачі (рис. 12, д) на цапфу 1 вала обертача напрессовується мідне кільце 2, до якого підтискаються щітки 4, закріплені в щіткотримачах 3. До щіток під‘єднуються кабельні наконечники 5, а щіткотримачі растискаються пружинним пристроєм 6.

При обертанні виробу в центровому обертачі, або в маніпуляторі рекомендується застосовувати саме кільцеві струмознімачі. Так, наприклад, в двохстоякових обертачах струмопідвід здійснюється за допомогою мідно-сітчастих або мідно-графітових щіток. Струмознімач складається з бронзового контактного кільця (яке одночасно служить і патроном для затиснення виробу) і чотирьох щіток (рис. 13.).

Щітки струмопідводу 10 закріплені в щіткотримачах разом із наконечниками зварювальних кабелів 11 у спеціальних важілях, що забезпечують надійне притискання всіх щіток до бронзового контактного кільця 4, що контактує безпосередньо зі зварюваним виробом 5.

Рис. 13. Струмопідвід до передньої бабки двохстоякового обертача для автоматичного зварювання кільцевих швів

1 – станина; 2 – шпиндель; 3 – нерухома вісь; 4 – бронзовий патрон;

5 – виріб; 6 – редуктор; 7 – шестерня; 8 – втулка для регулювання контактного тиску; 9 – пружина, що забезпечує контактний тиск;

10 – мідно-сітчасті щітки; 11 – кабелі із наконечниками.

Бронзове контактне кільце (патрон) кріпиться на шпинделі обертача 2 і обертається разом зі зварюваним виробом. Таким чином, зварювальний ланцюг минає зубчасті зачеплення редуктора 6 і зубчастого колеса 7. Сталість підтискання щіток до бронзового патрона забезпечується за допомогою регулювальної втулки 8 із пружиною 9.

Аналогічна конструкція кільцевого струмознімача застосовується в маніпуляторах карусельного типу (рис. 14.). Різниця складається лише в тім, що мідне контактне кільце насаджене на хвостовик шпинделя, а не об'єднано з тілом затискного патрона.

Рис. 14. Кільцевий струмознімач, розташований на шпинделі обертача.

1 – фланець для закріплення планшайби; 2 – шпиндель; 3 – бронзове кільце струмознімача; 4 – мідно-графітові щітки; 5 – наконечник кабеля;

У цьому випадку зварювальний струм підводиться до виробу не безпосередньо від контактного кільця, а через шпиндель і тіло планшайби, на якій закріплений виріб.

Для надійної фіксації виробу в процесі обертання використовують холості (неприводні) опори, що їх називають задніми бабками.

Задня бабка обертача має висувну пиноль 2 з обертовим затискним центром 1. Зусилля від затискного гвинта 5 передається на пиноль через багатоярусну тарілчасту пружину 4, що компенсує температурне подовження деталі при наплавленні або зварюванні.

Рис. 15. Задня бабка обертача.

Для настроювання обертача на потрібну міжцентрову відстань (у залежності від довжини деталі) бабка пересувається по напрямних, одна з яких 7 виконана клиновою, а інша – плоскою. Положення бабки фіксується болтом 8. Для захисту напрямних від засмічення передбачений кожух 6. Корпус задньої бабки 3 виконують зварним або литим, чавунним.

Для підведення стиснутого повітря до пневмоприводів пристосування, встановленого на обертачі (кантувачі), застосовуються спеціальні поворотні муфти. Муфти на одне (рис. 16, а) і два (рис. 16, б) напрямки підведення повітря встановлюються на кінці вісі 1 неприводної стійки, в котрій попередньо сверляться поздовжні отвори.

Рис. 16. Поворотні муфти для підведення стиснутого повітря на один (а) і два (б) напрямки.

Корпус муфти 3 (рис. 16) закріплюється на стійці кантувача болтами 4 і встановлюється на шарикопідшипнику 5. Для підведення повітря використовуються штуцери 6 і 7. Гумові ущільнення 2 запобігають втратам повітря.

СЛІДКУЮЧІ СИСТЕМИ ПРЯМОЇ ДІЇ

Для автоматичного керування положенням зварювального інструмента (голівки) щодо з'єднання, що зварюється, (або поверхні, що наплавляється) запропоновано велику кількість різноманітних слідкуючих систем. Незважаючи на велику розмаїтість слідкуючих систем, їх застосовують у промисловості не так широко, як це необхідно. У даному конспекті розглянуто лише найпростіші слідкуючі системи прямої дії.

Системи (пристрої) прямої дії — найбільш прості технічні засоби для автоматичного керування коректувальними переміщеннями. При їхньому використанні зварювальний інструмент повинний мати одну або декілька вільних (неприводних) ступенів рухливості і бути зв'язаним безпосередньо з копірним елементом-щупом, виконуваним, як правило, у вигляді обертового ролика, іноді у вигляді нерухомого копіюючого пальця.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: