Сторінка
4

Компонування установок для автоматичного зварювання

Установка обладнана верхнім бункером флюсоапарата для безперервної подачі флюсу в зону зварювання й відсмоктування флюсу з нижнього флюсозбирального ящика, куди просипається нерозплавлений флюс.

Рис. 12. Установка з двохстояковими центровими обертачами

для автоматичного зварювання кільцевих швів.

УСТАНОВКИ ІЗ САМОХІДНИМИ ВІЗКАМИ.

Установка для зварювання судин.

Установка (рис. 13) призначена для автоматичного зварювання поздовжніх і кільцевих швів циліндричних барабанів діаметром від 800 до 2000 мм і довжиною до 12 м. Вона складається з трьох основних елементів:

- самохідного візка глагольного типу з підвісною зварювальною голівкою;

- зварювального трактора для зварювання внутрішніх швів барабана;

- приводного роликового стенду для обертання барабана при зварюванні і при кантуванні.

Самохідний візок зі зварювальною голівкою служить для зварювання зовнішніх швів барабана. На колоні візка передбачений спеціальний переставний місток з підлокітником для зварювальника.

В електроприводі роликового обертача передбачено дистанційне переключення з робочого ходу на маршовий і навпаки. Це переключення виконується електромагнітом типу КМТ, керованим кнопками з робочого місця зварювальника.

Для підвищення коефіцієнта використання автомата в цій установці можна додати другий роликовий стенд і, відповідно, подовжити рейковий шлях для самохідного візка. У цьому випадку установка буде працювати по системі дубльованих робочих місць і, отже, не буде простоювати через кранові операції.

Зварювання внутрішніх швів трактором ТС-17 можна робити лише при діаметрах від 1,2 м і вище, тому що при менших діаметрах трактор неможливо розмістити усередині судини. У цих випадках потрібне виконання підварочного шва зсередини вручну або автоматом на зниженому режимі.

Можливо компонування установки зварювальним трактором ССг-3, який дає можливість зварювати внутрішні шви при діаметрах від 800 мм.

При зварюванні внутрішніх кільцевих швів трактор рухається по барабану зі швидкістю, рівної окружної швидкості барабана, але спрямованої в зворотну сторону. Завдяки цьому, трактор, фактично, стоїть на місці, а барабан рухається під ним із заданою швидкістю зварювання. При цьому необхідно врахувати наступну обставину. Точна синхронізація швидкостей трактора і роликового стенда можлива лише при дуже складному електричному зв'язку між ними, що звичайно уникають робити. Тому приходиться рахуватись з фактом, що трактор і стенд будуть мати під час зварювання неоднакову швидкість і, отже, трактор буде або відставати, або забігати вперед. Набагато краще, якщо трактор має тенденцію відставати, тому що це відставання легко компенсувати періодичними зупинками роликового стенда, не припиняючи руху трактора і не порушуючи процесу зварювання. Якщо ж трактор забігає вперед, то його необхідно час від часу зупиняти, тобто переривати зварювання, що шкідливо відзивається як на якості шва, так і на продуктивності установки. Отже, при підборі робочих швидкостей для трактора і роликового стенда варто призначати для трактора швидкість трохи меншу, ніж для роликового стенда. На тракторі ТС-17 передбачені додаткові кнопки для керування роликовим стендом.

Рис. 13. Установка для зварювання судин із самохідним візком глагольного типу: а – зварювальна голівка; б – пульт керування; в – мостик для зварювальника. 1 – глагольний візок; 2 – зварювальний трактор; 3 – роликовий обертач.

Рис. 14. Установка для зварювання судин із візком велосипедного типу:

1 – велосипедний візок; 2 – зварювальна голівка; 3 – пульт керування; 4 – зварювальний трактор;

5 – місток для зварювальника; 6 – виріб.

Установка, яка зображена на рис. 14. аналогічна описаної вище, але замість візка глагольного типу застосований візок велосипедного типу, що дає відомі переваги з погляду зменшення габаритів установки й економії виробничих площ. Застосування таких самохідних велосипедних візків може бути рекомендовано лише в тих цехах, де є досить міцні стіни або колони (зокрема, залізобетонні), до яких можна кріпити верхній шлях для велосипедного візка, не побоюючись тремтіння голівки при проході мостового крана.

Роликовий стенд описуваної установки має два ряди роликів - один ведучий, а інший - холостий. Ведучі ролики, як і в попередньому прикладі, насаджені на загальний приводний вал і оснащені гумовими грузошинами для збільшення сили зчеплення їх з барабаном, що обертається. Холості ж ролики, на відміну від попередньої установки, зроблені перекидними, що дає можливість швидко і легко змінити відстань між рядами роликів з 1000 мм на 600 мм і навпаки. Завдяки цьому, на даній установці можна зварювати барабани і труби з дуже широким діапазоном діаметрів: від 300 мм, при відстані між осями роликів 600 мм і до 2000 мм, при відстані 1000 мм.

Рис. 15. Установка із портальним візком

для зварювання циліндричних виробів

Компонування установки із портальним візком виконано за аналогічною схемою (рис. 15). В цій установці викрористовується роликовий обертач із пересувними роликами, відстань між якими може змінюватись за допомогою ходового гвинта. Таким чином, при зміні відстані між роликами, поздовжня вісь виробу не змінює свого положення. На установці можна зварювати кільцеві і поздовжні шви.

При виготовленні судин дуже важливою технологічною операцією є зварювання корпуса з днищем. Як правило, такі шви є замикаючими і доступ до місця зварювання з внутрішньої сторони буває утруднений. Для зварювання такого замикаючого шва застосовується установка, представлена на рис. 16.

Установка зкомпонована з роликового стенда 1 і візка 13, на рамі якого закріплений флюсоапарат 11 і колона 12. На колоні з можливістю вертикального переміщення від приводу 8 змонтована каретка з консоллю 7 і подаючим механізмом 10. На лівому кінці консоли шарнирно закріплений хобот 4 із мундштуком для подачі зварювального дроту в зону зварювання і воронкою 3, у яку по шлангу з бункера 5 подається флюс. Поворот хобота з горизонтального положення у вертикальне й навпаки здійснюється від приводу 9.

Рис. 16. Установка для зварювання внутрішнього кільцевого шва

замикаючого днища.

З рамою візка 13 з'єднаний слідкуючий механізм, який складається зі штанги 14, захвату 16, світлового тубуса 2 і гвинтової пари з маховичком 15. Зварювальний дріт подається механізмом у зону зварювання через гнучкий шланг. Зворотна сторона шва формується дисковою флюсовою подушкою 6.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: