Сторінка
2

Компонування установок для автоматичного зварювання

Рис.2. Установка для зварювання поясних швів балок.

УСТАНОВКИ ІЗ САМОХІДНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ГОЛІВКАМИ

Характерною рисою цих установок є те, що вони не мають потреби в окремому електроприводі для зварювального руху тому, що самохідна голівка здійснює не тільки подачу дроту, але і робочий рух уздовж шва. Завдяки цьому, установки цього типу значно простіше у виготовленні, ніж установки з підвісними голівками. Однак область їхнього застосування обмежується такими обставинами. Шлях для самохідного візка зазвичай розташовується над виробом, що зварюється. Тому, у випадку важких виробів, подаваних краном, цей шлях повинний бути таким, що убирається - пересувним. Зазвичай він робиться у вигляді котючої балки (рис. 3).

Рис. 3. Установка з котючою балкою і самохідним

зварювальним апаратом:

а – котюча балка; б – самохідний зварювальний апарат; в – складальне пристосування; г – маховик для переміщення котючої балки; д – рейковий шлях для котючої балки.

Крім того, порівняно низьке розташування шляху над зварюваним виробом (приблизно 600 мм) виключає можливість зварювання високих двотаврів і таврів.

Можливо інше виконання установки з рухомою напрямною зварювального апарата (рис. 4).

Установки із самохідними голівками рекомендується застосовувати для зварювання коротких виробів. При довжині виробу понад 8 м пересувний шлях для самохідної голівки виходить громіздким і незручним в експлуатації.

Рис. 4. Установка із пересувною напрямною для зварювального апарата

1 – самохідний зварювальний апарат; 2 – консольна напрямна;

3 – маховик для переміщення напрямної; 4 – флюсовий апарат;

5 – пристосування для розташування виробу (стіл або кантувач).

Переносні апарати, установлювані безпосередньо на виріб, що зварюється.

При необхідності змінювати просторове положення балки в процесі зварювання, вона може бути розміщена на кантувачі. При такому розташуванні балки зручно виконувати зварювання швів „в човник”. На рис. 5. представлений приклад такої установки. Як видно з рисунка, зварювальний трактор повинний мати можливість забезпечувати нахил електрода на кут не менш 45 градусів.

При такому компонуванні збирання невикористаного флюсу повинно виконуватися окремим флюсовим апаратом.

В іншому випадку балка може розміщуватись на горизонтальному стелажі, а зварювання виконується нахиленим електродом (рис. 6). При такому компонуванні установка для зварювання оснащена спеціальними пересувними поворотними площадками, установлюваними по кінцях балки, що зварюється. На цих площадках зварювальний трактор переміщається від виробу до виробу і повертається навколо вертикальної осі для зміни напряму руху.

Рис. 5. Установка для зварювання поясних швів балок за допомогою зварювального трактора та кантувача.

Рис. 6. Установка для автоматичного зварювання поясних швів

пролітних балок електромостових кранів.

Установки цього типу досить прості, однак вони мають обмежене застосування: висота балок повинна бути більше розміру колії трактора; поверхня листа, по якому переміщається зварювальний трактор, повинна бути рівною і вільною від накладок і інших виступаючих деталей; зварювання можливе при катеті шва до 6 мм.

3. Установки для автоматичного зварювання циліндричних судин

Такі установки доцільно розділити на такі три групи.

1 - Установки для зварювання поздовжніх швів

циліндричних судин.

Поздовжні шви обичайок можуть бути односторонніми і двосторонніми. Для виконання зварного шва необхідно забезпечити оптимальні умови для його формування і відносне переміщення джерела нагрівання (зварювальної дуги) і виробу. Крім того, при значних діаметрах, обичайку необхідно повертати навколо горизонтальної осі для розміщення стиків, що зварюються, у найбільш сприятливому для зварювання положенні (нижньому).

Поздовжні шви обичайок невеликих розмірів можна зварювати однобічним швом в установці, що забезпечує притиснення крайок, що зварюються, до мідної підкладки (рис. 7). Робочий (зварювальний) рух при цьому забезпечує самохідний зварювальний трактор, що переміщається по напрямних, укріплених на притискних балках складального пристрою. Обмежений простір зони зварювання не дозволяє виконувати збирання флюсу в процесі зварювання, тому після зняття звареної обичайки з пристрою, флюс зсипається в спеціальний піддон, звідки потім збирається флюсоаппаратом всмоктувального типу.

Для зварювання тонкостінних обичайок з титанових сплавів застосовується установка, яка скомпонована з пристрою для складання обичайок 3 і самохідного зварювального автомата АДСВ-5 для зварювання в захисному газі (аргоні) 1, розміщеного на стаціонарної напрямній 4 (рис 8). Завдяки стаціонарному розміщенню пристрою для складання обичайок і напрямній зварювального автомата, траєкторія руху автомата збігається з лінією стику. Для більш точної установки електрода на лінію стику передбачений механізм корекції 2, що забезпечує переміщення електрода як у вертикальній, так і в горизонтальній площині.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: