Сторінка
5

Компонування установок для автоматичного зварювання

До початку роботи установки візок знаходиться в крайньому правому положенні, флюсова подушка - в нижньому, а хобот - у вертикальному положенні.

Установка працює наступним чмном. Мостовим краном складений корпус укладають на роликовий обертач 1 так, щоб стик, що зварюється, розташувався над флюсовою подушкою. Хобот повертають у горизонтальне положення. Вмиканням приводу 8 опускають або піднімають консоль так, щоб хобот розташувався перед центральним отвором у днищі. Після цього візок переміщають вліво і хобот із бункером вводять усередину корпуса. Далі вмиканням приводу в зворотному напрямку хобот повертають у вертикальне положення, по світловій плямі від світлового тубуса регулюють положення зварювального мундштука і фіксують його положення, стискуючи захватом рейки. Флюсову подушку піднімають до зіткнення з обичайкою, подають із бункера флюс і зварюють шов. У процесі зварювання необхідно стежити, щоб положення світлової плями від тубуса завжди збігалося зі стиком, тому що світловий тубус через штангу жорстко зв'язаний із консоллю і зварювальним мундштуком. При відхиленні стику від світлової плями в ту або іншу сторону необхідно обертанням маховичка перемістити візок відносно захвата у ту ж сторону.

Після зварювання всі механізми повертають у вихідне положення, а зваренный корпус мостовим краном знімають із роликового стенда.

3 - Установки для зварювання кільцевих і поздовжніх швів циліндричних судин

Ці установки аналогічні установкам для зварювання одних тільки кільцевих швів. Вони відрізняються конструкцією пристрою для кріплення і переміщення зварювальних апаратів. У установках для зварювання кільцевих і поздовжніх швів застосовуються велосипедні, глагольні і портальні візки, оснащені приводом для переміщення їх із робочою швидкістю автоматичного зварювання.

При зварюванні поздовжніх швів невеликої довжини (2-2,5 м) самохідні візки можуть не мати зварювальної швидкості. Зварювання поздовжніх швів при цьому здійснюється зварювальним трактором, що переміщається по напрямним, укріпленим на балконі візка. У випадку застосування поворотних колон, їхня конструкція передбачає пересування зварювального автомата по консоли. На рис. 17. зображена установка для автоматичного зварювання внутрішніх і зовнішніх кільцевих швів корпусів нафтоапаратури діаметром 800-4000 мм і для зварювання зовнішніх поздовжніх швів судин довжиною до 2000 мм. Установка зкомпонована з велосипедного візка з піднімальним балконом і зварювальним трактором для зовнішніх швів, роликового обертача (стенда), зварювального трактора для внутрішніх швів і пересувної пневматичної флюсової подушки. Відмінною рисою даної установки є можливість зварювання на ній судин із привареними штуцерами, люками й іншими виступаючими деталями, що обумовлено прийнятою конструкцією роликового стенда.

Роликовий стенд складається з однієї стаціонарної приводної роликоопоры і ряду пересувних холостих роликоопор, що переміщаються по двох рейках, покладених на фундаменті. Число холостих роликоопор приймається в залежності від довжини судини, що зварюється, та її маси, причому роликоопори можуть бути встановлені в тих місцях судини, де відсутні штуцери, люки й інші виступаючі деталі. Для збільшення сили зчеплення із поверхнею зварюваної судини, ролики оснащені гумовими бандажами.

Зварювання внутрішніх кільцевих швів виконується зварювальним трактором на пересувній флюсовій подушці.

Ці установки також можуть бути скомпоновані з типового механічного устаткування.

Рис. 17. Установка із велосипедним візком та пересувними роликоопорами для автоматичного зварювання судин.

Рис. 18, а. Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних цистерн (вид спереду)

Рис. 18, б. Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних цистерн (вид збоку і зверху).

Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних цистерн.

Установка (рис. 18, а і б) призначена для зварювання всіх зовнішніх швів цистерни, тобто поздовжніх швів циліндричної частини і двох кругових швів, що з'єднують днище з циліндричною частиною.

Установка складається із самохідного велосипедного візка зі зварювальним автоматом і піднімальним роликовим стендом. Всі шви зварюються із зовнішньої сторони, тому в роликовому стенді відсутня флюсоподушка, а привод для обертання роликів має не тільки маршову (настановну) швидкість, але і робочу швидкість для зварювання кільцевих швів. В електроприводі візка також передбачено переключення з робочого ходу на маршовий і навпаки. Компонувальна схема і робота установки ясні з рисунка і додаткових пояснень не потребують.

Установка для зварювання судин.

Установка (рис. 19) призначена для автоматичного зварювання внутрішніх і зовнішніх поздовжніх і кільцевих швів барабанів завтовшки 10 - 20 мм, діаметром від 1000 до 3500 мм і довжиною до 20000 мм за допомогою зварювальних тракторів типу ТС-17. Барабани складаються з окремих обичайок довжиною 1500 – 2000 мм, на спеціалізованому робочому місці (поза установкою), після чого в складеному на прихватках вигляді подаються на установку цеховим краном.

Спочатку виконується зварювання усіх швів зсередини, причому поздовжні шви зварюються на флюсовій подушці, а кільцеві – на дисковій або на ковзної флюсовій подушці. Після зварювання внутрішніх швів зварюються усі шви зовні без усяких ущільнюючих пристроїв.

Установка обладнана роликовим стендом і велосипедним візком, на якому змонтована піднімальна площадка для зварювальника і трактора. Довжина площадки (уздовж осі стенда) розрахована на зварювання трактором поздовжнього шва однієї обичайки при нерухомому велосипедному візку. Останній має електропривод тільки для маршового пересування від однієї обичайки до іншої, або для розташування в тупику під час укладання і знімання виробу краном. Площадка встановлюється на необхідну висоту за допомогою піднімального механізму з електроприводом. У підлозі площадки, уздовж осі стенда, виконано наскрізний проріз для зварювального трактора, що рухається безпосередньо по виробу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: