Сторінка
1

Ефект акселератора в механізмі циклічного коливання. Вплив акселератора на нестабільність економіки

Принцип акселерації було застосовано неокейнсіанцями для пояснення причин макроекономічних циклічних коливань.

Математично акселератор протилежний мультиплікатору. Якщо мультиплікатор показує величину приросту національного доходу на одиницю приросту інвестицій (інвестиції — величина незалежна, постійна, національний доход — залежна, змінна), тобто, яким буде приріст національного доходу при даному прирості інвестицій, то акселератор, навпаки, дас змогу визначити майбутній приріст інвестицій на одиницю приросту національного доходу - (національний доход — величина постійна, незалежна. інвестиції — залежна, змінна).

Принцип акселерації застосовують, як відомо, для пояснення природи економічної циклічності, зокрема, шляхом поєднання в макроскономічних моделях коефіцієнтів мультиплікатора і акселератора.

Вся діяльність підприємств при ринковій економіці відбувається за виробничо-комерційними циклами, що в основному визначаються співвідношенням попиту та пропозиції на конкретні партії товару, який повинен бути практично повністю реалізованим в певний строк. Виробничо-комерційний цикл або період обороту коштів - це термін, що використовується для позначення зв'язку між притоком та відтоком оборотного капіталу та грошових надходжень.

Подібна модель відображає залежність приросту національного доходу (ЧНП) від приросту автономних (незалежних) інвестицій.

Акселератор показує відносини між приростом попиту як на споживчі товари, так і на товари проміжного попиту (обладнання, сировина і т.п.), і приростом інвестицій, що збільшують потужності виробництва цих товарів.

Зміна попиту викликає різкі зміни в капіталовкладеннях, оскільки необхідно брати до уваги різні терміни, які потрібні для збільшення запасів капітального майна і зміни технічного коефіцієнта капітал – продукт, який показує приріст продукту при даному прирості капіталу.

Приріст доходу стимулює приріст чистих капіталовкладень, тобто збільшення попиту на інвестиційні товари в розмірі більш ніж пропорційному.

Згідно з принципом акселерації в загальному аспекті розмір капіталовкладень I є функція від зменшення доходу (сукупного попиту):

I = f ().

Якщо прибуток і попит залишаються постійними, то чисті інвестиції відсутні. Якщо прибуток і попит збільшуються, то виникає необхідність в збільшенні виробничих потужностей.

Приріст капіталовкладень повинен бути значно вище за приріст прибутків, оскільки час амортизації обладнання перевищує річний термін і вартість його більше річного доходу, що ним приноситься. Нові інвестиції повинні бути в декілька разів більше величини, на яку зміниться прибуток. Ця кількість разів і називається «коефіцієнтом акселерації».

I = α ,

де α – коефіцієнт акселерації, який залежить від відношення капітал – продукт.

Передбачається, що потреба в нових капіталовкладеннях виникає в тому випадку, якщо всі потужності що є, вже використані.

Акселератор - це числовий коефіцієнт, що показує відношення приросту інвестицій до приросту національного доходу (ЧНП), який викликав цей приріст інвестицій. Коефіцієнт акселератора визначається за формулою:

ΔІ ΔІ

а = ------------- , або а = ---- ,

Yn-1 - Yn-2 ΔY

де а - акселератор, ΔІ - приріст інвестицій, ΔY – приріст національного доходу в попередній період, що й викликав приріст інвестицій.

Акселератор є кількісним виразом принципу акселерації, згідно якого кожний приріст або зменшення національного доходу (ЧНП) та сукупного попиту вимагає відносно більшої зміни "індуційованих" інвестицій. ("Індуційовані" інвестиції - інвестиції індуційовані (викликані) зростанням національного доходу. На відміну від них, є інвестиції, що не залежать від приросту національного доходу, так звані "автономні" інвестиції.)

Причини такого співвідношення динаміки національного доходу (ЧНП) і динаміки інвестицій ховаються у довго строковості віддачі від попередніх інвестицій, які вкладені у засоби праці, будівництво тощо, в результаті чого незадоволений у цей період попит веде до розширення виробництва. Крім того, довготривалість використання устаткування веде до такого співвідношення нових і відновлених інвестицій, коли перші зростають вищими темпами.

Принцип акселерації показує, що виробництво інвестиційних товарів (засобів праці) зростає швидше, ніж виробництво споживчих товарів.

Математично акселератор протилежний мультиплікатору, що відображається таким рівнянням:

І І

а = --- , або К = ---- ,

К а

де К - коефіцієнт мультиплікатора. Тобто а = МРS.

Таким чином, якщо мультиплікатор показує величину приросту національного доходу на одиницю приросту інвестицій (інвестиції - величина незалежна, постійна, національний доход - залежна, змінна), тобто, яким буде приріст національного доходу при даному прирості інвестицій, то акселератор, навпаки, дає змогу визначити майбутній приріст інвестицій на одиницю приросту національного доходу (національний доход - величина постійна, незалежна, інвестиції - залежна, змінна).

Принцип акселерації застосовують, як відомо, для пояснення природи економічної циклічності, зокрема, шляхом поєднання в макроекономічних моделях коефіцієнтів мультиплікатора і акселератора. Подібна модель відображає залежність приросту національного доходу (ЧНП) від приросту

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: