Сторінка
1

Інформаційні технології передавання файлів через Інтернет на основі протоколу FTP

Зміст

Вступ……………………………………………………………………… 4

1. Короткий екскурс в історію комп’ютерних мереж…….……………… 6

2. Загальна характеристика FTP зокрема у порівнянні з HTTP-протоколом . 7

3. Система взаємодії компонентів FTP-обміну…………………………… 9

4. Програмне забезпечення доступу до FTP …………………………… 11

4.1. Програмне забезпечення FTP-клієнта .………………………… 11

4.1.1. Основний порядок дій при роботі з FTP-клієнтами……… 12

4.2. Програмне забезпечення FTP-серверів .…………………… 13

4.3. Загальнодоступна (“анонімна”) та приватна служба FTP…… 14

5. Режими обміну даними ……………………………………………… 14

5.1. Передача файлів різних типів… .………………………………. 15

6. Пошук файлів на FTP-серверах………………………………….…… 15

6.1. Пошук файлів за допомогою системи Archie…………………. 15

7. Експлуатація власного FTP-сервера …………………………….…… 18

8. Проблеми протоколу FTP…………. ………………………….…… 19

8.1. Забезпечення цілісності……………………………………………. 19

8.2. Забезпечення захисту……… …………………………… ……. 19

8.3. Дотримання прав власності ……………………………… ……. 19

Висновок…………. …………………………………………….…… 20

Вступ

Безумовно, нічого нового нема у твердженні, що Internet – це всесвітня мережа, що містить у собі величезні інформаційні ресурси. Для людини інформативними є звуки, зображення, відчуття, запахи тощо, тоді як комп’ютер може сприймати, зберігати та передавати звичні для людини образи тільки у вигляді послідовності байт (тобто у вигляді файлів). І якщо обмін інформацією між комп’ютерами насправді – обмін файлами, то для людини отримати з мережі якийсь образ – означає скопіювати на свій комп’ютер відповідний файл. Дуже важливо використовувати Internet якомога продуктивніше, вміти шукати та копіювати потрібні файли.

Працюючи з мережею Internet, користувач постійно отримує та передае файли, навіть не підозрюючи про це. Коли виводиться поточний Web-вузол, це означає, що файли, які надходять, інтерпретуються Web-броузером. Якщо відсилається повідомлення електронною поштою, так само по аналогії ті самі файли передаються по Internet адресату.

Зараз, коли популярність World Wide Web достатньо велика, об’єм трафіку, що передається мережею Internet по протоколу FTP займає тим не менш перше місце, випереджуючи об’єм трафіку по протоколу HTTP. FTP – більш давній та універсальний мережевий протокол, який займається виключно файлами, звідки і походить його назва – “File Transfer Protocol”.

Я вибрала таку тему для курсової роботи, тому що вважаю, що технологія FTP є достатньо актуальною на сьогодні, широко застосовується при обміні інформацією через мережу Internet і тому ознайомлення з її особливостями та характеристиками є невід’ємною частиною загального вивчення інформаційних технологій. Досліджувана мною у цій роботі технологія повинна бути знайомою кожному користувачеві Internet-у як один із способів оптимізації роботи з мережею та економії часу.

На сьогодні актуальною задачею є зокрема організація файлових архівів у рамках TCP/IP. Архіви використовують для вирішення різноманітних задач, хоча найпопулянішими у мережі є вільні для доступу архіви, або такі, доступ до яких дозволяється через анонімний ідентифікатор користувача. Таким чином дані архіви можна використовувати а якості колекцій вільно розповсюджуваного ПЗ, та ПЗ для бета-тестування, колекцій нормативних та регламентних документів тощо. FTP-архів можна також використовувати і в якості архіву комерціного програмного забезпечення, яке використовується в компанії, без права анонімного доступу до ресурсів.

Часто можливість авторизованого FTP-доступу використовують для обміну повідомленнями, тобто в ролі засобу комунікації, що відбувається у випадку збою роботи електронної пошти.

Технологія FTP є зручною для використання як для локальних, так і для глобальних мереж. Однією з переваг FTP є сумісність із багатьма платформами.

У моїй роботі, звичайно, важко буде розкрити детально всі нюанси роботи з протоколом FTP, але буде зроблено спробу доступно описати головні принципи роботи даної технології, а також буде зроблено невеличкий екскурс по історії виникнення FTP.

1. Короткий екскурс в історію

комп’ютерних мереж

На мові Іnternet-у FTP означає інтерфейс користувача, що реалізує ARPANET – стандартний протокол передачі файлів. Ця програма дозволяє користувачеві передавати файли між двома комп’ютерами, що зв’язані між собою локальною (LAN) або глобальною (WAN) мережею. При цьому комп’ютерні платформи можуть бути різних типів. В цьому і полягає головна особливість FTP в мережі.

Якщо заглянути в історію мереж, то стає зрозуміло, що ARPANET була предком Internet-у. Дослідження, результатом який стало виникнення мережі Internet було ініційоване управлінням перспективних дослідницьких програм- DARPA (The Defense Advanced Research Project Agency). В 1968 році вище назване агенство ввело в дію ARPANET - першу справжню комп’ютерну мережу. ARPANET почала роботу як пеша в світі глобальна мережа (WAN), а потім була використана в якості бази для мережевих доліджень, що призвели до народження мережі Internet. До листопада 1971 року ARPANET зв’язала воєдино 23 хост-комп’ютера.

В 1973 році DARPA ініціювала програму доліджень в області техніки та технологій з’єднання різних видів пакетних мереж (мереж, що розбивають інформацію на пакети з метою переміщення даних по мережі). Ця робота отримала назву “проект з’єднання мереж” (Internetting project), а система мереж – результат даного проекту – стала відома під назвою Інтернет (Internet).

В 1974 році вчені агенства DARPA спільно з експертами Стенфорда розробили спільний стандарт, що б дозволяв підтримувати зв'язок між різнимим мережами . Результати роботи носили назву “протокол управління передачею/Інтернет протокол” (TCP/IP). Властивість мереж підтримувати зв'язок одна з одною стала основоположним моментом в розвитку Інтернету. Таким чином, в момент кінцевого прийняття TCP/IP в 1982 році з’явився на світ Internet.

Я вирішила провести такий маленький екскурс в історію комп’ютерних мереж, щоб показати, що протокол, який буде розглянуто в даній роботі, використовувався можна сказати на зорі розвитку мереж і надалі є актуальним та широко вживаним. Якщо будь-яка комп’ютерна система має FTP-забезпечення і під’єднана до Internet, то це відкриває широкі можливості для користувача. Це не тільки можливість проводити пошук інформації на спеціалізованих серверах, але й просто доступ до величезного складу інформації у вигляді грандіозної кількості архівів, що зберігаються в інших системах. На мою думку, вже така можливість доводить практичність та доцільність використання FTP-протоколу, адже у наш час інформація-це гроші, таокж на вагу золота вимірюється і час, витрачений на пошук такої інформації. Звичайно- на сьогоднішній день є не одна можливість пошуку та пересилки інформації, але протокол FTP вже є випробуваний часом і задекларований як зручний інструмент для перекачування файлів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Інформатика»: