Сторінка
1

Внутрішня пам’ять, форматування жорсткого диску, вікна документів у Word

Питання:

1. З яких пристроїв складається внутрішня пам’ять.

2. Форматування жорсткого диску.

3. Вікна документів у Word.

Відповіді на запитання:

1. Пам’ять комп’ютера складається з оперативної та постійної (дискової).

Відмінність оперативної пам’яті від постійної, в тому, що інформація зберігається в ній не постійно, а тимчасово. Після виключення комп’ютера увесь вміст оперативної пам’яті зникає безслідно. В оперативній пам’яті відбуваються проміжні результати вирахувань. Оперативна пам’ять – своєрідний полігон, на якому комп’ютер проводить усі свої операції. Наявність оперативної пам’яті дозволяє створити швидкий доступ до потрібної інформації (програми), яка залучається до роботи.

Постійна пам’ять відома ще під назвою як жорсткий диск, вінчестер, HDD. Використовується для довготривалого зберігання усієї інформації, яка є в комп’ютері. Інформація зберігається на одній або кількох круглих пластинах з магнітним шаром, над яким літають-працюють магнітні записуючі головки. Основний параметр – ємність, яка вимірюється в мегабайтах Мб (гігабайтах Гб).

2. Форматування диска – це процес нанесення на його поверхню спеціального магнітного сліду, за яким здійснюється запис або читання даних.

Диск розбивається на концентричні кола – доріжки (треки), а доріжки – на сектори. Перед першим застосуванням диск фор матується.

Повторне форматування диска виконується у разі:

§ виникнення фізичний вад або дефектних місць, коли інформація не читається;

§ зараження вірусом, коли не можна вилікувати файли без утрати інформації;

Під час форматування диска на ньому позначаються дефектні місця, що з’явилися. Їхні позиції заносяться в таблицю розподілу файлів FAT (File Allocation Table).

Форматування диска здійснюється за командою Форматировать, яку можна вибрати такими способами:

1. Відкрити папку “Мой комп’ютер”. Потім клацнути правою клавішею миші на значку диска, який треба відформатувати. В контекстному меню, що зявиться на екрані, треба вибрати команду Форматировать.

2. Відкрити програму “Провідник”, вибрати значок диска на панелі вмісту вибраної папки і клацнути правою клавішею миші. В контекстому меню, що з’явиться на екрані, потрібно вибрати команду Форматировать.

Після вибору опцій і в першому і в другому способах треба клацнути мишею на командній кнопці “Начать”, щоб почалося форматування диска.

Після закінчення форматування дискети на екрані відображається вікно “Результати форматування”.

3.

Miсrosoft Word 2000 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського “What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Підпис: 
Мал.1
Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1).

Робота з вікнами

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Вікно програми Miсrosoft Word

Підпис: 

Панелі інструментів

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка a.

Якщо для виведення усіх кнопок на панелі не достатньо місця, то виводяться кнопки, які були ужиті останніми. Якщо натиснути на кнопку у кінці панелі, то з'являться інші кнопки. При натисканні на кнопку Добавить или удалить кнопки з'явиться меню, в якому можна вивести або забрати кнопку з панелі.

Також для зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Командыз'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

Підпис: Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню, яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.

Режими відображення документа

Редактор Microsoft Word дозволяє переглядати документ у різних режимах:

­ Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій;

­ Web-документ - відображає документ у вигляді Web-сторінки;

­ Разметка страниц – відображає документ у точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами й багатоколонною версткою документа; тільки у цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

­ Підпис: Структура – призначений для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати й приховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення, створювати та працювати з піддокументами.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Вид або кнопок, розташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування.

Операції з документами

Підпис: 

Створення нового документа

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Інформатика»: