Сторінка
15

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати ". Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

8. Бухгалтерський фінансовий облік. / За редакцією професора Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002 р. – 688 с.

9. Фінансовий менеджмент./ навчальний посібник:/ За редакцією професора Г.Г. Кірєйцева.- Київ: ЦУЛ, 2002 р.

10. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання./ Л.А. Лахтіонова : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001 р.

11. Бухгалтерський облік: Лишиленко О.В.: навчальний посібник. 2 – ге вид., - Київ: Видавництво “Центр навчальної літератури”, 2003 р.

12. Фінанси підприємства./ Підручник за ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. –368с.

13. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Ткаченко Н.М. 6-те вид. – К.: А.С.К., 2002 р.

14. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник за ред. Н.В Чабанова, Ю.А. Василенко К.: “Академія” 2002 р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Інші реферати на тему «Фінанси»: