Сторінка
1

Мови та системи програмування

Однією з найпоширеніших мов з програмування серед сучасних мов високого рівня, що використовуються в ПК, є мова Visual BASIC.

Слово Visual означає, що за допомогою цієї мови реалізовано візуальний стиль програмування. Це – зовсім новий стиль, за якого програми не пишуть, а проектують. Програмістів, які використовують його, доцільніше називати інженерами-проектувальниками програмних засобів, тому що перед тим, як почати набирати перший рядок коду, створюється інтерфейс, тобто проектується зовнішній вигляд робочого середовища, з яким працюватиме користувач ПК.

Абревіатур BASIC у назві мови Visual BASIC 6,0 свідчить про те, що остання є розвитком давно відомої мови BASIC, розробленої в США у 1963 р. співробітниками Дартмунського коледжу Дхоном Кемені та Томасом Курцем. яка відразу здобула популярність своєю простотою та наочністю, Розробляти програми на мові BASIC було значно легше, ніж на інших мовах програмування того часу, таких, як КОБОЛ і ФОРТРАН. З цим пов’язана також назва мови BASIC, утвореної з перших літер словосполучення Beginners All-hurpose Symbolis Instruction Code. У перекладі з англійської це означає: універсальна мова програмування для початківців.

Із моменту появи і до цього часу мова програмування BASIC динамічного розвивається разом з комп’ютерами та комп’ютерними технологіями. Як тільки з’явилися ПК, виникли нові версії мови BASIC для цих машин (типу QBASIC).

Коли на зміну однозадачним ОС (типу Windows), з’явилась потреба у принципово новому підході до розроблення програм у багато віконному середовищі. Виникла необхідність не тільки в написанні тексту програми, а набагато ширша: потрібен був графічний інструмент розроблення, який може працювати в середовищі системи Windows, створювати додатки, здатні використати всі переваги графічних, мультимедійних, діалогових і багатопроцесорних можливостей ОС Windows. У зв’язку з цим з’явилося нове середовище програмування Visual BASIC.

Саме завдяки наявності чудових візуальних засобів розроблення прикладних програм система й дістала таку назву.

І хоча мова Visual BASIC 6,0 далеко пішла в своєму розвитку порівняно з BASIC, але покладений в її основу принцип простоти та точності залишився незмінним. Він набагато простіший від таких мов програмування, як С або С++, Делі і потребує набагато менше часу та зусиль на вивчення.

Це мова, на яку “роблять ставку” провідна фірма в галузі розроблення комп’ютерних технологій – компаній Microsoft. Нові версії мови Visual BASIC, такі, як Visual BASIC 6.0, “вбудовуються” в нові системи, розроблені цією фірмою (Access 2000, Word 2000, E[cel 2000 та ін.), як мови написання макрокоманд, що підвищує ефективність використання цих додатків. Крім того, існує діалект мови Visual BASIC (VB Script), що є підмножиною мови Visual BASIC і полегшує розроблення прикладних Windows – додатків для Internet.

Visual BASIC6,0 – це сучасна могутня система програмування, яку складає низка компонентів.

Одним із компонентів будь-якої сучасної системи програмування, в тому числі системи Visual BASIC, є інтегроване середовище-оболонка, що включає вбудований редактор тексту, систему інформаційної контекстуальної допомоги, транслятор-компілятор, компонувальник і налагоджував програм, а також елементи призначеного для користувача інтерфейсу.

Безпосередня взаємодія програміста з інтегрованим середовищем розроблення здійснюється за допомогою засобів керування, розташованих у головному вікні проекту. Це вікно з’являється на екрані монітора кожного разу під час запуску Visual BASIC. Основні його елементи розглядаються нижче.

Меню Edit містить досить відомі команди редагування:

Cut – вирізати; Сору – копіювати; Paste - вставити; Find - знайти; Delete - вилучити; Can’t Undo - скасувати; Can’t Redo - повернути; Select All - виділити все.

Меню View містить команди, що дають змогу розкрити в головному вікні проекту інструментальні вікна, необхідні для розроблення на налагодження додатку. Основні з них наведено в табл 7.1.

Зазначені в табл 7.1 команди з меню View дають можливість розкрити в головному вікні проекту сім вікон. З них на рис. 7.1 розкрито тільки п’ять: вікно екранної форми; вікно провідника проекту; вікно властивостей; вікно розташування форми; вікно елементів керування.

Таблиця 7.1.

№ п/п

Ім’я команди

Назва вікна, що розкривається

1

Соde

Соde (вікно редактора коду)

2

Object

Object (вікно екранної форми)

3

Properties Windows

Properties (вікно властивостей)

4

Project Explorer

Project Explorer (вікно провідника проекту)

5

Toolbox

Toolbox (вікно елементів керування)

6

Object Browser

Object Browser (вікно характеристик об’кта)

7

Fort Laeout

Fort Laeout (вікно розташування форми)

У першому з розкритих вінок розташовується екранна форма, яка проектується; у другому – стандартний набір піктограм (інструментів) для створення на екранній формі об’єктів керування; у третьому – опис структури проекту, що створюється; у четвертому – список властивостей активного (виділеного) об’єкта.

За допомогою команд із меню Windows можна змінювати порядок розташування вікон у головному вікні: горизонтально, вертикально або каскадно.

Вікно елементів керування Toolbox забезпечує проектувальника набором інструментів, необхідних для розроблення прикладної програми під час розміщення елементів керування на екранній формі.

Елементи керування - - це візуальний засіб для створення об’єктів на формі. Наприклад, на форму можна додати рисунки, написи, кнопки керування. списки, смуги прокручування, меню і геометричні фігури.Інші реферати на тему «Інформатика»: