Сторінка
1

Досвід роботи з ансамблем ложкарів

Важливе місце у житті будь-якої людини займає музика і музична діяльність.

У шкільному віці саме вона найбільш безпосередньо впливає на розвиток творчих здібностей.

У цей час життя дитини емоційно відкрите, в ньому переважає образне сприйняття навколишнього світу. Музика пізнається дитиною як джерело позитивних емоцій, яка розширює його життєвий досвід, стимулює до активної діяльності.

На жаль, останнім часом склалася ситуація, що музичне мистецтво під впливом активного вторгнення ринкових механізмів стало на шлях спрощення. Дитина починає приймати за музику, твори новомодних на сцені виконавців, чиє «мистецтво» обмежується невигадливими мелодіями, банальними, зачовганими ритмами. Дитину вже у ранньому дитинстві програмують на односторонній, спрощений світогляд, легко керовану засобами масової інформації.

Труднощі, що охоплюють дітей шкільного віку при сприйнятті серйозної музики, багато в чому пояснюються тим, що в них немає початкового музичного досвіду, не сформовані емоціонально-слухові уявлення і мотивації пізнання, цим відбувається збіднення, що б'є по духовному розвитку особи і народу цілому.

Можна уникнути цієї ситуації, якщо початкове музичне виховання здійснювати спираючись на традиції народної музики і виконання на народних інструментах.

Коли дивитися на виконавчі традиції, на народні музичні інструменти можна помітити, що на даний час розвивається природний процес творчої трансформації народного мистецтва з поверненням до першовитоків.

Ознайомлення з народними традиціями, вивчення народних інструментів сприяє формуванню в маленької людини національної самосвідомості.

Входячи у світ народної музики і інструментів, дитина підсвідомо відчуває у собі «поклик предків». Характерні для російської, української народної культури звуки, тембри, орнаменти, мелодії, форми «пронизують» його наскрізь. Дитина усвідомлює, що є невід'ємною частиною свого суспільства, своєї культури.

Доступність народних інструментів, привабливість і легкість гри ними приносять дітям радість, створюючи передумови для подальших занять музикою, формують інтерес пізнання світу музики в різних його проявах. Народна музика і народні інструменти готують дітей до розуміння традицій та громадянської культури.

Ознайомлення з традиціями і історією розвитку російської культури, музикування на народних інструментах, створення аранжувань і оригінальних творів для гри на інструментах, пошуку нових фарб та поєднань у тому звучанні під час активного музикування – всі ці види діяльності визначають творчий, пізнавальний і захоплюючий характер процесу музичного розвитку дітей, зумовлюють його результативність. Це підштовхнуло мене організувати в школі ансамбль гри на ложках «Ярмарка».

Ціль створення: збагаченя духовної культури дітей через гру на народних музичних інструментах.

Задача:

♦ виховання музичних, інтелектуальних, всебічно розвинутих школярів.

♦ розширювати та збагачувати знання дітей (про костюми, художні ремесла, традиції, свята)

♦ вивчення основ техніки гри на ложках, формування необхідних умінь і навиків для подальшого удосконалення гри.

♦ виховання інтересів, любові та потреб занять музикою.

♦ пропаганда музичної культури та мистецтва.

Направлення работи:

♦ знайомство з народними інструментами.

♦ самостійне виконання творів.

♦ розвиток творчих здібностей.

Принципи:

♦ принцип фасціації (очаровування дітей).

♦ творчого направлення.

♦ ігрове пізнання.

♦ максимальна самореалізація з урахуванням індивідуальних особливостей.

Методи работи:

♦ пояснювально-ілюстративна (бесіда, пояснення, художнє слово, використання фольклору).

♦ репродуктивний (розучування, закріплення матеріалу).

♦ дослідницький (самостійне виконання, оцінка, самооцінка).

♦ метод пробудження до співпочуття (емоційний відзив на прекрасне).

♦ метод пошукових ситуацій (поштовх дітей до творчої і практичної діяльності).

В роботі з ансамблем використовуються технічні засоби навчання (музичний центр, телевізор, відеопрогравач, відеокамера);

♦ для відпрацювання техніки гри на ложках;

♦ ритмічне відпрацювання;

♦ знайомство з музичним репертуаром та виконавцями;

♦ для самооцінки (діти проглядають особисте виконання, висновок та аналізування);

♦ участь у концертах, фестивалях, святкові ранки.

Результат:

♦ індивідуальна гра, гра в ансамблі (тримання ритму);

♦ приміняти в ансамблі практичні навики гри на 2-х ложках та на інших музичних інструментах;

♦ відчувати та розуміти музичний твір (основна тема);

♦ чисто співати, інтонування мелодії і одночасна гра на інструменті;

♦ ритмічно рухатися, відтворюючи колорит;

♦ розуміти і відчувати відповідальність за правильне виконання в ансамблі.

Методи оцінки результативності:

Робота з батьками зумовлює:

Проведення батьківських зборів, останні проводяться в формі звітного концерту, на якому батьки мають можливість спостерігати ріст виконавської майстерності своїх дітей. Крім цього, систематично проводяться індивидуальні консультації з батьками, діти яких потребують консультацій. Батьки – наші друзі і помічники.

♦ Формою закріплення являються: конкурси на краще виконання сольного твору, фольклорні свята, разваги та дозвілля, звітні концерти, участь в оглядах, конкурсах, фольклорних фестивалях.

Традиції народної культури у музичному вихованні і навчанні дітей

Залучення до музики – один із важливих шляхів у вихованні в нашій школі, оскільки музика надто впливає на почуття, викликає до життя ще неусвідомлені думки і почуття, очищає душі від всього малого й випадкового, зміцнює гідність людини, його віру у внутрішні сили. Музичне мистецтво, відбиваючи життя, стверджує моральну красу людини, цінність дружби, вірності, розкриває багатство душевного світу.

У сучасному розумінні, музичне виховання – це процес передачі дітям суспільно – історичного досвіду музичної діяльності, із метою їхньої підготовки до майбутнього життя.

Діти дуже гостро відчувають прекрасне й тягнуться до нього. Сприйняття творів музичного мистецтва представляє необмежені можливості. У процесі музичного виховання діти набувають вміння слухати музику, запам'ятовувати та розпізнавати її, починають радіти їй; вони переймаються змістом твору, красою його форми й яскравих образів. У них розвивається інтерес до музики, тому надалі і любов до неї. Через музичні образи дитина пізнає прекрасне у навколишній дійсності.

Треба сказати, що завданнями музичного виховання у нашій школі є: розвиток музичних і творчих здібностей дітей за допомогою різних видів музичної діяльності; формування початку як музичної, так і загальної духовної культури.

Дитинство – період розквіту у житті. Це час, коли дитина подібна до квітки, що тягнеться

своїми пелюстками до сонечка, дуже чуйно реагуючи на кожне слово, сказане дорослими. Тому завдання дорослих – прищепити дітям любов до прекрасного, навчити їх умінням і навичкам гри у колективі, розвинути такі риси, як доброту, почуття товариськості і шляхетності, почуття патріотизму до батьківщини і рідних витоків. Тепер до нас поступово повертається національна пам'ять, і ми по-новому починаємо ставитися до старовинних свят, традицій, фольклору, художніх промислів, декоративно – прикладного мистецтва, у яких народ залишив нам найцінніше із своїх культурних досягнень, просіянних крізь сито століть.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: