Сторінка
7

Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів - хлопців

3.2. Показники, які характеризують спеціальну витривалість до навантажень зі змінною спрямованістю впливу.

Таблиця 2

Динаміка показників, що характеризують витривалість боксерів після застосування різних варіантів навантаження

№ п/п

Найменування показника

Експеримент n=37

Контрольна n=47

1

Сумарний тоннаж (у.о)

22,06+18,77

12,36+10,74

2

Сила удару на 1 кг ваги (у.о)

13,86+9,25

2,20+10,46

3

Коефіцієнт витривалості (у.о)

16,41+11,72

3,66+10,36

4

Сумарний тоннаж 1 р. (у.о)

-1,09+5,79

1,43+7,77

5

Сумарний тоннаж 2 р. (у.о)

9,36+8,08

3,20+9,10

6

Сумарний тоннаж 3 р. (у.о)

19,36+12,70

9,97+14,28

7

Коефіцієнт витривалості 1 р.

2,55+6,73

2,16+7,38

8

Коефіцієнт витривалості 2 р.

16,62+6,63

5,12+9,58

9

Коефіцієнт витривалості 3 р.

24,45+14,56

14,05+15,52

10

Загальний коефіцієнт витривалості

11,42+6,49

5,80+8,05

11

Сила удару на 1 кг ваги 1 р. (у.о)

-0,303+5,76

0,36+3,11

12

Сила удару на 1 кг ваги 2 р. (у.о)

8,66+7,93

3,06+6,52

13

Сила удару на 1 кг ваги 3 р. (у.о)

17,65+10,52

7,09+6,00

14

Сила лівого прямого (у.о)

-0,78+3,23

-0,16+3,78

15

Сила правого прямого (у.о)

3,46+3,87

1,74+5,56

16

Сила бічного лівого (у.о)

2,29+4,61

-0,17+6,76

17

Сила бічного правого (у.о)

1,61+5,60

1,66+8,35

18

Кількість ударів на 10 сек.

8,29+3,81

10,23+7,65

19

Біг 30 м. (сек.)

2,32+3,10

1,46+1,97

20

Біг за 5 мін. (м.)

6,07+5,80

2,31+4,17

21

Стрибок в довжину з місця (м)

2,45+2,39

0,93+2,21

Результати, представлені в таблиці, показують, що в цілому темпи приросту результату в показниках спеціальної витривалості на застосування різного навантаження істотно розрізняються (система планування навантаження по експерименту представленому в II-у розділі). Звертає на себе увагу більш високий темп приросту результатів в множині показників експерименту із спрямованістю тренувального процесу на розвиток швидкісно-силової витривалості. Це відноситься, в першу чергу, до таких показників, як сумарний тоннаж, в першому експерименті темп приросту склав 22,06%, тоді як в другому 6,86% і в контрольній групі 12,36%. Вище темп приросту спостерігається в таких тестових показниках, як відносна сила удару на 1 кг ваги (відповідно по експериментах 13,86%; 2,00 %; 2,20 %). Стосовно коефіцієнта витривалості збільшення в першому експерименті склало 16,41 %. Значно менше в контрольній групі 3,66 %.

Порівнюючи темп зміни показників, що характеризують спеціальну витривалість по раундах ведення поєдинку, можна відмінити велике збільшення після експерименту в другому, і особливо в третьому раунді. Так, сумарний тоннаж після першого раунду істотно змінюється після другого експерименту (7,06 %) і значно менше після першого (-1,09%). Стосовно другого і особливо третього раунду спостерігається велике збільшення сумарного тоннажу після першого експерименту (відповідно 9,36 %; 19,36 %), менше в другому (8,59 %; 14,07%) і значно менше в контрольній групі (3,20 %; 9,97%). Подібна спрямованість спостерігається і щодо такого показника, як відносна сила удару на 1 кг ваги. Великий темп приросту характерний для боксерів після другого експерименту (2,47 %) і менший за наслідками першого (-0,30 %), але в другому і в третьому раунді вищий вже у боксерів, що тренувалися із спрямованістю на розвиток швидкісно-силової витривалості (відповідно 8,66%; 17,65 %); менше після другого і особливо в контрольній групі (див. табл. 10).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: