Сторінка
6

Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів - хлопців

X = А/Б

де X - коефіцієнт витривалості;

А - середній коефіцієнт відновлення;

Би - сила удару на 1 кг ваги.

Загальний коефіцієнт витривалості визначався по формулі:

Кобщ = (КЗ/К1+К2+КЗ)

де К1, К2, КЗ - коефіцієнти витривалості в 1, 2 і 3 раунді відповідно.

2.3. Організація досліджень.

Дослідження проводилися з 2004 по 2005 включали наступні два етапи.

Перший етап формування основного напряму роботи. Теоретичний аналіз наявної літератури і її узагальнення, формування на цій основі концептуальних підходів до рішення висунутої гіпотези, поставлених задач і вибір основних методів і методик дослідження. Визначення предмету і об'єкту дослідження.

Другий етап - педагогічний експеримент. В педагогічному експерименті вивчали закономірності розвитку швидкісно-силової витривалості.

Розділ ІІІ

Темпи змін показників, які характеризують спеціальну витривалість до навантажень зі змінною спрямованістю впливу

3.1. Дослідження динаміки змін показників, котрі характеризують витривалість боксерів після навантаження.

Планування навантаження проводилося відповідно до розробленої нами програми (див. табл. 1).

На загальнопідготовчому етапі використовувалася одна з форм інтервального методу тренування із застосуванням засобів ЗФП, що відображають специфіку боксу по фізіологічній спрямованості.

Вправи для вдосконалення швидкісної витривалості за допомогою бігу:

Характер роботи - повторний.

Тривалість - 10 сек.

Тривалість раунду - 2 мін.

Кількість раундів в серії - 4.

Відпочинок між раундами - 3 мін.

Кількість серій - 2.

Відпочинок між серіями – 6 мін.

Інтенсивність максимальна.

Вправи для вдосконалення швидкісно-силової витривалості за допомогою бігу:

Характер роботи повторний.

Тривалість - 15 сек.

Тривалість раунду - 2 мін.

Кількість раундів в серії - 3.

Відпочинок між раундами - 15 сек.

Кількість серій - 3.

Відпочинок між серіями 6, 4, 2 мін.

Інтенсивність субмаксимальна.

Вправи для вдосконалення загальної витривалості за допомогою бігу:

Характер роботи - змінний.

Тривалість - 3 мін.

Кількість раундів - 10 (8 прискорень в серії).

Відпочинок між раундами - 1 мін.

Інтенсивність - середня (до 160).

На спеціально-підготовчому етапі вправи виконувалися на типових боксерських мішках. Удари наносилися максимально швидко і точно із збереженням техніки ударних рухів і відповідно ударних положень, сприяючих переходу боксера від атакуючих до захисних дій і назад.

Вправи для вдосконалення швидкісної витривалості за допомогою типових боксерських мішків:

Характер роботи - повторний.

Тривалість - 10 сек.

Тривалість раунду - 2 мін.

Кількість раундів в серії - 4.

Відпочинок між раундами 3 мін.

Кількість серій - 2.

Відпочинок між серіями - 6 мін.

Інтенсивність максимальна.

Вправи для вдосконалення швидкісно-силової витривалості за допомогою типових боксерських мішків:

Характер роботи - повторний.

Тривалість - 15 сек.

Тривалість раунду - 2 мін.

Кількість раундів в серії - 3.

Відпочинок між раундами - 15 сек.

Кількість серій - 3.

Відпочинок між серіями - 6, 4, 2 мін.

Інтенсивність субмаксимальна.

В процесі практичного застосування засобів і методів підготовки, сприяючих розвитку спеціальної витривалості, ми слідували правилу «ізольованої тренуючої дії», тобто будували кожне тренувальне заняття так, щоб в ньому розв'язувалася переважно одна яка-небудь задача (розвивався один з компонентів витривалості). Необхідність такої «ізоляції» тренуючої дії обумовлена тією обставиною, що при розвитку одного компоненту витривалості відбувається пригноблення інших.

,

де П1 і П2 початкові і кінцеві значення показників.

Таблиця 1.

Розподіл тренувального навантаження в педагогічному експерименті з різною спрямованістю на розвиток спеціальної витривалості у боксерів.

 

Засоби

Розподіл часу по групах вправа в контрольній групі, мін.

1-й експеримент, переважання швидкісно-силової спрямованості, мін.

ЗФП

1. Витривалість загальна

2. Вправи на координацію

3. Швидкість

4. Сила

5. Швидкісна витривалість

6. Вправи на вестибулярну стійкість

7. Швидкісно-силова витривалість

8. Вправи на розслаблення

360

285

225

210

81

160

190

200

100

160

220

160

Сумарний час ЗФП

1080

1271

СПФ

9. Швидкість

10. Вправи на координацію

11. Швидкісна витривалість

12. Швидкісно-силова витривалість

13. СТТМ

14. Умовний бій

15. Спаринг

450

573

180

351

300

135

280

320

140

280

345

270

120

Сумарний час СПФ

1989

1755

Загальний час тренувального навантаження

3069

3026

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: