Сторінка
1

Дослідження динаміки функціонального стану туристів під час спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності

Спортивно-оздоровчий туризм є однією із складових частин програми фізичного виховання в школі, вузах та інших навчальних закладах.

У цьому зв'язку дуже важливим аспектом є накопичення студентами досвіду з контролю можливостей організму, оцінки функціонального стану, уміння враховувати оздоровчий ефект систематичних занять спортивно-оздоровчим туризмом [1-3].

Метою нашого дослідження було проведення моніторингу функціонального стану туристів в процесі спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності за допомогою комплексної програми обстеження учасників походу.

Матеріали та методи дослідження. Відповідно мети дослідження протягом спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності (15.03.2005 -04.04.2005, Крим) нами було проведене обстеження 15 спортсменів. Усі обстежені були об'єднані в одну експериментальну групу у зв'язку з незначною різницею у віці (16-19 років).

У всіх обстежених на початку та в кінці походу проводилась оцінка рівня функціонального стану організму з використанням комп'ютерної програмі «ШВСМ». Відповідно даної програми у обстежуваного після виконання стандартного велоергометричного тесту РWC170 автоматично визначаються основні параметри його функціонального стану. Розрахунок величин а РWC170 (кгм/хв), в РWC170 (кгм/хв/кг), аМСК (л/хв) і вМСК (л/хв/кг) проводиться за загальновідомими формулами. Визначення значень алактатной потужності (АЛАКп, Вт/кг), лактатной потужності (ЛАКп, Вт/кг), алактатной ємності (АЛАКє, %), лактатной ємності (ЛАКє, %), порога анаеробного обміну (ПАНО, %), частоти серцевих скорочень на рівні ПАНО (ЧССпано, уд/хв) і загальної метаболічної ємності (ЗМЄ, а.о.) проводиться за формулами, розробленими авторами програми «ШВСМ». На основі аналізу всіх отриманих даних з урахуванням статі, віку, антропометричних даних обстежуваного робиться висновок про рівень функціональної підготовленості досліджуваного (РФП, бали) [4; 5].

Результати дослідження. Згідно поставлених задач нами проведено аналіз рівня функціонального стану туристів до та після спортивно-оздоровчого походу. Результати дослідження наводяться в таблиці 1. Як видно з представлених даних, у обстежених туристів було відмічено достовірне підвищення таких показників, як аеробні та анаеробні можливості організму. Так, алактатна ємність підвищилась на 13,98%, а лактатна ємність, відповідно, на 12,31%. Достовірні додатні зміни було зареєстровано за показниками алактатної потужності (13,73%), та лактатної потужності (12,16%).

Таблиця 1 Динаміка зміни показників функціонального стану туристів до та після походу 2 категорії складності

№ п/п

Показники

На початку походу

Після походу

% відносного приросту

 

аРWC170, кгм/хв

1211,9±150,2

1315,03±120,8

8,51

 

вРWC170, кгм/хв/кг

18,4±1,04 '

20,65±0,44

12,26*

 

аМСК, л/хв

3649,94±301,13

3893,75±257,33

6,68

 

вМСК, л/хв/кг

57,33±30,8 .

62,55±1,54

9,12*

 

АЛАКп, Вт/кг

5,98±0,9

6,8±0,21

13,73*

 

АЛАКє,%

35,41±3,24

40,36±1,05

13,98*

 

ЛАКп, Вт/кг

4,62±0,29

5,18±0,13

12,16*

 

ЛАКє, %

27,56±1,84

30,95±1,08

12,31*

 

ПАНО, %

59,08±1,77

62,32±1,25

5,49*

 

ЧССпано, уд/хв

147,89±3,81

159,67±2,94

7,97*

 

ЗМЕ, а.о.

178,77±8,2

195,25±4,28

9,22*

 

РФП (бали)

53,28±6,46

68Д±5,47

27,83*

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: