Сторінка
1

Удосконалення професійної підготовки студентів інституту фізичної культури та реабілітації

В зв’язку з введенням в сучасний навчальний процес модульних технологій, в нашій роботі досліджувались рівні спеціальних знань, моторно-функціональних якостей і професійних навичок та умінь студентів 1 – 3 курсів інституту фізичної культури та реабілітації.

Модульні технології навчання передбачають поділ навчальної дисципліни на самостійні, логічно завершені блоки теоретичного і практичного матеріалу, реалізація якої відбувається в ході модульного дидактичного процесу. Його характерною особливістю є індивідуалізація та диференціація навчання. Модульний дидактичний процес розглядається як подвійна структура у вигляді: 1) завершеності процесу засвоєння студентами системи знань, норм і цінностей, тобто досягнення ними нормативного рівня засвоєння; 2) завершеності процесу оволодіння технологічним досвідом, як основи професійно-педагогічної підготовки, тобто досягнення ними 2-го рівня самореалізації. Модульний дидактичний процес базується на реалізації навчальних модулів, до складу яких входять змістові модулі як основні компоненти структури, які реалізуються через пізнавально-операційні і технологічні модулі. Пізнавально-операційні і технологічні модулі реалізуються, відповідно, через автоматизовану систему тестування знань і систему завдань для самостійної роботи та лабораторно-практичних занять (4).

Згідно професіограми, що є стандартизованим описом мети, умов, особливостей трудової діяльності та вимог, які ставляться до працівників фізичного виховання, тільки звичайний їх опис займає двадцять найменувань розділів (1).

Таблиця 1

Рівні спеціальних професійних знань (за аналізом анкет)

Курси

На початку навчального року

В кінці навчального року

Низький

рівень (%)

Середній рівень

(%)

Високий рівень

(%)

Низький

рівень

(%)

Середній рівень

(%)

Високий рівень

(%)

1

65

25

10

53

27

20

2

51

26

23

32

35

33

3

34

33

33

26

28

46

Таблиця 2

Рівні розвитку моторно-функціональних якостей студентів 3 курсу

Моторно-функціональні якості

На початку навчального року

В кінці навчального року

Низький

рівень

(%)

Середній рівень

(%)

Високий рівень

(%)

Низький

рівень

(%)

Середній рівень

(%)

Високий рівень

(%)

Сила

23

21

56

20

23

57

Гнучкість

42

35

23

45

31

24

Спритність

63

31

16

51

26

23

Динамічна

рівновага

52

37

11

61

26

13

Статична

рівновага

24

14

62

20

10

70

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: