Сторінка
3

Класифікація, техніко-економічні та екологічні характеристики сировини

У сучасних теплових і атомних електростанціях теплоносієм від джерела виділення теплоти (парового котла чи ядерного реактора) до турбоелектрогенератора є вода. Вода й водяна пара за допомогою теплообмінників нагрівають чи охолоджують технологічні середовища в багатьох промислових процесах. Близько 25 % води в промисловості застосовується для очищення технологічних газів, гідротранспортування подрібненої сировини, вугілля, а також як розчин­ник і мийний засіб. У низці хімічних, електрохімічних, біохімічних процесів вода застосовується як основний реагент чи сировина.

Важливе значення для ефективного використання води у промисловості має її якість. Оскільки вода — добрий розчинник, вона рідко трапляється в природі в чистому (як речовина) стані. Для промисловості важливою характеристикою якості води є кількість і хімічний склад розчинених у ній солей. Природна вода, що містить солі кальцію і магнію (карбонати, сульфати, хлориди), називається твердою водою (табл. 23), а вода, де таких солей немає або їх дуже мало — м’якою.

Таблиця 23

Хімічний склад природних вод

Джерело

Склад, mg/l

Ca2+

Mg2+

Na+ + K+

Cl–

Океан

418

1329

11428

146

2768

19833

Ріки

Амур (м. Хабаровськ)

9,4

2,1

2,4

17,3

3,6

3,2

Дніпро (м. Київ)

36,4

5,8

5,0

75,2

8,6

3,1

Кура (м. Сарирабад)

45,9

14,7

37,9

93,9

61,4

23,8

Нева (колгосп Ново-Саратовський)

7,8

2,5

2,8

13,9

5,0

4,6

Об (м. Новосибірськ)

24,7

7,8

8,1

69,4

9,5

5,3

Колорадо (м. Остин)

105,8

9,5

102,7

108,4

199,0

159,5

Рейн (м. Кельн)

50,3

11,7

5,2

181,4

24,6

8,0

Ніл (м. Каїр)

15,8

8,8

11,8

84,6

46,7

3,4

Озера

Байкал

15,2

4,2

61

59,2

4,9

1,8

Женевське

42,3

3,39

4,22

51,4

40,5

0,79

Мічіган

26,2

8,26

4,74

58,3

7,1

2,72

Моря

Каспійське

360

730

3270

200

3010

5710

Чорне

250

650

5510

80

1310

9630

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: