Сторінка
1

Бюджетний процес

ПЛАН

Вступ

1. Задачі, принципи і методи бюджетного процесу

2. Основи побудови державного бюджету України.

3. Порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів. Пояснююча записка до проекту бюджету

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В бюджетній системі України важливе місце посідає бюджетний процес, згідно якого складаються та затверджуються бюджети різних рівнів, здійснюється їх виконання та контроль тощо. В даному рефераті спробую розглянути задачі, принципи, методи та основи побудови бюджетного процесу, порядок складання проекту державного бюджету і місцевих бюджетів.

1. Задачі, принципи і методи бюджетного процесу

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний кодекс України визначає 4 стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджету;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету та внесення в разі необхідності змін до закону про Державний бюджет, чи рішень про місцеві бюджети;

4) підготовка га розгляд зніту про виконання бюджету та прийняття рішень щодо нього.

Стадії бюджетного процесу можна розділити на дві групи: 1) бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження); 2) виконання бюджету.

Розрізняють такі методи бюджетного планування:

• балансовий (метод узгодження між джерелами надходжень та джерелами);

• метод коефіцієнтів (за базу планування беруться показники, яких досягнуто в минулому періоді і коректуються на відповідний коефіцієнт, який враховує зміни. Що передбачаються в наступному періоді);

• нормативний (доходи і видатки підлягають нормуванню; при плануванні кошторисів застосовуються нормативи видатків і доходів);

• предметно-цільовий (застосовується при фінансуванні окремих державних програм економічного і соціального розпитку).

На всіх щабелях бюджетною процесу здійснюється фінансовий контроль, аудит та оцінка ефективності і використання бюджетних коштів.

Учасниками бюджетного процесу в Україні відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу є органи наділені бюджетними повноваженнями (правами, обов'язками і відповідальністю), бюджетні установи, інші отримувачі бюджетних коштів та кредитні організації, які здійснюють окремі операції з коштами бюджетів.

Повноваження Верховної Ради України з питань бюджету. Верховна Рада України:

1) розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики (бюджетної резолюції) на наступний бюджетний період;

2) приймає постанову про схвалення або тип і до відома бюджетної резолюції;

3) розглядає проект закону про Державний бюджет в трьох читаннях;

4) ухвалює закон України про Державним бюджет та подає його на підпис Президенту України;

5) вносить зміни і доповнення до закону України про Державний бюджет;

6) контролює хід виконання Державного бюджету;

7) приймає рішення про надання Україною позик іноземним державам, а також про держания від Іноземних держан, банків, міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України та ін;

Рахункова палата Верховної Ради України с постійно діючим вищим органом державного фінансово-економічного контролю; створюється Верховною Радою країни на підставі Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» уповноважений Рахункової палат Верховної Ради України:

- здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної і видаткової частин державного бюджету;

- здійснює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього державного боргу;

Комітет Верховної Ради з питань бюджету має такі повноваження:

Процес прийняття законів с тривалим, тому для оперативного вирішення важливих питань, які не врегульовані законами, в Україні застосовується механізм Указів Президента. Повноваження Президента України з питань бюджету:

1) підписує закон про Державний бюджет України;

2) накладає вею на закон про Державний бюджету випадку незгоди з ним;

3) вносить у законодавчо встановленому порядку зміни та доповнення до Державного бюджету;

4) призначає на посаду Прем'єр-міністра за згодою Верховної Ради та припиняє його повноваження;

5) призначає на посаду Міністра фінансів України та припиняє його повноваження;

6) утворює, реорганізовує і ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства і інші органи цеп гральної виконавчої влади;

Кабінет міністрів України с вищим органом в системі органів виконавчої влади відповідальним перед Президентом та підконтрольним і підзвітним Верховній Раді. Повноваження Кабінету Міністрів у бюджетному процесі:

1) подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямків бюджетної політики;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Державне регулювання економіки»: