Сторінка
1

Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями

Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями

Серед зовнішніх фінансових джерел для України найбільш при­вабливими є такі міжнародні фінансові інституції, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) і Європейський банк ре­конструкції та розвитку (ЄБРР), завдяки пільгам, порівняно низькій вартості запозичень, які вони надають, а також авторитетності їхніх оцінок та дій для інших потенційних кредитів та інвесторів. Адже співпраця з цими міжнародними фінансовими інституціями розгля­дається світовою фінансовою спільнотою як акт довіри, підтвердження кредитоспроможності держави.

Фінансова допомога України з боку МВФ надається у трьох ос­новних формах:

• за програмою системної трансформаційної позики (STF) для підтримки платіжного балансу;

• за програмою "Stand by" для підтримки курсу національної валюти і фінансування дефіциту платіжного балансу;

• за програмою розширеного фінансування (EFF) для сприяння економічній стабілізації.

Залежно від завдань, які стояли перед Україною, у її співпраці з МВФ умовно можна виділити три етапи.

На першому етапі (1994—1995 pp.) зважаючи на труднощі з платіжним балансом України, які виникли внаслідок загострення економічної кризи та змін у структурі й цінових умовах зовнішньої торгівлі, основною з яких був перехід до світових цін на енергоносії, МВФ надав Україні кредити за програмою STF у сумі 742 млн дол. США для підтримки платіжного балансу України.

Основною проблемою другого етапу (1995—1998рр.) для України стала необхідність підтримки курсу гривні й фінансування дефіци­ту платіжного балансу. Надання МВФ своєчасної допомоги Україні дозволило здійснити поступову девальвацію гривні й уникнути її обвалу з непередбачуваними для банківської системи наслідками. Крім того, основним компенсаційним джерелом фінансування масового відпливу капіталу з другої половини 1997 p. стали ва­лютні резерви НБУ, формування яких забезпечувалося саме за ра­хунок фінансової допомоги МВФ. Досить зазначити, що рівень ва­лютних резервів НБУ за 1998 p. зменшився майже на 2 млрд дол. США (з 2,34 млрд дол. на кінець 1997 p. до 0,76 млрд дол. на кінець 1998 p.).

Завдяки реалізації двох програм "Stand by" (із затверджених трьох в обсязі 2185,5 млн дол. США) наша держава отримала доступ на світові ринки капіталу, а за третьою програмою в серпні 1997 p. було відкрито кредитну лінію терміном на один рік на загальну суму 542 млн дол. США. Але Україна отримала за цією програмою лише 242,2 млн дол., оскільки у березні 1996 p. МВФ відмовив у наданні чергових траншів через порушення нашим урядом окре­мих показників Меморандуму економічної політики, зокрема дефі­циту державного бюджету.

Головною метою третього етапу (1998—2001 pp.) є сприяння макроекономічній стабілізації в Україні й виходу на позитивну еко­номічну динаміку, забезпечення протягом 2001—2005 pp. щорічних темпів зростання реального ВВП на рівні не менше 4—5 %. З верес­ня 1998 p. запроваджено трирічну Програму розширеного фінансу­вання (EFF), якою передбачено надання позики загальною сумою 2,226 млрд дол. США. На 1 січня 2001 p. у рамках цієї програми отримано понад 1 млрд дол. Загалом за період співпраці з Між­народним валютним фондом наша держава отримала від нього кре­дитів на загальну суму 3529,1 млн дол. США (табл. 16.1).

Основним джерелом інвестиційного фінансування виступає Світо­вий банк, який надає Україні системні позики та інвестиційні кредити.

Таблиця 16.1. Фінансування України у рамках кредитних угод з Міжна­родним валютним фондом, млн дол. США

Рік  

Затверджено  

Фактично отримано*  

Всього  

3 них

STF  

Stand by  

EFF  

1994  

371,0  

371,0  

   

323,6  

1995  

1150,6  

371,0  

779,6  

 

1022,7  

1996  

865,9  

 

865,9  

 

695,7  

1997  

206,0  

 

206,0  

 

269,9  

1998  

591,0  

 

334,0  

257,0  

365,8  

1999  

184,0  

   

184,0  

605,6  

2000  

0,0  

     

246,7  

Разом  

3368,5  

742,0  

2185,5  

441,0  

3529,1  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Фінанси»: