Сторінка
1

Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах

Для забезпечення контролю за повним і своєчасним надходженням у бюджет державних податків та інших платежів Державна податкова адміністрація і її органи на місцях провадять роботу по своєчасному і повному обліку всіх платників податків та інших обов'язкових платежів. Для цього використовуються відомості про реєстрацію підприємств усіх форм власності, дані про відкриті розрахункові рахунки в установах банків, дозволи місцевих рад народних депутатів та їх виконкомів, державних адміністрацій у районах на відкриття підприємств, організацій чи заняття різними видами промислів. Усі ці та інші дані заносяться в базу даних комп'ютерів в усіх органах Державної податкової адміністрації по області, місту, району, що дає змогу зберігати в пам'яті ЕВМ інформацію про фінансовий стан як підприємств і організацій, так і приватних осіб.

Головним завданням Державної податкової адміністрації є контроль за чітким виконанням законодавчих та нормативних актів по податках, правильністю обрахування, повноти і своєчасності внесення у бюджет податків та інших платежів, встановлених законодавством України або рішеннями місцевих органів влади.

У своїй діяльності Державна податкова адміністрація та її органи на місцях керуються Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а регіональні органи Державної податкової адміністрації — рішеннями відповідно обласних та районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад народних депутатів в частині контролю за надходженням податків, зборів та інших платежів бюджету.

Державна податкова адміністрація, її органи у своїй діяльності не підзвітні регіональним органам влади й управління, вони підпорядковуються Кабінетові Міністрів України.

Функції Державної податкової адміністрації такі:

— проведення і організація роботи обласних, міських, районних податкових адміністрацій по контролю за виконанням законодавства по податках та інших платежах у бюджет - як юридичними, так і фізичними особами;

— розробка пропозицій по вдосконаленню податкового законодавства;

— розробка й видання інструктивних, методичних вказівок та інших нормативних документів про порядок утримання податків й інших платежів у бюджет;

— розробки форм податкових розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних із нарахуванням й платою платежів у бюджет, а також форми звітів про проведену роботу;

— проведення роз'яснювальної роботи серед населення, підприємств і організацій по порядку, строках та методах розрахунків податків й інших платежів до бюджету,

— проведення у міністерствах, відомствах, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, включаючи спільні підприємства та організації з участю українських чи іноземних юридичних осіб і громадян, а також у громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства перевірки грошових надходжень, документів, які підтверджують їх надходження, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів щодо нарахування й оплати податків та інших платежів до бюджету;

— організація роботи податкових адміністрацій області, міст, районів по обліку, оцінці й реалізації конфіскованого майна та майна, яке переходить державі по праву наслідування, скарбів, по проведенню перевірок правильності та схоронності коштів, одержаних від державного мита, а також по перевірці касових операцій, які виконуються міськими, селищними радами по нарахованих та одержаних від населення податкових платежах;

— проводить обстеження та перевірку організації роботи податкових адміністрацій усіх рівнів, по результатах яких вживаються заходи щодо усунення порушень у перевірених організаціях, а в необхідних випадках заслуховуються звіти керівників з прийняттям відповідних рішень.

Податкові адміністрації у містах, районах у містах та районах мають специфічні функції:

— забезпечення своєчасного й повного обліку платників податків та інших платежів у бюджет;

— контролю за своєчасним наданням платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій про доходи та інших документів, пов'язаних з нарахуванням платежів до бюджету, перевіряють достовірність цих документів у частині нарахування прибутку, дохідних об'єктів щодо обкладання податками;

— перевіряють достовірність даних про джерела одержання коштів, записаних у деклараціях громадян;

— передають правоохоронним органам матеріали по фактах порушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, а також надають в арбітражні суди позови до підприємств, установ, організацій і громадян по вилученню в дохід держави коштів, одержаних по угодах, які суперечать чинному законодавству, та провадять іншу роботу.

Працівники (службовці) податкових адміністрацій несуть особисту відповідальність за чітке виконання законодавства по вилученню податків та інших платежів бюджету, реалізацію прав підприємств, організацій і установ у здійсненні своїх повноважень, а також законних інтересів громадян.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фінанси»: