Сторінка
7

Використання інформаційних технологій в процесі навчання

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп’ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з’являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше. Визначення, схеми дублюють і доповнюють підручник, але найважливіше – ілюструють його і забезпечують ефективне засвоєння учнями програмного змісту. Ілюстрований матеріал у презентаціях поданий відповідно до послідовності матеріалу у підручнику.

Кожне слово вчителя на уроці природознавства повинно викликати в уяві дитини образи. Якщо ж вона не уявляє, наприклад, який Сатурн, то розповідь учителя про об’єкт живої чи неживої природи і зображення відповідного об’єкта на екрані монітора можуть дійсно сформувати в учнів уявлення про навколишній світ. Презентації на уроках природознавства не можуть надаватися на єдиному фоні просто з текстом, оскільки кожне слово – це образ, це крок у природу, а значущим є сприймання навколишнього середовища. Тому в багатьох презентаціях кожен слайд має фон автономної сторінки (із зображенням об’єкта, що вивчається, на весь монітор).

Супроводжувальні записи на слайдах (здебільшого із зображенням рослин і тварин) з’являються після появи ілюстрації з метою розвитку пізнавальної активності учнів. Тобто, учень мимоволі впізнає об’єкт, можливо, називає, а потім перевіряє себе – чи правильно він його назвав.

Звичайно, можна вивчити природу лісостепу в навколишньому середовищі. Але чи зможуть діти за одну екскурсію побачити багато тварин? Звичайно, ні. А побачити їх на моніторі можливо. І, звичайно ж, почути голос луків, степу або річки можна лише завдяки аудіозаписам.

Для того, щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями, спланувати поділ на групи для виконання кожного виду роботи, дібрати додатковий матеріал для роботи учнів, підготувати необхідне обладнання для дослідів або експериментів.

Головною метою створення мультимедійного супроводу уроків природознавства є ілюстрування підручника. Кожна презентація насичена ілюстрованим матеріалом. Наприклад, презентація до теми «Мішані ліси» містить 31 слайд і повністю охоплює матеріал підручника. Є всі зображення рослин і тварин, назви яких подано у підручнику, з дотриманням послідовності переліку.

Кожну презентацію до уроку можна умовно поділити на три частини, кожна з яких відповідає певному етапу уроку. Наприклад, перший слайд містить назву теми уроку; другий – це повідомлення мети, оформлений у вигляді поетичної сторінки, загадок, цікавого матеріалу; третя сторінка – відвідування гідрометцентру, на якій учні характеризують погоду, зміни в неживій і живій природі. Наступний етап – сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. Для цього етапу дібрано найбільшу кількість слайдів, що мають інформаційний характер. Останні слайди можуть використовуватись для письмової перевірки знань (це, найчастіше, тести).

Матеріал до уроку «Збережемо природу Землі разом» має на меті не лише викликати позитивні емоції у дітей. Проблеми довкілля, занепокоєння станом флори і фауни на Землі передбачають ілюстрації, що розкривають байдуже ставлення людини до природи, ігнорування людьми законів природи, і, як наслідок – неприпустимі факти руйнування довкілля, що приводить до шкоди життю і здоров’ю самої людини.

І все ж уроки природознавства повинні викликати в учнів відчуття захоплення природою, бажання охороняти і примножувати її багатства. Тому ілюстрації, існування яких стало можливим завдяки розвитку комп’ютерної графіки, повинні закарбуватися у пам’яті дитини і формувати уявлення про оточуючий світ разом з відчуттям краси, радості, захоплення.

Використання мультимедійних презентацій на уроках читання та письма

Опанувавши програму складання презентацій PowerPoint, учитель сам стає режисером свого заняття. Ця програма дозволяє педагогу створити анімаційний опорний конспект уроку з читання та письма, включити відео – та аудіо-фрагмент, зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе учневі легше засвоїти новий навчальний матеріал. На якісно новому рівні проходять заняття з використанням методів групового навчання, при проведенні дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо. Таким чином, саме при конструюванні мультимедійного уроку цілком доречні такі не завжди вдало використовувані в педагогічній літературі терміни, як «режисура», «сценарій», «дизайн» уроку.

При організації оцінювання навчальних досягнень вчителю зовсім не обов'язково користуватись наявними в мультимедійному підручнику тестами. У його розпорядженні є ряд програм зі складання тестів. Деякі з них надзвичайно прості та доступні навіть починаючому користувачеві. Учитель може формувати банк контрольних матеріалів за своїм розсудом, з урахуванням особливостей конкретного класу та конкретного учня. Ряд нескладних програм зі складання тестів (наприклад, використовувана автором статті програма Tester) можна знайти в Інтернеті та скористатись ними цілком безкоштовно. Крім оперативності контролю комп'ютерне тестування допомагає учням краще підготуватись до державного іспиту.

Електронна енциклопедія – довідкове електронне видання основних відомостей з однієї або кількох галузей знання та практичної діяльності, систематизованих за різними ознаками, доповнених аудіо – та відеоматеріалами, програмними засобами пошуку і відбору довідкової інформації. Такі електронні енциклопедії можуть стати у нагоді при організації дослідницької роботи молодших школярів. Наприклад, «Дитяча електронна енциклопедія Кирила і Мефодія» включає початкові, необхідні для молодшого школяра поняття про світ і людину, про існуючі цивілізації, історичні епохи, видатних діячів минулого й сучасного, цікаві явища природи тощо й дозволяє молодшим школярам здійснювати цікаві мультимедійні подорожі у «світ знань» й містить: 7650 енциклопедичних і довідкових статей й біля 5000 ілюстрацій; 200 статей про видатних людей у біографічному словнику й 170 літературних творів шкільної програми; 84 географічні карт, 25 мультимедіа-панорам, карту зоряного неба, інтерактивні карти (регіони світу, тематичні карти тощо); питання-вікторини, розвиваючі ігри тощо.

Використовуючи у практиці навчання молодших школярів програму автора Р. Саакянца «Енциклопедія Всезнайки» (Берг Саунд) дозволяє вчителю організувати навчання проблемного характеру. Школярам можуть бути запропоновані такі евристичні питання: «Чому світить Сонце?», «Чому кораблі не тонуть?», «Звідки з’явилося життя на планеті Земля?» тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: