Сторінка
4

Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма

Характеристика та зміст форм, методів, засобів навчання при вивченні операції «стрижка волосся способом зведення волосся «нанівець»» теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма»

Зміст форм навчання при вивченні операції «стрижка волосся прийомом зведення волосся «на ні»» теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма»

Таблиця 6.1 Форми навчання

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір форми навчання залежить від обмеженого часу вивчення даної теми, однакового рівня підготовки учнів, учбового приміщення.

Фронтальна

Робота викладача одразу з усією групою в єдиному темпі та із загальним завданням

Методи навчання Таблиця 6.2

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір методів навчання залежить від рівня підготовки учнів, обраної теми, форми навчання( теоретична чи практична)

Пояснення та ілюстрація

Словесне тлумачення понять, термінів, принципів дій, прикладів та показ статичних засобів наочності

Таблиця 6.3 Засоби навчання

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір засобів навчання залежить від обраної теми, рівня підготовки учнів, форми навчання

Презентація, конспект

Слайди з наочними ілюстраціями інструментів та пристосувань, послідовності дій необхідних для виконання обраної операції. Опорний теоретичний матеріал

Характеристика та зміст форм, методів, засобів контролю при вивченні операції «обробка пасма способом «point cut»» теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма»

Зміст форм контролю при вивченні операції «обробка пасма способом «point cut»» теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма»

Таблиця 7.1 Форми контролю

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір форм контролю залежить від обсягу пройденого матеріалу, форми та методу навчання, кількості учнів

Фронтальна

Контроль усіх учнів групи

Таблиця 7.2 Методи контролю

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір методів контролю залежить від форм та методів навчання, обсягу часу, кількості учнів

Фронтальна письмова контрольна робота

Проводиться у письмовій формі з ціллю визначення рівня та обсягу засвоєння матеріалу

Таблиця 7.3 Засоби контролю

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Вибір засобів контролю залежить від форм та методів навчання, обсягу часу

Тестові питання, завдання зі схематичного зображення змісту операції

Визначення основних понять та термінів операції, її схематичне зображення

Сценарій уроку з теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма» дисципліни «Виробниче навчання»

Сценарій уроку з теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма» дисципліни «Виробниче навчання»

Таблиця 8

Етапи організаційної структури уроку

Етапи(елементи) дидактичної структури уроку

Зміст діяльності майстра

Зміст діяльності учнів

1

2

3

4

Вступний інструктаж

Цільова настанова

Повідомлення теми «Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма» і роз’яснення мети уроку «Виробниче навчання». Демонстрація зразків, наочного приладдя, як-то ножиць, гребінців, макетів голови зі штучним волоссям, кінофільмів, діафільмів щодо способів обробки пасма в чоловічих стрижках

Конспектування теми та мети заняття, переліку інструментів, основних понять теми

Актуалізація знань і досвіду учнів

Опитування учнів за матеріалом теми «Базові чоловічі стрижки»

- На які зони ділиться волосяний покрив голови?

- Які є базові стрижки?

- Які інструменти використовують при виконанні чоловічих стрижок?

- Правила безпеки при виконанні стрижки?

Відповіді на питання майстра:

- на тіменну, скроневі, верхню та нижньо потиличну

- «Темп», «Теніс», «Молодіжна», «Бокс», «Бобрик» та ін

- Прості та філірувальні ножиці, машинку, бритву, гребінець

- Дезінфекція інструментуНаявність кровозупинних засобів

Обережність при обробці волосся навколо вух та на шиї

Формування нових знань

Показ і пояснення прийомів і технології виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма. Пояснення техніки безпеки при виконанні операції стрижки з різними способами обробки пасма

Замальовування схем операцій стрижки, конспектування пояснень

Основна частина уроку: поточний інструктаж і вправи(самостійна) робота учнів

Відпрацьовування дій

Організація і керівництво вправами у виконанні прийомів праці зі стрижки волосся з різними способами обробки пасма у такій послідовності як визначення зон, виконання окантовки, обробка волосся на потилиці способом зведення волосся «нанівець», обробка волосся на потиличній та скроневих зонах способом пасмо за пасмом, стрижка тіменної зони способом point cut(зубчатий зріз), філірування волосся на всіх зонах, використовуючи такі інструменти як прості та філірувальні ножиці, гребінець, машинка для стрижки волосся.

Інструктаж:

Дотримуватись правил поведінки у майстерні;

Дезінфікувати інструмент;

Чітко слідкувати інструкціям майстра при виконанні операцій стрижки;

Бути обережним для уникнення пошкоджень шкіри клієнта;

Прибирання робочого місця.

Відпрацьовування окремих(нових) прийомів і способів виконання досліджуваної операції, способів самоконтролю ходу і результатів роботи

Застосування раніше освоєних способів дій

Організація проведення і керівництво вправами учнів у виконанні трудових операцій зі стрижки волосся, вправами по керуванню технологічними процесами. Забезпечення якості і продуктивності навчально-виробничої праці учнів з виконання операції стрижки волосся; спонукання учнів до самостійності і самоконтролю у роботі; стимулювання та заохочення творчого підходу учнів до виконання навчально-виробничих завдань

Виконання учнями трудових операцій із застосуванням раніше освоєних способів стрижки під керівництвом майстра

Заключний інструктаж

Підведення підсумків

Підведення навчально-виробничих підсумків уроку.

Оціночний виступ викладача стосовно підготовленості учнів до заняття, їхньої організованості й дисциплінованості на занятті, якості навчальних дій, причин і наслідків помилок, шляхи коригування поведінки учнів на наступних заняттях тощо)

Самоаналіз підсумків уроку

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: