Сторінка
2

Технологія виконання чоловічих стрижок за допомогою різних способів обробки пасма

У сучасних ринкових відносинах народжується нове значення сфери освіти і підготовки кадрів. У широкому плані вона є потужним фактором зміни соціальних умов, передумовою економічних і науково-технічних перетворень. В особистісному плані професійна освіта та кваліфікація не просто виступають характеристиками тієї чи іншої людини, але і стають для нього гарантією соціального благополуччя, умовою його конкурентоспроможності на ринку праці.

Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір

Зміст виробничого навчання необхідно визначати у відповідності з характером трудових процесів, які притаманні певній робітничій професії.

Трудові процеси класифікують за такими істотними ознаками: характер предмета чи продукту праці; виконувані функції; періодичність процесу; характер участі працівника у впливі на предмет праці; стабільність структури трудового процесу; ступінь його регламентації; форми його організації.

Характер трудового процесу також залежить від наступних факторів:

1) можливості розділення трудового процесу на окремі його елементи (операції, прийоми, дії);

2) можливості групування окремих елементів трудового процесу (операцій, прийомів, дій) для вивчення їх в комплексі;

3) повторюваності операцій в трудовому процесі.

Для трудових процесів І групи характерна можливість їх розділення на окремі елементи, можливість групування окремих елементів для вивчення в комплексі, часта повторюваність окремих операцій.

Тому у змісті виробничого навчання можна виділити теми стосовно опанування вмінь та навичок виконання окремих прийомів та операцій, комплексних робіт.

Для трудових процесів ІІ групи характерна можливість їх розділення на окремі елементи, але не значна повторюваність окремих операцій та не можливість групування окремих елементів для вивчення в комплексі.

Тому у змісті виробничого навчання можна виділити теми стосовно опанування вмінь та навичок виконання окремих прийомів та операцій, характерних для конкретних видів робіт.

Для трудових процесів ІІІ групи характерна можливість їх розділення на окремі елементи, часта повторюваність окремих операцій та неможливість групування окремих елементів для вивчення в комплексі.

Тому у змісті виробничого навчання можна виділити теми стосовно опанування вміннями та навичками виконання окремих прийомів та операцій, характерних для більшості видів робіт.

Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності

Виходячи з аналізу професійної діяльності, перукар 2 розряду відноситься до 1 групи трудових процесів, так як в діяльності фахівця можливі наступні фактори:

- Можливість розділення трудового процесу на окремі його елементи

- Можливість групування окремих елементів трудового процесу для вивчення їх в комплексі

- Повторюваність операцій в трудовому процесі

Трудові процеси класифікують за певними ознаками, та поділяють на 3 групи. За аналізом професійної діяльності перукар 2 розряду відноситься до 1 групи трудових процесів.

Термін підготовки фахівця

Термін підготовки фахівця «перукар» 2 класу – 1 рік.

Навчальні дисципліни, що складають план підготовки кваліфікованого робітника, ціль їх вивчення, співвідношення годин Таблиця 3.1

Ціль підготовки кваліфікованого робітника

Цикли дисциплін

Дисципліни (курс вивчення)

Характеристика дисципліни

Ціль дисципліни

Час

Ціллю підготовки є задоволення потреби суспільства у кваліфікованих робітничих кадрах з початковою професійною освітою

Загально-професійна підготовка

Інформаційні технології

Комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін

Вивчення методів ефективної організації праці людей; обчислювальної техніки і методів організації взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичних додатків

34

Основи галузевої економіки і підприємництва

Основні напрямки реформування економіки.

Вивчення закономірностей відтворення продукції усередині конкретної галузі господарювання

34

Основи правових знань

Принципи права, його провідні основоположні ідеї

Вивчення основних положень теорії держави та права, важливість інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та ін. галузей права

34

Правила дорожнього руху

Вивчає правила дорожнього руху

Вивчення правил та способів уникнення аварійних ситуацій на дорозі

8

Техніка пошуку роботи

Вивчає правила та техніки успішного знаходження роботи

Навчити орієнтуватися в процесі пошуку роботи

6

Професійно-теоретична підготовка

Перукарська справа

Вивчає основи перукарського мистецтва, техніки та технологій роботи перукаря

Оволодіння учнями теоретичними знаннями з перукарського мистецтва

181

Матеріалознавство

Асортимент парфюмерно-косметичних товарів

Парфюмерно-косметичні товари як основна група матеріалів, які використовуються при обслуговуванні відвідувачів перукарень

65

Основи санітарії і гігієни

Значення дотримання санітарних норм і правил при виконанні перукарських послуг.

Вивчення норм і правил санітарії та гігієни

42

Спец малювання

Вивчає основи та техніки малюнку, кольрознавства, основ композиції

Оволодіння учнями техніками малювання

55

Охорона праці

Основні завдання системи стандартів безпеки праці

Інструктування з техніки безпеки праці

30

Основи професійної етики

Морально-етичні принципи професійної поведінки

засвоєння теми морально-етичних принципів професійної поведінки ділової людини

24

Професійно-практична підготовка

Виробниче навчання

Вивчає режим роботи, форму організації праці та правила внутрішнього розпорядку в перукарнях, прийоми та техніки роботи

Формування опорних знань за кваліфікацією перукар

 

Виробнича практика

Враховує конкретні умови базового підприємства, сучасні техніки та технології, прийоми та способи роботи

Оволодіння учнями сучасною технікою та технологією, прийомами та способами роботи

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: