Сторінка
4

Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах

Тому, індивідуальний, а саме якісний, підхід з боку вчителів до роботи з обдарованими дітьми є найважливішою ланкою в розвитку можливостей дітей.

Підходи розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині

Німеччина намагається всіляко підтримувати обдаровану молодь своєї країни. Але, потрібно також допомагати їм розвивати свій потенціал. Адже для мало лише виявити дитину з особливими можливостями, таким дітям потрібно постійно допомагати прогресувати в своєму розвитку.

Яскравим прикладом такої допомоги в розвитку потенціалу обдарованих дітей є відпрацьована система організації олімпіад в Федеративній Республіці Німеччині. В країні щорічно проводиться 20 федеративних олімпіад, а також десятки регіональних, в яких беруть участь понад 100000 обдарованих учнів. Особливо популярними в Німеччині є олімпіади з іноземних мов (Федеральна мовна олімпіада). Це унікальна всебічна форма контролю підтримки розвитку потенціалу обдарованих учнів по всій країні, а не лише в конкретних її регіонах. Олімпіада з іноземних мов була започаткована в 1979 році Асоціацією сприяння розвитку науки в Німеччині, як важлива форма стимулювання розвитку потенціалу учнів, їх інтересу до культури, традицій та звичаїв зарубіжних країн.

Німці більш сконцентровані на вивчення іноземних мов. Саме тому, після об’єднання у 1990 році Східної та Західної Німеччини в єдину державу відбулися зміни в організації навчання обдарованих дітей. Зокрема на території Східних Федеративних земель з’явилося шість шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Варто зазначити, що на сучасному етапі німецькі науковці та педагоги-практики розуміють важливість підтримки, та розвитку потенціалу талановитої молоді. Адже саме талановита, здібна молодь робить значний внесок у духовний та інноваційний потенціал німецького суспільства.

Такі науковці, як В. Штерн, А. Танненбаум, А. Вітман та інші дотримувались думки, що розвиток потенціалу творчо обдарованої дитини є головною запорукою успіху молоді в майбутньому. Але подібний розвиток, на їх думку, можливий лише за умов реалізації таких здібностей на практиці. Через це, у сучасній системі середньої та вищої освіти в Німеччині широко використовуються форми навчання практичного характеру: лабораторні роботи, практикум, лекції на виробництві, презентації командних та індивідуальних наукових проектів тощо. При виборі навчальних методів німецькі педагоги керуються принципом можливості застосування отриманих знань на практиці під час навчального процесу. Значної популярності в Німеччині набувають на сьогоднішній день проектна методика, метод порт фоліо, кейс-метод, які дозволяють обдарованим дітям відчути, які з соціальних ролей їм імпонує в майбутньому. Німецькі вчителі дотримуються такої ж позиції як і наші вітчизняні педагоги, що вчителям для успішної роботи як з дітьми з унікальними здібностями, та і в роботі зі звичайними дітьми завжди потрібно працювати над собою, розвивати свій інтелект та збагачувати свій духовний світ. На думку К. Фішера, справжній педагог не повинен задовольнятися лише тими знаннями, що він отримував у педагогічному навчальному закладі, а прагнути постійного творчого зростання.

Науковці Німеччини вважають за потрібне підготовити спеціальні педагогічні кадри, які б правильно працювали з обдарованим дітьми, та всіляко підтримували розвиток їхнього потенціалу. В місті Ніймеген пропонують вчителям, педагогам, психологам, педіатрам, працівникам ліцеїв та викладачам вищої школи курси з підвищення кваліфікації з подальшим присвоєнням звання «Спеціаліст у галузі роботи з обдарованою особистістю». Участь у курсі підтверджується отриманням ЕСНА (the European Council for High Ability) -Дипломом, що завоював популярність і визнання в країнах Європи.

Важливою персоною в роботі з обдарованими дітьми в Німеччині є професор Ф. Монкс. Він є керівником інституту спеціальної підготовки педагогічних кадрів в роботі з обдарованою особистістю. Саме такі педагоги готові до розвитку обдарованих дітей та до розвитку їх потенціалу.

Засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині

В післявоєнній Західній Німеччині проблема талантів, подібно як і тема раси була темою табу. Не було надруковано жодної публікації щодо обдарованості, та не існувало жодної організації по підтримці здібних дітей. Поворотним моментом стала Світова Конференція в Єрусалимі у 1979 році, в ході якої, під час виступу одного з доповідачів, прозвучала фраза, що Федеративна Республіка Німеччина належить до «недорозвинених країн» в сфері підтримки талановитих особистостей. Підтримка обдарованих дітей після конференції для Німеччини стала важливою проблемою, яка неодноразово піднімалася владою країни під час роботи парламенту. Німці стали активними учасниками конференцій, зайнявши важливі позиції в Світовій Конференції та міжнародних організаціях. Надзвичайну активність щодо роботи з обдарованими дітьми проявила організація «Німецька організація обдарованих дітей» (Deutsche Gesellschaft fur Hochbegabtes Kind). Ця організація вирішувала питання підтримки обдарованих дітей, публікувала книги, брошури, інформаційні блоки для батьків, педагогів, педіатрів, що містили інформацію про діагностику здібностей, форми підтримки обдарованих дітей.

В середині 1980-тих років ХХ століття в Німеччині діяло п’ять великих центрів, що займалися дослідженнями талановитих дітей: у Франкфурті – Німецький інститут міжнародних педагогічних досліджень (Deutsche Institut fur Internalionale Padagogische Forschung) – центр наукової документації і інформації що займався дослідженнями та формами навчання талановитих дітей, в Мюнхені – Інститут психологічних досліджень (Max Paine Institut fur Psychologische Forschung) – ніс відповідальність в міжнародному масштабі за аналіз літератури у сфері теоретичних та емпіричних досліджень факторів, що сприяють розвитку здібностей, в Бонні – Психологічний Інститут (Institut Psychologii Uniwersytetu) – здійснював верифікацію діагностичних методів, в Гамбурзі – Бундерсверский Університет (Uniwersytet Bundeswery) – проводив дослідження впливу мотивації на розвиток обдарованих учнів, в Гамбурзі, також, діяв Консультаційний центр, що надавав консультації для всієї ФРН.

Під впливом американської програми для обдарованих дітей в 1988 році в Німеччині була розроблена літня програма, котра отримала назву «Німецька шкільна академія» (Deutsche Schüler Akademie). Ця програма дає можливість дітям віком 16 – 17 років заповнити знаннями період між старшими класами та університетом за допомогою спеціальних навчальних курсів досить високого рівня. На протязі декількох років академія отримала великий успіх та визнання серед обдарованих дітей. Академія навіть отримала підтримку від правлячої верхівки, що дало змогу батькам платити тільки третину всіх витрат, а дітям з малозабезпечених сімей навчатися в академії безкоштовно. Кожного літа 90 високообдарованих дітей Німеччини беруть участь в цій програмі. Відбір цих дітей проводять на конкретній основі:

Рекомендацій вчителів з їх шкіл;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: