Сторінка
5

Особливості підтримки обдарованої дитини в європейських країнах

Досягнень з конкурсів різних типів, олімпіад;

За 16 днів їх перебування в академії діти займаються по одній із шести академічних дисциплін під керівництвом висококваліфікованих та добре підготовлених спеціалістів в тій чи іншій галузі. Наприклад, літом 2004 року дітям було запропоновано наступні навчальні курси: «Гіперболічна геометрія», «Молекулярна генетика», «Віспа, чума та поліомієліт» (біологія та соціологія інфекційних захворювань), «Відчуття та перцепція» (неврологія), «Люди похилого віку та молоді – згода чи конфлікт» (проблема взаємовідносин поколінь в суспільстві), «Музика в кінофільмах».

Головною ціллю Академії є винайдення атмосфери інтелектуального та соціального виклику для найкращого розвитку здібностей та їх спілкування з однолітками, які мають такий же високий потенціал та мотивацію. Головними задачами Академії є:

Розвиток та удосконалення вмінь набувати знань, розвиток міждисциплінарного мислення, та вмінь самостійного роботи.

Надання умов для інтелектуальної діяльності на межі можливостей.

Покращення техніки усної та письмової презентації.

Набуття навичок сумісної роботи.

Представлення рольових моделей через спілкування з творчими, мотивованими, високо кваліфікаційними вчителями та учнями.

Надання допомоги в прийнятті рішень по вибору професіонального шляху.

Стимуляція осмислення, що надзвичайні можливості несуть в собі обов’язок використовувати їх на благо суспільства через відповідальне лідерство.

За відгуками обдарованих дітей. Котрі мали змогу приймати участь в літній програмі, та аза оцінками спеціалістів, ефективність роботи Німецької шкільної академії в досягненні поставленої цілі робить її виключно цінним досвідом в життя учнів.

Статистичні дані свідчать про те, що Німеччина вже з 1980-х років активно і послідовно працює за напрямком проблеми підтримки обдарованих дітей в рамках світового масштабу. Гідні уваги і німецькі ініціативи щодо роботи шкіл і форм ведення молодих талантів в різні сфери суспільного і політичного життя.

Нормативно-правові акти суб’єктів федерації, що регулюють роботу з обдарованим дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, відносяться до шкільного права як підгалузі адміністративного права: «до цієї галузі права (шкільного права) належать як закон про середню освіту, так і інші нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють правовідносини між учнями і органами, які завідують навчанням».

Правові норми, які регулюють роботу з обдарованими дітьми в школі можна поділити на загальні та спеціальні. Загальні норми визначають необхідність особливої підтримки обдарованих дітей, право на освіту відповідно до здібностей, право на додаткове фінансування. Загальні норми не регулюють конкретні права та обов’язки суб’єктів і виконують декларативну функцію.

Щодо спеціальних норм, то вони регулюють конкретні права і обов’язки або процедури набуття прав та обов’язків. Залежно від об’єкта регулювання, можна виділити наступні правові норми:

Норми, які регулюють фінансову підтримку обдарованих, надання субсидій.

Норми, які регулюють навчання учнів середньої школи в якості слухачів та гостьових студентів у вищих навчальних закладах та співпрацюють з вищими навчальними закладами.

Норми, які регулюють достроковий перехід учня до наступного класу.

Норми, які регулюють вивчення окремих предметів у наступному класі.

Норми, які регулюють роботу класів для обдарованих учнів.

Норми, які регулюють порядок і підстави звільнення від відвідування занять.

Норми, які регулюють роботу шкіл з групами продовженого дня.

Норми, які регулюють порядок переведення до наступного класу.

Інші норми (регулювання роботи таборів для обдарованих дітей, підтримка обдарованих у спеціальних робочих гуртках, робота музичних шкіл, переходу з одного шляху освіти до іншого та інші).

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, в нашому дослідженні ми зробили наступне:

розглянули педагогічні засади обдарованості такі як організація спеціального навчання для дітей з особливими здібностями, підготовка вчителів для роботи з такими дітьми;

систематизували напрямки педагогічної підтримки обдарованих дітей, виходячи з цього таким напрямками є – створення навчальних закладів, спрямованих на роботу, виявлення, підтримку та розвиток обдарованих дітей;

узагальнили особливості підходів до розвитку потенціалу обдарованих дітей в Німеччині, а саме: проведення спеціальних олімпіад, націлених на розвиток потенціалу обдарованої дитини, використання навчання практичного характеру: лабораторні роботи, практикум, лекції на виробництві, презентації командних та індивідуальних наукових проектів тощо, проектної методики – метод порт фоліо, кейс-метод, які дозволяють обдарованим дітям відчути, які з соціальних ролей їм імпонує в майбутньому;

схарактеризували засоби роботи з обдарованими дітьми в Німеччині, наприклад створення спеціальних організацій підтримки обдарованих особистостей, введення в роботу з обдарованими дітьми спеціальні програми, які дають можливість розвиватися дитині відповідно до її індивідуальних особливостей.

Отже, в цілому можна зробити висновок, що зараз ведуться глибокі дослідження щодо обдарованих дітей як в нашій країні, так і по всьому світі. Думки щодо правильної роботи з талановитими дітьми у педагогів України та Німеччині збігаються. Гарним показником цього є схожість підходів німецьких науковців до проблеми навчання, розвитку та виховання обдарованої особистості з ідеями Григорія Сковороди, зокрема щодо поглядів на природу особливих задатків у людини, потребу їхнього розвитку в діяльності, необхідності спеціальної освіти для здібних учнів незалежно від їхнього соціального статусу, а також щодо вимог до вчителя-вихователя обдарованої молоді. Г. Сковорода одним із перших педагогів України звертається до особистості вчителя. На його думку, педагог має дбати і сприяти розкриттю потенціалу дітей.

Ми бачимо, що Україна та Німеччина є дуже подібними у сфері освіти обдарованих дітей. Підтримка таких дітей є дуже важлива, насамперед, для майбутнього держав. Саме діти з особливими здібностями роблять великий внесок не тільки в освіту, а й в економіку та будь яку сферу життєдіяльності.

Але не потрібно зупинятися на досягнутому. Потрібно розвивати вже отримані досягнення в роботі з обдарованими особистостями. Час минає, суспільство змінюється, а отже, потрібно змінювати форми та методи навчання обдарованої особистості.

Виявлення та підтримка обдарованості – це дуже кропітка праця, яка потребує постійного прогресу. Мало лише дати зрозуміти дитині, що вона є особливою, потрібно ще підштовхнути дитину до саморозвитку. Звичайно, самостійно це зробити важко, тому дитина повинна отримувати підтримку як збоку батьків, так і збоку вчителів.

Через це, держава намагається розвивати систему освіти, яка буде спрямована на підтримку обдарованих особистостей. Важливу роль відіграють вчителі, які працюють з такими дітьми. Їх потрібно навчити всім підходам та методам для роботи з обдарованими особистостями. Адже обдарованим складно навчатися в школах зі звичайними дітьми. Вони потребують постійного розвитку і не бажають зупинятися на досягнутому тоді. Коли звичайні діти лише починають засвоювати новий матеріал. І ця невідповідність в розумовій діяльності може негативно позначитися на талановитих дітях.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: