Сторінка
1

Бюджетна безпека: питання теорії і практики

1. Теоретичні засади бюджетної безпеки

Бюджет є одним із найважливіших інститутів економічного суверенітету держави, тому що він:

забезпечує акумулювання коштів, необхідних для фінансування потреб держави та проведення державної внутрішньої і зовнішньої політики;

невід’ємний атрибут ринкових відносин і, одночасно, важливий інструмент реалізації державної політики;

активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси в суспільстві;

Відтак, бюджет є одним із найважливіших індикаторів фінансової незалежності держави, її стійкості і стабільності, а характер бюджетної політики, у вирішальній мірі, впливає на впровадження вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення фінансової безпеки держави.

Під поняттям бюджетна безпека слід розуміти стан забезпечення пла­то­спро­можності держави з урахуванням балансу доходів і видатків дер­жав­но­го й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. В ціло­му бюджетна безпека держави зумовлюється розміром бюджету, рівнем пере­роз­по­ділу ВВП через бюджет, структурою доходів і видатків бюджету, розміром, характером та рівнем дефіциту бюджету, методами фінансування останнього, масштабами бюджетного фінансування, процесом бюджетотворення, своєчасністю прий­нятт­я та характером касового виконання бюджету, рівнем бюджетної дисци­пліни. Разом з тим, бюджетна безпека держави у значній мірі залежить від рівня розвитку економічної та фінансової системи держави, характеру економічної і, зокрема, фінансової політики держави.

Бюджетна безпека держави, перш за все, визначається абсолютними розмірами бюджету як у розрізі дохідної, так і видаткової його частини. За цим критерієм Україна значно відстає від безпечного рівня.

Таблиця 1

Планові показники державного бюджету України у 1993 – 2005 роках*

 

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Доходи

4632428,6

1441126618,5

21660,3

23895,3

41990,8

50020,9

86516,9

Видатки

5615726,7

1772693593,4

27411,5

25135,3

41990,8

52055,8

95503,3

* В таблиці дані наведено до 1996 року в млн. крб., у 1996 році – в млрд. крб., а далі у млн. грн.

Проте абсолютний розмір бюджету не може бути об’єктивним індикатором стану безпеки бюджетної сфери. Більш якісно про це може свідчити по­каз­ник, який характеризує розмір видатків бюджету на душу населення країни. За приблизними розрахунками в Україні цей показник в середньому складає близько 2 тис. грн. Відповідний по­казник, скажімо, в Японії становить приблизно 5 тис. доларів; в США – 6,7 тис. дол.

Однак, проблеми бюджетної системи полягають навіть не стільки у надзвичайно скромних розмірах самого бюджету, скільки у відсутності передбачуваності й стабільності найважливіших його параметрів. Прогнозні оцінки номінальних доходів бюджетів різного рівня, динаміка цін на товари і послуги, що купуються за бюджетні кошти, витрати на обслуговування зовнішнього боргу та ін., настільки невизначені і залежні від впливу низки непідконтрольних уряду факторів, що бюджет як фінансовий план у ранзі Закону перетворюється, скоріше, на умовність з усіма негативними наслідками, які з цього випливають.

Певною мірою бюджетна безпека визначається також рівнем централізації /перерозподілу/ ВВП через бюджет. Аналізуючи світову фінансову статистику, можна побачити, що існують значні відмінності в рівнях державної централізації національного продукту, що визначається відношенням податків до ВВП.

Таблиця 2

Рівень податкової централізації ВВП деяких країн світу

Держава

Відношення податків до ВВП

1985

1990

1995

1998

Німеччина

32,9

32,6

38,2

37,0

Франція

43,8

43,0

44,0

45,2

Великобританія

37,7

36,0

35,2

37,2

Швеція

48,3

53,7

47,6

52,0

Данія

47,4

47,1

49,4

49,8

США

26,1

26,7

27,6

28,9

Японія

27,6

30,9

28,4

28,4

Туреччина

15,4

20,0

22,6

28,7

Польща

-

37,2

39,8

37,9

Україна

-

23,1

33,2

27,8

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Фінанси»: