Сторінка
12

Використання дидактичних ігор на уроках математики

проводити ігри цілеспрямовано і систематично на кожному уроці;

забезпечити умови для проведення ігор;

ігровий матеріал повинен відповідати грі;

ігри повинні бути цікавими, сприяти розвитку учнів.

Сформульовано основні вимоги до системи дидактичних ігор:

система повинна сприяти розвиваючому навчанню, оптимальному розвиткові кожної дитини зокрема;

система повинна забезпечувати зростання активності учнів на уроці;

ігри системи повинні бути узгоджені з матеріалом підручника, знаходитись у зоні доступності дитини;

система повинна здійснювати пропедевтичну функцію у вивченні математики;

система повинна враховувати сучасні умови шкільної практики, бути зручною для роботи вчителя.

Були з’ясовані питання відбору ігор на конкретний урок.

Система для 1 класу складається із 28 ігор.

Дотримання вказаних вимог до системи дидактичних ігор забезпечує різнобічність умов для математичного розвитку молодших школярів.

4. Було вирішено загальні питання методики використання дидактичних ігор.

Вивчено можливості роботи із дидактичними іграми на різних етапах уроку. Зроблено висновок, що такі можливості є практично на всіх етапах уроку, проте найкращі умови має етап усних обчислень. У заключній частині уроку можна працювати з будь-якими іграми, а на інших етапах – лише з тими, робота з якими забирає відносно мало часу і зміст яких відповідає загальній меті роботи на даному етапі.

Випробувано різні форми організації роботи з дидактичними іграми: Фронтальну, індивідуальну. Зокрема, було з’ясовано, у яких випадках доцільне використання цих форм.

5. Розроблено методику використання дидактичних ігор експериментальної системи. У контексті конкретних умов класу були створені чіткі і докладні розробки використання ігор.

6. Комплексний підхід до занять з дидактичними іграми системи, проведення формуючого експерименту дозволили визначити ефективність системи навчання. Результативність дослідження оцінювалося на основі використання вчителями дидактичних ігор; порівняння результатів початкового і кінцевого контролю в експериментальному і контрольному класі; бесід і спостережень. Результати експерименту показали, що практична реалізація запропонованої системи дозволяє:

– підвищити активність учнів на уроках математики;

підвищити загальний рівень знань з математики;

розвивати інтерес учнів до математики.

Навчання учнів із використанням дидактичних ігор значно підвищить рівень знань не лише сильних учнів, а й середніх і навіть слабких.

Підсумовуючи загалом, відзначимо: поставлені завдання вирішені, мета дослідження досягнута.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: