Сторінка
1

Заняття з ухилом карате для дошкільнят: спроби вибору варіантів побудови занять

Розвиток мови, виховання, освіта і фізична культура формують гармонійну особистість. Відомий лікар М.М. Амосов стверджував, що в дитячі роки закладається щастя всього життя. Він вважав, що діти – це найважливіше в житті і акцентував увагу на значенні їхнього фізичного розвитку [1, 129].

Метою нашого дослідження було визначення оптимальних варіантів підходу до побудови занять з ухилом карате для дітей дошкільного віку. Об’єктом обстеження була група дітей віком від 4 до 6 років, що відвідують дошкільний дитячий заклад №41, чисельністю 20 чоловік. Використовувались такі антропометричні дослідження : визначення довжини тіла, ваги тіла, окружності грудної клітки, ширини плечей та розміру плечової дуги. Постава оцінювалась візуальним методом (соматоскопія) та за визначенням плечового індексу (ПІ). Визначались функціональні показники (частота серцевих скорочень). Оцінювали рівень фізичного розвитку дітей за таблицями Вільчковського Е.С. [2, с.36-38]

Результати та обговорення.

В групі 10% дітей 4-х річного віку, 60% - віком 5 років і 30% - 6-річні. За даними антропометричних показників ми вирахували показник пропорційності, тобто індекс Пін’є. За нашими обрахунками середній індекс Пін’є становить 36,7 для 4-х років; 32,3 - для 5-ти років; 36,9 - для 6-ти років. Відхилення від норми індекса Пін’є для 4-х років (+5,6); для 5-ти років – (-1,9); для 6-ти років - (+0,8). Оцінка постави дітей: 5% - нормальна постава (плечовий індекс більший 90); 95% - сутула постава (плечовий індекс менший 90). Сколіозу у обстежуваних не виявлено. Пульс усіх дітей у межах вікової норми. Результати оцінки рівня фізичного розвитку за зростом, масою та окружністю грудної клітки (ОГК) ( за методикою Вільчковського Є.С. 1998 ) занесено в таблицю.

Рівень фізичного розвитку обстежуваних.

Антропометричні показники

Рівні фізичного розвитку

високий

вище середнього

середній

нижче середнього

низький

Зріст

15%

10%

70%

5%

0%

Вага

10%

15%

50%

20%

5%

ОГК

10%

5%

75%

10%

0%

Результати оцінювання показують, що більшість дітей має середній рівень фізичного розвитку, у значної частини обстежуваних він високий та вище середнього. Низький рівень розвитку за масою тіла у 5% дітей. Нижче середнього – у 20% за масою тіла, у 10% за (ОГК) і у 5% - за зростом .

Ми прийшли до висновків, що фізичний стан дітей суттєво відрізняється у зв’яку з віковою різницею та індивідуальними особливостями. Тому, доцільно розділити групу на невеликі підгрупи (2-3) за рівнем фізичного розвитку і підібрати вправи та режим їх виконання для кожної групи. Вправи для занять мають виконувати такі завдання: активізувати обмінні процеси, формувати м’язовий корсет, виробляти витривалість м’язів, зміцнювати склепіння стоп, тренувати рівновагу та координацію рухів, нормалізувати дихальний стереотип та емоційний тонус, виробляти зорове та кінестетичне сприйняття правильної постави і постійне підримання її. Вирішення цих завдань досягають підбором спеціальних та загальнорозвиваючих вправ, відповідних до віку і фізичної підготовленості дитини. Особливу увагу варто звернути на діток, які схильні до порушення постави. Виправлення дефектів постави досягається за допомогою спеціальних вправ, що сприяють нормалізації положення голови, положення і форми грудної клітки, нормалізують стан черевного пресу, зменшують асиметрію стояння плечового пояса. Однакове для всієї групи навантаження та об’єднування дітей у виконанні єдиного комплексу вправ доцільно дати тільки після того, як слабші діти і ті, що мають порушення постави, достатньо зміцніють. Заняття стають ефективнішими, якщо проводяться у вигляді чергування сюжетних ігор, оскільки звичайний спосіб тренування для віку від 4 до 6 років призводить до швидкого розвитку втоми, зниження ефективності занять, зниження уваги та бажання продовжувати тренуватися далі. В умовах сюжетної гри діти краще зосереджуються та більше запам’ятовують. Заняття варто побудувати так, щоб дитина захопилась. Обладнання для відновлення та розвитку фізичних якостей слід використовувати не тільки стандартне, а й нетрадиційне, відповідне до побудованого ігрового сюжету. Це зробить захопливішими заняття з карате, які, крім завдань суто фізичного розвитку, будуть збагачувати досвід дошкільнят, задовільняти потребу в рухах і формувати позитивні емоції. У грі активізуються мислення та фантазія дітей, дитина оздоровлюється, відновлюється, розвивається розумово та фізично. [3. с.187-188] Однак, поринаючи в образ, дитина іноді допускає неточності у виконанні рухів, що може знизити і навіть звести нанівець очікуваний розвиваючий ефект. Тому важливо заздалегідь навчити дітей правильно виконувати вправи, або починати заняття сильно скороченим комплексом, вибудовуючи сюжет таким чином, щоб діти розуміли, що невірне виконання зруйнує всю казку і прагнули до кращих результатів. Після освоєння одних вправ можна додавати інші.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: