Сторінка
5

Обладнання для закріплення та переміщення зварювальних апаратів

Шарнірна двоколінна стріла складається з нижньої і верхньої секцій. Нижня секція, яка укріплена на візку, може переміщатися в шарнірі на кут у межах 45 – 120 градусів до горизонталі й утримуватися в кожному із проміжних і крайніх положень.

Рис. 17. Шарнірно-важільна площадка.

Верхня секція, за допомогою гідроциліндру і ланцюгової передачі, може переміщатися навколо верхнього шарніра нижньої секції на кут від + 35 до - 55 градусів до горизонталі й утримуватися в кожному із проміжних і крайніх положень. Обидві секції можуть рухатися незалежно одна від одної. Балкон при будь-яких положеннях стріли знаходиться в горизонтальному положенні за рахунок паралелограмної підвіски. Приводами стріли і візка керує зварювальник з балкона.

Координатна площадка (рис. 18.) складається з основи1, піднімальної стояка 2 із рамою 3, балкона 4 із механізмом висування 5 і механізму підйому й опускання.

Механізм підйому й опускання складається з електродвигуна 9, клинопасової передачі 8, черв'ячного редуктора 7 і циліндричної шестерні 6, що входить в зчеплення з рейкою, укріпленою на стояку.

Рис. 8. Підйомна площадка з електромеханічним приводом.

Висування балкону здійснюють вручну ручкою через зубчасту рейку. Керування механізмом підйому й опускання балкона дистанційне - з місця роботи зварювальника.

РОЗРАХУНОК ЗВАРЮВАЛЬНИХ КОЛОН І ВІЗКІВ

Розрахунок механізму підйому каретки.

Рис 19. Розрахункова схема

Опорні реакції напрямних роликів:

де - плече (може бути дорівнене нулю при розташуванні точки підвісу по вісі колони, або може бути негативною величиною – при розташуванні точки підвісу ліворуч від колони).

Опір обертанню ролика при підйомі:

;

де: fp - коефіцієнт тертя в підшипниках роликів;

kp = 1.5 – 2 – коефіцієнт, що враховує тертя в ребордах роликів каретки;

μk - коефіцієнт тертя кочення.

Необхідне піднімальне зусилля:

;

де Dp - діаметр ролика;

d – діаметр вісі ролика в підшипнику.

Якщо замість роликів каретка має опори ковзання, то піднімальне зусилля буде дорівнювати:

де: fc = 0.1 – коефіцієнт тертя ковзання в опорах.

При ковзних напрямних і порівняно великому вильоті консолі виникає небезпека заїдання вертикальної гільзи на колоні, тобто її самогальмування. Це може відбутися, якщо:

Отже, умова надійності проти заїдання гільзи при її підйомі запишеться так:

де: kз = 1.5 – коефіцієнт запасу.

Умова надійності є дійсною і для кареток з роликовими напрямними, але у

формулі замість fc необхідно підставити приведений коефіцієнт тертя:

Якщо ролики змонтовані на шарикопідшипниках, те цей коефіцієнт тертя буде настільки малий, що небезпека заїдання каретки практично виключається.

Потужність електродвигуна механізму підйому:

, квт

де: Vп – швидкість підйому консолі , м/хв.

(зазвичай приймають Vп = 1 – 2 м/хв.).

Якщо маса, що переміщається, цілком або частково урівноважена контрвантажем, то розрахункова сила Р відповідно зменшується. Однак, збільшення маси частин, що рухаються, у цьому випадку спричиняє і збільшення динамічного – інерційного навантаження приводу. У зв'язку з цим, механізми з контрвантажами необхідно перевіряти на додаткове динамічне навантаження в період розгону, особливо при значних швидкостях підйому. При повному зрівноважуванні вантажу, що піднімається, зусилля підйому в період розгону приблизно визначається по формулі:

;

де:

- прискорення, м/с2 ;

Wп - опір у направляючих і перекидних блоках канатів або ланцюгів, до яких підвішені контрвантажі.

Розрахунок механізму висування консолі

Визначення силових факторів і вибір потужності привода висування консолі.

Реакція опорних роликів:

;

Сила для переміщення консолі по напрямних роликах дорівнює опіру обертання роликів . При однаковому діаметрі обох роликів і їхніх осей опір обертанню роликів визначається вираженням:

;

де кр =1.5 – 2 – коефіцієнт, що враховує тертя в ребордах роликів.

Якщо консоль пересувається не по роликах, а по напрямних ковзання, то при тих же відстанях між опорами L1 і L2 опір обертанню буде дорівнювати:

Опір обертанню роликів у період розгону:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: