Сторінка
1

Компонування механізованих установок

Для виконання будь-якої технологічної операції виріб необхідно подати на місце виконання цієї операції, розмістити в просторі відповідним чином, забезпечити закріплення та зручне розташування технологічного устаткування.

Таким чином, компонування механізованого робочого місця для виконання технологічної операції повинно включати:

- устаткування для встановлення виробу у зручне просторове положення, що забезпечує найбільш сприятливі умови для виконання операції,

- технологічне устаткування (металообробне, зварювальні автомати, напівавтомати, джерела живлення зварювальної дуги й т. ін.);

- устаткування для встановлення та закріплення технологічного обладнання і їхнього переміщення ( при необхідності);

- устаткування для переміщення працівників і розміщення їх в найбільш зручному положенні відносно оброблюваного виробу під час виконання технологічної операції (при необхідності);

- при виконанні операцій зварювання – додатково устаткування для забезпечення захисту зварного шва в процесі зварювання (флюсоподаючі і флюсозбиральні апарати), пристрої для забезпечення подачі захисного газу (централізованим способом або за допомогою балонних рамп або окремих балонів із захисним газом);

- устаткування для виконання просторових переміщень виробу до, під час і після виконання технологічної операції.

Комплект устаткування, що складається з технологічного устаткування, механічного устаткування, джерела живлення зварювальної дуги та електричної апаратури керування і дозволяє здійснити весь цикл відповідної технологічної операції для того, або іншого виробу називається установкою. Установки можуть бути універсальними, розрахованими на вироби різних типорозмірів і спеціальними, призначеними для виробів одного типорозміру.

По технологічному призначенню установки можна класифікувати як складальні, складально-зварювальні, зварювальні, для розділового різання, для виконання підготовчих операцій і т.п.

Класифікація, а отже і компонування установок, може здійснюватися по виду виробів, на які спрямована технологічна операція – плоских, циліндричних, рамних і конструкцій інших видів.

Розглянемо типові рішення компонування установок різного призначення.

Установка для розсконсервації труб

Для розсконсервації труб передбачена спеціальна установка (рис 1).

Установка включає тупикову камеру мийки 1, стелаж 2 для забруднених труб, завантажувальний 3 і розвантажувальний 4 роликові конвейєри, стелаж 5 для очищених труб.

Рис 1. Установка для розсконсервації труб

Камера мийки містить сопло 6 для очищення внутрішньої поверхні труб, механізм для переміщення виробів у камері, виконаний у виді реверсивного роликового конвейєра 8. Камера може переміщатися щодо завантажувальної і розвантажувальної гілок роликових конвейєрів. Установка працює в такий спосіб.

Труби, що очищаються, зі стелажа 2 подаються на роликовий конвейєр 3, що транспортує їх у камеру мийки 1. При переміщенні по камері внутрішня і зовнішня поверхні труби очищаються від консерваційного мастильного матеріалу миючою рідиною, подаваною насосною системою через сопла 6 і 7.

Після закінчення мийки труб камера переміщається з одночасною зміною напрямку обертання роликів. При виході з камери труби повторно промиваються.

Технічна характеристика установки

Розміри труб, мм

діаметр

25 – 60

довжина

3000 – 7000

Число одночасно оброблюваних труб:

При внутрішньому і зовнішньому очищенн і

2

При пасивуванні

80

Встановлена потужність, кВт

52

Вага, кН

146

Установка для термічної обрізки торців днищ

Обрізка крайок обичайок і днищ - одна з основних технологічних операцій при виробництві хімічної апаратури.

Установка, яка зображена на рис. 2, призначена для механізованої обрізки торців і вирізки центрального отвору в еліптичних днищах, а також обрізки крайок обичайок обмеженої висоти. Вона включає стіл 2, поворотну колону 4, консоль 7, пристосування 8 і 11 відповідно для обрізки торців днищ і вирізки отворів.

Рис. 2. Установка для термічної обрізки торців днищ

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: