Сторінка
4

Обладнання для закріплення та переміщення зварювальних апаратів

Рис. 10. Ходовий механізм візка із приводом на два колеса.

Однак, необхідно зауважити, що можливі пульсації руху відносяться тільки до порівняно важких (понад 3000 Н) візків або рухливих мас. Переміщення легких мас зазвичай відбувається без пульсації, незалежно від типу зубчастих передач механізму руху. На рис. 10. подана конструкція ходового механізму з приводом на обидва колеса візка. Можливий варіант і з одним приводним колесом. Черв'ячні редуктори ходових коліс зв'язані жорстким валом 7, що обертається від електроприводу, вихідні шестерні якого через паразитну шестерню зчіплюються з зубчастим колесом 5, насадженим на хвостовик черв'яка.

Устаткування для закріплення зварювальних напівавтоматів

Консоль для підвіски зварювального напівавтомата для зварювання у вуглекислому газі складається з укосини 1 з ручною «кішкою» 2, на якій підвішена площадка 5. На площадці встановлений подавальний механізм напівавтомату 6 із пальником 4 і касета з електродним дротом 8. На дроті 3 підвішений рукав 7 для підведення вуглекислого газу. Пристосування дозволяє швидко і легко переміщати вручну механізм напівавтомата до будь-якої точки конструкції, що зварюється, у радіусі 12 - 14 м.

Рис. 11. Консоль для підвіски зварювального напівавтомата для зварювання у вуглекислому газі

1 – укосина; 2 – «кішка»; 3 – дріт; 4 – пальник; 5 – площадка;

6 – подавальний механізм зварювального напівавтомата; 7 – шланг;

8 – електродний дріт.

Замість консолей іноді застосовують візки, на яких встановлені подавальний механізм напівавтомата і касета з електродним дротом і які переміщують по підлозі вручну.

Пристрої для встановлення зварювальної апаратури для механізованого зварювання можуть являти собою стаціонарні або переносні колони з консолями, на кінці яких розташовані подаючий механізм напівавтомата, а також касета з електродним дротом.

Рис. 12. Пристрої для встановлення напівавтоматів.

На колоні 1 (рис. 12, а) шарнирно закріплені дві секції 2 і 3 „ламкої” консолі. На кінці консолі розташований подавальний механізм 4 напівавтомату, а біля шарниру – касета 5 із зварювальним дротом.

Колона обладнана механізмом підйому консолі, що складається з електродвигуна 6, редуктора 7, ходового гвинта 8 і гайки 9. Для встановлення касети, консоль опускається в нижнє положення. При зварюванні довгих виробів подавальний механізм напівавтомату і касету з електродним дротом розміщають на візку 10, що переміщається по монорейці 11, розташованої уздовж зварюваного виробу (рис.12, б).

При стаціонарному розміщенні колони зі зварювальним напівавтоматом вона може компонуватися вентиляційним пристроєм для видалення шкідливих аерозолів із зони зварювання.

Рис. 13. Загальний вигляд колони для встановлення зварювального напівавтомату, оснащеної обладнанням для видалення шкідливих аерозолів.

Іноді буває доцільно конструктивно сполучати окремі види устаткування. Так, підвіски напівавтоматів (рис. 14.) зручно розміщати на стійці консольно-поворотного крана.

Рис 14. Підвіска для зварювального напівавтомату.

Підвіска (рис. 14.) у цьому випадку на має приводу підйому консолі по висоті, що істотно спрощує й здешевшує конструкцію.

Для підвищення продуктивності праці можливе розміщення двох підвісок на одному консольно-поворотному крані (рис. 15.). Підвіски, на яких встановлені зварювальні напівавтомати, тельфером крана можуть виставлятися з крайнього нижнього положення до верхнього на висотах з інтервалами величини кроку в 200 мм.

Рис. 15. Кран консольно-поворотний 6456 із підвісками.

Засувка, що фіксує положення консолі по висоті, самозахватна і може вийти із зачеплення тільки за умови підтримки консолей на гаку крана.

Устаткування для підйому і переміщення зварників

Основним видом устаткування для підйому і переміщення зварників є піднімальні і підйомно-висувні площадки з механізованим приводом. Підйомно-висувні площадки можуть не тільки піднімати, але і переміщати горизонтально робочий балкон із зварювальником (при нерухомій основі площадки). Площадки можуть бути стаціонарними, пересувними і переносними.

Стаціонарні площадки необхідні для обслуговування спеціалізованих робочих місць у випадках, коли рух тільки верхньої частини площадки (робочого балкона) при нерухомій основі забезпечує зручну роботу при зварюванні усіх швів виробу. Переносні площадки (зазвичай дуже невеликі) застосовуються в обмежених цехових умовах.

Найбільш універсальні пересувні, механізовані площадки, що дозволяють швидко переміщати зварювальника разом з апаратурою і матеріалами безпосередньо до місця зварювання. Це особливо важливо при зварюванні великогабаритних виробів на кантувачах та інших поворотних пристроях, коли зварювальник змушений швидко переміщатися при кожному повороті виробу.

Рис. 16. Схеми пересувних площадок для зварювальників.

Механізовані площадки дозволяють розширити область застосування механізованого зварювання, зварювати шви великої протяжності в нижньому положенні і «у човник», зручно і безпечно розташовуватися зварювальнику на висоті, значно скорочувати допоміжний час на його переміщення.

Пересувні піднімальні площадки забезпечують переміщення зварювальника в двох напрямках: по вертикалі - за рахунок підйому балкона і по горизонталі - пересуванням усієї площадки. Пересування візка може здійснюватися як уздовж (рис. 16, а), так і поперек фронту робіт (рис. 16, б).

Підйомно-висувні площадки виготовляються по двох схемах - шарнірно-важільної (рис. 16, в) і координатної (рис. 16, г). Шарнірно-важільна схема забезпечує підйом і висування балкону за рахунок обертальних рухів секцій стріли, а координатна - за рахунок прямолінійних рухів каретки по вертикалі та консолі по горизонталі. Площадки, виконані за шарнірно-важільною схемою, більш компактні, їхня конструкція більш технологічна в порівнянні з координатними.

Шарнірно-важільна площадка ( рис 17.) складається із самохідного візка 1, двоколінної стріли 2, балкона 3 і гідростанції, змонтованої на візку (рис. 17.). Площадка переміщається по рейковому шляху за допомогою гідродвигуна 1, що передає рух через відкриту циліндричну передачу ходовим колесам .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: