Сторінка
6

Кільцеві кантувачі

Визначення граничних розмірів

Утрата стійкості і перекидання барабана наступить при критичному для даного кута α значення ексцентриситету .

Граничний ексцентриситет

Діаметр виробу, зв'язаний з геометричними параметрами роликового стенда:

Кут розпору приймається в межах , тоді підставляючи його значення у формулу, одержимо безпечний діаметр. Знаючи величину окружних зусиль і реакцій в опорах, можна визначити величину розрахункового навантаження сприйманого валами ролика.

Для приводної роликоопори

Для холостої роликоопори

де - навантаження на одну ведучу роликоопору;

- навантаження на одну холосту роликоопору;

- число роликоопор в одному ряді;

- коефіцієнт, що враховує нерівномірний розподіл навантаження на роликоопори. Якщо то ; для .

По величинах і вибираються стандартні роликоопори. Приводний вал роликоопор розраховується на спільну дію згинаючого моменту від сили і крутного моменту:

де - діаметр вала в підшипниках

де - допустимі напруження. Основний матеріал для валів – сталь 35 (= 50 – 60 МПа).

Потужність електродвигуна

, квт

Перевірка запасу зчеплення приводних роликів з виробом виконується по величині коефіцієнта запасу:

де - коефіцієнт зчеплення виробу з роликом. Для сталевих - , а для гумового покриття - .

У випадку, коли обидві роликоопори є приводними, розрахунок ведеться за аналогією з кільцевими кантувачами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: