Сторінка
2

Кільцеві кантувачі

Запишемо рівняння рівноваги при критичному (граничному) значенні ексцентриситету екр , при якому вантажний момент Geкр точно врівноважується моментом сил зчеплення роликоопор з кільцями.

де: φ - коефіцієнт зчеплення роликів з кільцями:

для сталевих роликів φ = 0.15;

для роликів із гумовими шинами φ = 0.3 – 0.4.

Фактичний ексцентриситет е повинний бути менше критичного, у Ксц раз,

де Ксц – необхідний запас зчеплення.

Якщо виразити ексцентриситет у частках радіуса кільця і замінити Q1 і Q2 їх значеннями, то розглянуте вираження можна привести до виду:

Таким чином, граничне значення відносного ексцентриситету εкр , при якому може наступити буксування, незалежить від ваги обертових частин і радіуса опорних кілець, а залежить тільки від коефіцієнта зчеплення φ і кута розпору α.

Запас зчеплення повинний бути не менш 3, тобто

Потужність привода кантувача:

[кВт]

Роликові обертачі (кантувачі)

Роликові обертачі призначені для обертання циліндричних виробів зі зварювальною швидкістю при зварюванні кільцевих швів, а також для обертання виробів з маршовою швидкістю й установки їх у зручне положення при складанні, зварюванні, обробці і контролі. На роликових обертачах можуть зварюватися як циліндричні, так і конічні і сферичні вироби.

Типи роликових обертачів

Роликовий обертач з пересувною роликоопорою.

1 – виріб;

2 – приводна роликоопора;

3 – неприводна пересувна

роликоопора;

4 – електропривод.

Роликовий обертач з перекидною неприводною (холостою) опорою.

Роликовий обертач важкого типу.

Рис. 4. Типові схеми роликових обертачів.

У залежності від габаритів виробів, що зварюються, можливі різні компонування роликових обертачів:

а) на загальній рамі з поздовжніми і поперечними валами.

Рис. 5. Роликовий обертач із поздовжнім валом

1 – привод з редуктором;

2 – холоста роликоопора;

3 – приводна роликоопора;

4 – поздовжній приводний вал.

Стенд має два ряди роликів: один ведучий, а інший холостий. Ведучі ролики насаджені на загальний приводний вал і оснащені гумовими вантажними шинами для збільшення сили зчеплення з виробом, що обертається. Приводні роликоопори з'єднані загальним поздовжнім валом, що забезпечує синхронне обертання всіх роликів і надійне обертання виробу.

Неприводні (холості) роликоопори вибудовуються в ряд і між собою не зв'язані.

Якщо центр тяжіння виробу не збігається з віссю обертання, то зчіпне зусилля на ведучих роликах може виявитися недостатнім для обертання виробу, унаслідок чого можлива пробуксовка роликів. Тому для виробів з великими значеннями ексцентриситетів варто застосовувати роликові стенди з поперечними валами.

Рис. 6. Роликовий обертач з поперечним валом

1 – електропривод;

2, 3 – роликоопори;

4 – поздовжній приводний вал;

5 – поперечний приводний вал.

У такого роликового обертача всі ролики є приводними і оснащені гумовими вантажними шинами. Передача обертання на холості ролики здійснюється за допомогою поперечного вала 5 і редуктора з передаточним відношенням, рівним 1. Таким чином, усі ролики обертаються синхронно і забезпечують плавне обертання виробу. Зчіпне окружне зусилля цього стенда вдвічі більше, ніж у стенда, зображеного на рис. 5.

Можливе компонування роликового обертача з окремих секцій стаціонарно або з можливістю пересування (рис. 7. а, б).

а)

б)

Рис. 7. Роликовий обертач, скомпонований з окремих секцій:

а – стаціонарний; б – пересувний.

Роликоопори можуть розміщатися на платформах – нахилених або пересувних (рис. 8. а, б)

Рис. 8. Роликові обертачі нахилені (а) і пересувні (б).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: