Сторінка
4

Кільцеві кантувачі

Рис. 17. Важільні роликоопори.

У кожній секції є по дві опори, які закріплені на важелях, що знаходяться на одній вісі, яка розміщена по поздовжній вісі стенда. Важелі можна встановлювати на різну ширину залежно від діаметру виробу, що обертається. Обертання від приводу через центральний вал передається на обидва ролики приводної секції гнучким в'язем - ланцюговою або клинопасовою передачею. Подібні роликоопори застосовуються для виробів вагою до декількох кілоньютонів і діаметром 130 - 2000 мм.

Для зварювання швів циліндричних конструкцій (труб, ємностей і т.п.) застосовують роликові стенди-кантувачі (рис. 18.). Рама стенда-кантувача складається з поздовжніх балок 4, з'єднаних швелерами 3 із групою отворів, на які кріпляться неприводні ролики 2.

Рис 18. Роликовий стенд-кантувач.

1 – приводний ролик;

2 – неприводний ролик;

3 – швелер;

4 – балка;

5 – редуктор;

6 – електропривод.

Приводні ролики 1 встановлені стаціонарно й обертаються електроприводом 6 через редуктор 5. Неприводні ролики встановлюють від приводних на відстанях, обумовлених діаметром зварюваної конструкції. При зварюванні циліндричних конструкцій на роликових стендах-кантувачах необхідно застосовувати спеціальні флюсові подушки.

Спеціалізований роликовий обертач (рис. 19.) має чотири приводних ролики 5 із гумовими вантажними шинами, які за допомогою важільно-гвинтового механізму сильно притискаються до барабану 4, що зварюється. Цим забезпечується необхідна сила фрикційного зчеплення роликів з барабаном і усувається небезпека буксування при зварюванні кільцевих швів.

Обертач змонтований комплектно з електроприводом 7 в один блок, підвішений своїми цапфами до підйомно-важільного пристрою. Приводний механізм (рис. 19.) складається з двох послідовно розташованих однозаходних черв'ячних передач 1 і 2, з'єднаних між собою парою змінних шестерень 3.

Рис. 19. Спеціалізований роликовий обертач.

1, 2 – черв’ячні передачи;

3 – змінні шестерні;

4 – виріб, що обертається;

5 – ролик із гумовою вантажною шиною;

6 – цапфа;

7 – електродвигун;

Корпус обертача має дві цапфи 6, за допомогою яких він підвішується до спеціальних важелів піднімального механізму (рис. 9.20.). За допомогою цих важелів і натяжного гвинта 9 із ресорою 12 весь обертач можна підняти і притиснути з великою силою до виробу, що обертається. Обидва важелі з'єднані між собою горизонтальним балансиром, посередині якого діє натяжний гвинт. Завдяки наявності цапф та балансира роликовий обертач самовстановлюється по зварюваному барабану і забезпечує однакове притиснення усіх чотирьох роликів до барабану.

Це особливо важливо в тих випадках, коли обертання зварюваного барабана або труби відбувається з деякими перекосами і биттями. Вертикальне биття компенсується пружністю ресори, горизонтальне - похитуванням обертача навколо вісі горизонтальних цапф 5. Натяг ресори, а отже, і сила притискання роликів до барабану, може регулюватися гайками 10. Зазвичай ця сила не перевищує половини ваги барабану, що обертається

Рис. 20. Притискний пристрій до спеціалізованого роликового обертача

1 – фундаментна рама стенду; 2 – опорна стійка; 3 – опорний шарнир важіля; 4 – ролик обертача; 5 – цапфи роликового обертача; 6 – важілі; 7 – ключ знімний; 8 – цапфи поздовжнього баланстру, з’єднуючого два важілі; 9 – натяжний гвинт; 10 – гайцки для регулювання натяжіння пружини; 11 – балансир, з’єднуючий два важілі; 12 - пружина

Розрахунок роликових обертачів.

При аналізі розрахункової схеми з одним рядом приводних роликів варто враховувати, що напрямок обертання приводного ролика може викликати або збільшення опорних реакцій за рахунок появи окружних зусиль Т1 і Т2 , або зменшення цих опорних реакцій. Розрахунок роликового стенда потрібно виконувати для таких умов, коли окружні зусилля Т спрямовані вниз, тобто складаються з опорними реакціями.

Розрахунку в роликових стендах підлягають сили в роликоопорах при різних діаметрах виробу для різних кутів розпору α. Потім визначається припустимий діапазон діаметрів виробу при заданій відстані між роликоопорами (або зворотна задача).

Допустимий діапазон діаметрів виробу для даної відстані між двома крайніми станами виробу на стенді:

а) при надмірно великому діаметрі в порівнянні з величиною L і, отже, при малому центральному куті α, положення виробу може виявитися нестійким, особливо при наявності дисбалансу;

б) при дуже малому діаметрі виробу, що обертається, у порівнянні з величиною L кут α буде надмірно великий і може виникнути явище затягування барабана у простір поміж роликів з наступним заклинюванням і навіть поломкою стенду.

Затягування барабана може відбуватися в стендах з одним рядом приводних роликів при обертанні приводного вала убік холостих роликоопор.

Рис. 21. Розрахункова схема роликового стенда.

- вага виробу;

- опорні реакції;

- ексцентриситет;

- радіус виробу;

- кут розпору;

- відстань між роликоопорами.

По рисунку лівий ролик вважаємо приводним.

Визначення силових факторів

Вантажний момент

У статичному стані при на роликоопорах будуть виникати опорні реакції

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: