Сторінка
1

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні в умовах житлово-комунальної реформи

Необхідною передумовою ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. І це зрозуміло, адже від того в якій мірі службовці та депутати обізнані із законодавчими основами муніципальної діяльності, з новітніми технологіями муніципального менеджменту, чи володіють вони навичками практичного застосування цих знань в умовах конкретної територіальної громади, залежить те, в яких умовах живуть мешканці відповідного населеного пункту, який рівень громадських послуг, що вони отримують в системі місцевого самоврядування.

Для України нагальність та актуальність цього питання набуває особливого значення, що обумовлено наступними факторами:

По-перше, це економічні фактори – відсутність належного ресурсного забезпечення для ефективного виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування, криза житлово-комунального господарства, систем енергопаливоводозабезпечення і соціальної інфраструктури, необхідність проведення муніципальної реформи, реорганізації житлово-комунального господарства.

По-друге, це фактори правового характеру, пов’язані з недосконалістю українського законодавства про місцеве самоврядування.

По-третє, це фактори психологічного характеру, пов’язані з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування та державних службовців, наявністю у їхній професійній свідомості залишків “радянських” стереотипів здійснення влади, командно-адміністративних методів управління, “телефонного” права.

По-четверте, це фактори організаційного характеру, що обумовлені значною плинністю кадрів в органах місцевого самоврядування, суттєвим оновленням (до 60 % в окремих регіонах та територіальних громадах) корпусу сільських, селищних, міських голів, голів обласних та районних рад, депутатів місцевих рад.

По-п’яте, це фактори навчально-методичного характеру, а саме – відсутність єдиного загальнонаціонального навчально-методичного центру підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ, недостатнє забезпечення навчального процесу необхідною навчальною літературою та іншими методичними матеріалами, зокрема, навчальними програмами.

Зазначені фактори наглядно ілюструють актуальність проблеми підготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців, депутатського корпусу в сучасних умовах становлення місцевого самоврядування в Україні і, відповідно, свідчать про необхідність суттєвої перебудови всієї системи муніципальної освіти.

До прийняття Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” статус посадових осіб місцевого самоврядування визначався Законом України “Про державну службу” (1993 р.). Відповідно, починаючи з 1993 року в Україні починає формуватися єдина державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для державних службовців, так і для службовців органів місцевого самоврядування. Сьогодні ця система включає Українську Академію державного управління при Президентові України з її філіалами (чотири інститути), інші державні вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Державне управління», 27 регіональних навчальних центри. Державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації продемонструвала певну ефективність. Так, наприклад, лише в регіональних навчальних центрах при обласних державних адміністрація в 2002 році підвищили кваліфікацію 10 737 посадових осіб органів місцевого самоврядування. В той же час її можливості не можуть задовільнити зростаючих потреб.

З прийняттям Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” починається процес розведення двох форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес об’єктивно потребує певної перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до цього процесу недержавних суб’єктів освітянської діяльності.

Сьогодні відбувається процес формування в Україні недержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення якого обумовлене потребами муніципальної реформи, децентралізацією управління, розширенням повноважень органів місцевого самоврядування в житлово-комунальній сфері. Ця система включає наступні компоненти:

1. Приватні, державні та комунальні госпрозрахункові заклади освіти, наприклад, Академія муніципального управління, Університет економіки та права “КРОК”, Міжрегіональна академія управління персоналом тощо. Ці заклади освіти здійснюють підготовку, перепідготовку спеціалістів для місцевого самоврядування у наступних випадках:

а) за муніципальним замовленням (на кошти бюджетів місцевого самоврядування);

б) з ініціативи службовців органів самоорганізації населення, працівників муніципальних установ, депутатів місцевих рад та за їх власні кошти.

2. Навчальні центри, створені органами місцевого самоврядування, наприклад, Центр підготовки професійних керівників-лідерів для муніципальних служб і підприємств міста Харкова.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: