Сторінка
1

Місце і роль фонду розвитку міст України в становленні українського муніципального кредитного ринку

Сьогодні в Україні продовжується процес проведення широкомасштабних реформ бюджетно-податкової системи та міжбюджетних відносин, одною з головних задач яких є зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування, формування дієздатних територіальних громад та підвищення якості надання послуг населенню. При цьому створення умов для розвитку цивілізованого ринку місцевих запозичень вважається важливим елементом реформування системи міжбюджетного фінансування.

Місцеві органи влади надають послуги населенню, які вимагають значних обсягів інвестицій, окупність яких в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, відбувається протягом тривалого часу. Оскільки більшість об’єктів соціальної інфраструктури, які належать до комунальної власності територіальних громад на сьогоднішній день знаходяться в критичному стані, питання залучення довгострокового фінансування для реалізації інвестиційних проектів місцевих органів влади є особливо актуальним.

Саме з метою сприяння вирішенню цієї проблеми в рамках проекту "Фонд муніципального розвитку України" (Програма розвитку муніципального кредитного ринку) [1], що реалізується Міністерством фінансів України за підтримки Світового банку, утворений Фонд розвитку міст України (ФРМУ) [2]. Уряд України розглядає цей Проект як комплексну програму, реалізація якої потребує масштабних робіт з удосконалення інституційно-правової бази місцевого самоврядування, в тому числі, щодо діяльності підприємств муніципальної сфери.

Основними цілями ФРМУ є: забезпечення доступу до довгострокових кредитних ресурсів; підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування; підвищення ефективності стратегічного планування розвитку територіальної громади, управління проектами і бюджетом, зацікавленості та спроможності українських комерційних банків надавати довгострокові кредити органам місцевого самоврядування та їх комунальним підприємствам; розробка пропозицій щодо внесення змін у відповідні нормативно-правові акти, які будуть забезпечувати створення сприятливого середовища для фінансування суспільно необхідних проектів органів місцевого самоврядування.

Передбачається, що для впровадження цього проекту Україна отримає позику Світового банку на загальну суму 150 мільйонів доларів США. Загальна концепція проекту передбачає отримання українськими містами - позичальниками та їх комунальними підприємствами довгострокових кредитів від українських комерційних банків для реалізації самоокупних інвестиційних проектів за рахунок коштів позики Світового банку. При цьому банки учасники проекту повністю беруть на себе ризик невиконання зобов’язань або неплатежів з боку органів місцевого самоврядування. Загалом, така схема кредитування повинна сприяти створенню життєздатної системи комерційних місцевих запозичень для фінансування інвестиційних потреб органів місцевого самоуправління та розвитку муніципального кредитного ринку.

Планується, що кредитування зацікавлених українських міст за рахунок позики Світового банку розпочнеться у другому півріччі наступного року. Зараз почався стартовий етап проекту [3], в процесі якого ФМРУ повинен провести відбір потенційних учасників проекту (українські комерційні банки – кредитори та муніципалітети) на основі прозорих та зрозумілих критеріїв прийнятності, а також розробити всі процедурні питання реалізації проекту.

Процес відбору потенційних позичальників буде розпочинатися з подання ними до ФРМУ листа про наміри установленого ФРМУ зразка. При розгляді цих листів ФРМУ особливу увагу буде приділяти перевірці відповідності запропонованих інвестиційних проектів пріоритетам місцевих громад та критеріям політики Світового банку щодо запобігання негативним екологічним і соціальним наслідкам реалізації таких проектів. Важливим критерієм прийнятності проекту буде його економічна доцільність. Якщо потенційний позичальник і запропонований проект пройдуть "тест на прийнятність", ФРМУ запропонує позичальнику звернутися до будь-якого з банків – учасників проекту для можливого оформлення позики. Саме банк-учасник визначатиме кредитоспроможність позичальника, життєздатність запропонованого ним проекту, та умови надання позики, оскільки банк повністю нестиме ризик несплати кредиту позичальником. При цьому позичальник може розраховувати на те, що чим вищою є його кредитоспроможність і нижчим – кредитний ризик, тим більш привабливими для нього будуть умови кредитування. Тим претендентам і тим проектам, що не пройдуть тест на прийнятність, ФРМУ запропонує технічну допомогу, орієнтовану на досягнення критеріїв прийнятності.

Важливо зазначити, що в рамках проекту буде надаватися значний обсяг технічної допомоги, спрямованої на вдосконалення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють місцеві запозичення, сприяють посиленню і стабілізації системи міжбюджетних трансфертів та поліпшенню спроможності органів місцевого самоврядування управляти коштами місцевих бюджетів. Проектом також передбачається надання містам технічної допомоги та проведення навчальних програм з підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів, впровадження фінансового менеджменту, стратегічного бюджетного планування та розробки відповідальної боргової політики.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: