Сторінка
1

Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів

В Україні є частими випадки, коли наймані працівники підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальних громад або до спільної власності територіальних громад району чи області, висувають свої вимоги до органів місцевого самоврядування: сільського, селищного, міського голови чи до сільської, селищної, міської, районної, обласної ради.

Наскільки правомірними є ці вимоги до органу місцевого самоврядування? Коли орган місцевого самоврядування є учасником соціально-трудових відносин? Чи може орган місцевого самоврядування бути стороною колективного трудового спору? Які дії органу місцевого самоврядування в разі, коли він є стороною колективного трудового спору? Наскільки це відповідає нормам Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншим актам законодавства України?

Попробуємо нижче дати відповіді на ці запитання.

Правовий статус місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування відповідно до частини першої статті 140 Конституції України є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (частина перша статті 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (частина третя статті 140 Конституції України).

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради (частина четверта статті 140 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення.

Територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні).

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами (частина перша статті 10 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Сільський, селищний, міський голова - головна посадова особа територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста (частина перша статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст (стаття 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Відповідно до частини другої статті 2 Цивільного кодексу України територіальні громади є учасниками цивільних відносин.

Відповідно до частин першої та другої статті 169 Цивільного кодексу України територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин, можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом (стаття 172 Цивільного кодексу України).

У випадках і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи місцевого самоврядування (стаття 173 Цивільного кодексу України).

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування (стаття 327 Цивільного кодексу України).

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (частина перша статті 142 Конституції України, частина третя статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: