Сторінка
1

Ефективна економічна політика місцевої влади. формула успіху

Без сумніву, добробут і рівень життя українського народу залежить від рівня розвитку сфери економіки. Тому сьогодні передусім потрібна консолідація українського суспільства в сфері політики і соціальної психології навколо стрімкого економічного розвитку України, використання світового досвіду та створення моделі ефективної ринкової економіки.

Але як побудувати її? І як навколо цього консолідувати суспільство?

Які інститути слід задіяти задля потужної інфраструктури ринкової економіки?

По-перше, треба визнати факт, що ми знаходимося в перехідному періоді, в хаосі думок, моделей, концепцій, права та справедливо не маємо статусу країни з ринковою економікою.

По суті, ми переходимо до нового етапу місцевого і регіонального розвитку – перенесення адміністративної реформи на регіональний, місцевий рівень, впровадження державної регіональної політики на таких засадах:

- децентралізації державного управління;

- деконцентрації владних повноважень;

- субсидіарності;

- партнерських відносин між місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- міжсекторної співпраці між місцевою владою, громадськими організаціями, представниками бізнесових кіл;

- проведення публічної, прозорої політики місцевого та регіонального розвитку.

Реалізуючи ці засади до процесу місцевого самоврядування слід залучати громадян, населення, яке, при цьому, перетворюється з об’єкта на безпосереднього суб’єкта управління.

За результатами досліджень щодо визначення рейтингу соціально-економічного розвитку міст України, що їх провів недержавний аналітичний центр "Інститут реформ", місто Славутич станом на 10 січня 2005 року займає 2 місце, після Києва, серед 176 міст України обласного значення за рівнем соціально-економічного розвитку.

У ньому реалізована і результативно діє модель економічної політики на місцевому рівні, а саме:

Влада – Бізнес – громадськість – добробут кожного

Ця модель об’єднана спільними інтересами:

ВЛАДА зацікавлена в розв'язанні проблем зайнятості населення, створення сучасних робочих місць з гідною заробітною платою, надходжень до місцевого бюджету, тобто в соціальному розвитку.

Задля підтримки малого бізнесу працює Міжнародний центр розвитку бізнесу "Славутич-XXI століття". В ньому розмістилися:

- Комунальне підприємство "Агенція з розвитку бізнесу" та його відокремлений підрозділ "Бізнес-інкубатор";

- Комунальне підприємство "Адміністрація спеціальної економічної зони Славутич";

- Фонд "Славутич-ЧАЕС- Розвиток";

- Кредитна спілка "Партнер";

- Фонд підтримки підприємництва;

- Фонд поворотної фінансової допомоги.

Їхня діяльність спрямована на розвиток підприємницьких структур, реалізацію інвестиційних проектів, реформування системи соціальних послуг.

Сьогодні Агенція з розвитку бізнесу є членом Національної мережі агентств регіонального розвитку й Української асоціації Бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. Її працівники мають одну чи дві вищі освіти та пройшли стажування в США, Великій Британії, Німеччині, Польщі. Вони надають консультації, послуги з розроблення бізнес-планів та інвестиційних проектів, проводять тренінги, здійснюють оцінювання технічного стану будівель і мереж, майна та обладнання, беруть участь у розробленні стратегії розвитку міста. Агенції від 1999 року діє Бізнес-інкубатор. Ця організація підтримує новостворені фірми в сфері малого та середнього бізнесу, проводить навчання фахівців з бізнесу, надає матеріально-технічну підтримку фірмам. В управлінні бізнес-інкубатору знаходяться дві будівлі загальною площею 1357 кв. м. За чотири роки до бізнес-інкубатора звернулось 2060 клієнтів. До 2015 року в ньому планується створити 1800 робочих місць. На сьогодні його клієнтами є 36 компаній, в яких створено 382 робочих місця.

Допомога Агенції та Бізнес-інкубатора в створенні й розвитку нових компаній на території міста сприяє збільшенню надходжень до міського бюджету. В липні 2002 року народилася міська громадська організація "Лабораторія малого бізнесу". Її діяльність спрямована на створення Центру сталого розвитку малих міст, бази стажувань для малого бізнесу.

Одним із досягнень у боротьбі за майбутнє Славутича є діяльність створеної 1999 року в адміністративних межах міста спеціальної економічної зони "Славутич". Це активізувало розвиток підприємництва, забезпечило умови для роботи підприємств з випуску товарної продукції та створення нових робочих місць. Наразі органами управління СЕЗ "Славутич" є Славутицька міська рада, її виконавчий комітет (у межах своїх повноважень) та орган господарського розвитку й управління - комунальне підприємство "Адміністрація СЕЗ "Славутич".

Станом на 01.03.2005 суб’єктами СЕЗ "Славутич" є 23 підприємства з 26 інвестиційними проектами загальною кошторисною вартістю 81815,38 тис. дол. США, реалізація проектів передбачає створення 1242 нових робочих місця.

Спеціальна економічна зона "Славутич" стала дійовим механізмом для залучення інвестицій і створення нових підприємств, що дало змогу Славутичу досягти найкращого показника по Україні щодо надходження інвестицій на душу населення (1240 доларів).

Від початку реалізації інвестиційних проектів на територію СЕЗ "Славутич" залучено інвестицій на суму 29971,13 тис. дол. США, завезено й змонтовано обладнання та устаткування на суму понад 58494,32 тис. грн., закуплено сировини та матеріалів для забезпечення виробництва на суму 64934,04 тис. грн., а також створено 643 нових робочих місця.

Міський благодійний Фонд "Славутич – ЧАЕС – Розвиток" діє від 1998р. На конкурсних засадах він надає зворотну фінансову допомогу суб'єктам підприємницької діяльності міста.

Вже надано 17 кредитів на суму 1613000 грн.

БІЗНЕС зацікавлений у створенні передбачуваного, прозорого, демократичного простору взаємовідносин з можливою участю в реалізації економічної політики, реалізації своїх можливостей, лояльному ставленні населення до бізнесу, досягнення психологічного комфорту в цьому сенсі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: