Сторінка
1

Інноваційний менеджмент в муніципальному управлінні

Сьогодні мета України – інтегруватись до Європейської спільноти. I не тільки увійти в Європейський Союз, а досягти такого рівня життя українського народу, який би відповідав європейським стандартам.

Виконання цих завдань вимагає прискореного реформування системи державного управління, її децентралізації. Це досягається через механізм розвитку місцевого самоврядування в Україні. Його загальні принципи зафіксовані в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Верховною Радою України ще в 1997 році. Проблема в тому, що із 14 головних принципів Європейської Хартії на сьогодні Україною реалізовано близько десяти. Потрібно звернути увагу на те, що існує відповідальність за невиконання ратифікованих міжнародних документів. Тому говорити про створення повноцінної системи управління якістю послуг в органах виконавчої влади начебто передчасно.

Але разом з тим, ми повинні обов'язково йти до найвищої мети, розпочавши запроваджувати в органах виконавчої влади систему управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001:2001, тому що це дієвий інструмент підвищення не тільки ролі та рівня роботи виконавчих органів, а й відповідальності перед громадянами за рівень послуг, які вони надають. Створення системи управління якістю – це створення системи відносин між владою і громадянами з використанням певних стандартів, що сприятимуть зростанню прозорості та ефективності дій владних структур та довіри до них.

Як підтвердив сертифікаційний аудит, проведений в травні 2007 року, місто Славутич сьогодні має високий рівень надання соціальних послуг i досвід в розробці комплексної системи управління якістю. Процесом стандартизації ми охопили майже усі сфери життєдіяльності міста в результаті чого відпрацьовано 45 інформаційних карт з надання житлово-комунальних, освітньо-культурних та соціальних послуг.

3 початку розроблення системи управління якістю в місті була проведена низка заходів:

- навчання представників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та організацій міста сучасним методам управління якістю;

- проведення круглих столів з впровадження систем управління якістю соціальних послуг;

- здійснена самооцінка в органах місцевого самоврядування, на підприємствах житлово-комунальної сфери та в структурі розвитку бізнесу щодо виконання покладених на них завдань згідно чинного законодавства та передбачених видів діяльності;

- проведена інформаційна кампанія в місцевих 3MI;

- проведені семінари щодо визначення місії організації, політики якості i стандартів послуг та з питань розробки, впровадження i сертифікації систем управління якістю;

- здійснена підготовка та навчання внутрішніх аудиторів з персоналу органів місцевого самоврядування та підприємств міста;

- ведеться підготовка та навчання зовнішніх аудиторів з персоналу органів місцевого самоврядування та підприємств міста;

- створена система зворотного зв'язку між жителями міста та органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та організаціями щодо якості соціальних послуг;

- розроблені стандарти якості послуг в міськвиконкомі, на підприємствах та в структурі бізнесу;

- створені міні-бібліотеки методичної літератури з питань якості соціальних послуг.

Спільно з міським Фондом підтримки підприємництва було розроблено та підготовлено до друку збірник стандартів якості соціальних послуг «Славутич: Євровибір», до якого увійшли стандарти та інформаційні карти послуг, що надаються структурними підрозділами виконкому.

Також Славутицьким Фондом підтримки підприємництва спільно з науково-технічним центром «Партнер – ISO» розроблено та підготовлено до друку методичний посібник «Розробка та впровадження системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2000», в якому представлений опис системи управління якістю (скорочено – СУЯ) та процедура її впровадження.

Завдяки багаторічному досвіду та напрацьованим власним методикам надання соціальних послуг в закладах міста, виконавчий комітет Славутицької міської ради пройшов оцінювання по «Моделі досконалості» та оцінювання на рівень «Визнання досконалості в Європі». Вперше в Україні органи виконавчої влади брали участь у 12-му Українському національному конкурсі з якості в номінації «Малі та середні підприємства». За оцінками експертів європейського класу м. Славутич отримав перші місця у вказаних конкурсах.

Реалізація комплексної системи є безперервним процесом, який потребує постійного удосконалення. Уподальшому планується поступове її впровадження на підприємствах, установах та організаціях міста всіх форм власності.

Ми вбачаємо систему стандартизації послуг також в тому, щоб зменшити вплив особистості і настрою представника влади на загальні процеси. Особливо це відноситься до органів виконавчої влади. Коли говоримо про настрій чиновника, то маємо на увазі і державну відповідальність, і необхідність зміни закону «Про державну службу», і рівень оплати праці державного службовця. Треба зрозуміти, що немає нічого дорожчого для держави, ніж дешевий чиновник, i необхідно йти шляхом підвищення рівня престижності роботи в органах державного управління.

Таким чином, через систематизацію процесу, підвищуємо відповідальність чиновників органів місцевої влади, покращуємо систему контролю, даємо можливість громадянам мати стандарт, за яким, при потребі, можна звернутися до суду, якщо представник влади не виконує цей стандарт.

3 приводу цього я дозволив би co6i авторське тлумачення того, що таке комплексна система управління якістю соціальних послуг в місті Славутичі: це систематизація правової нормативної бази та практичних досягнень з метою створення ефективного механізму управління соціальними послугами на рівні сучасних стандартів. В ньому доповнений суттєвий елемент — це практичні досягнення, практичні надбання того, що вдалось сьогодні мати в багатьох містах, таких як Комсомольськ Полтавської області, Бердянськ Запорізької області, Кам'янець-Подільський Хмельницької області, місто Славутич Київської області. Ще є міста,але нажаль, їх обмаль, тому що в Україні не реалізований головний стандарт — стандарт Європейської Хартії місцевого самоврядування. Тому реформування політичної системи в країні з метою децентралізації державного управління та розвитку місцевого самоврядування має активно продовжуватися.

Думаю, що ця робота дозволить Україні вдосконалити державне управління та управління органів місцевого самоврядування, зробити його сучасним i ефективним, а також реалізувати принципи Європейської Хартії місцевого самоврядування, та об’єднати зусилля місцевих влад та територіальних громад, а в цілому – влади і суспільства з метою підняття стандартів рівня життя українського народу до європейського зразка.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: