Сторінка
7

Прибуток: сутність, види та механізм розподілу

Прибуток є об’єктом числення і сплати податків по встановлених ставках, унаслідок чого виникають фінансові відносини підприємства з бюджетом і установами. Господарчий суб’єкт самостійно визначає напрямок використання чистого прибутку, що залишився після сплати всіх податків, якщо інше не передбачено статутом.

У системі планів, пов’язаних із виробничою діяльністю підприємств, головне місце посідає планування прибутку. Це планування визначає необхідний обсяг операційної діяльності підприємства, забезпечує стратегічний його розвиток необхідними фінансовими ресурсами, формує фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами. Об’єктом планування є елементи балансового прибутку.

Ефективність формування прибутку характеризується як загальною його сумою, так і рівнем, який визначається системою коефіцієнтів рентабельності.

Список використаних джерел

1. Закон України „Про оподаткування прибутку пiдприємств” від 28 грудня 1994 р.

2. Законом України „Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997р.

3. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.

4. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.

5. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1992 р.

6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2003. – 296 с.

7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 310 с.

8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 2005. – 254 с.

9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 2000. – 469 с.

10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 631 с.

11. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 320 с.

12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 2003. – 258 с.

13. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2006. – 326 с.

14. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 431 с.

15. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 2004. – 298 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Фінанси»: