Сторінка
3

Прибуток: сутність, види та механізм розподілу

Таким чином, доцільно ряд витрат оплачувати з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Виключення їх із собівартості продукції буде сприяти росту кінцевих результатів діяльності підприємств, зниженню цін, збільшенню доходів бюджету, ефективному використанню наявних ресурсів, підвищенню зацікавленості в одержанні прибутку.

Формування прибутку в умовах ринку має першорядне значення для визначення оподатковуваних сум доходів.

Основну ціль діяльності будь-якого виробника (фірми, ділового підприємства) складає максимізація прибутку. Можливості її одержання обмежені, по-перше, витратами виробництва і, по-друге, попитом на зроблену продукцію.

Виробники, однак, можуть зіштовхуватися з особливими ситуаціями, що висувають на перший план рішення проблем, не укладаються в русло максимізації прибутку, чи навіть зухвалих протиріччя з цією метою: наприклад, різке зниження цін для виходу на нові ринки чи проведення дорогих рекламних компаній для залучення споживачів, здійснення заходів екологічного порядку і т.п. Але всі подібні кроки носять усе-таки тактичний характер і в кінцевому рахунку підпорядковані рішенню головної стратегічний задачі - одержання можливо більшого прибутку.

Головним обмежником прибутку є витрати виробництва. До­їхнього визначення і виміру існують різні підходи, у яких можна виділити погляд економіста, орієнтований на перспективу фірми, ­і позицію бухгалтера, яких насамперед цікавить фінансові звіти і ­баланси підприємства.

Оскільки усі види ресурсів обмежені, будь-яке рішення про ­виробництво якого-небудь товару припускає відмовлення від ­використання тих же ресурсів для випуску якогось іншого виробу.­ Таким чином, усі витрати являють собою альтернативні витрати. ­Точніше кажучи, витрати будь-якого ресурсу, притягнуті для ­виробництва товарів, відображають його цінність при найкращому ­з всіх альтернативних варіантів використання чи цінність тих ­альтернативних можливостей, якими доводиться жертвувати. Наприклад, метал, витрачений на виробництво озброєння, вже ­неможливо застосувати для виготовлення медичного устаткування­ чи автомобілів. І якщо робітник здатний робити як ­озброєння, так і медичне устаткування, то витрати, які­ суспільство несе при використанні цього робітника на військовому ­заводі, будуть дорівнюють внеску, що він міг би внести у­ виробництво медичного устаткування.

Варто дати наступне визначення економічним витратам:­ економічні витрати фірми - це ті виплати, які вона зобов'язана­ зробити власникам ресурсів, щоб залучити ці ресурси для­ визначеного виробничого процесу і відвернути їх тим самим від ­альтернативних варіантів застосування. Всі альтернативні­ витрати, що понесе фірма в процесі виробництва, можуть бути­ або зовнішніми (фактичними, явними), або внутрішніми (неявними).­ Зовнішні витрати приймають форму грошових платежів ­постачальникам факторів виробництва, проміжних виробів і ділових ­послуг. Тут говориться про заробітну плату робітників і­ службовців, витратах на сировину і матеріали, комісійних ­винагородах торговим фірмам, внесках банкам і іншим фінансовим показникам, розрахунках за юридичні консультації,­ транспортні послуги і т.п. Іншими словами, зовнішні витрати ­являють собою плату за ресурси постачальникам, самостійним ­стосовно даної фірми, не приналежним до числа її власників.

У процесі виробництва фірма може також ­використовувати ресурси приналежні їй самій. У цьому випадку­ вона несе внутрішні витрати. Вони не передбачені­ контрактами, обов'язковими для зовнішніх платежів, і тому не­здобувають грошову форму. З погляду фірми, вони дорівнюють грошовим платежам, що могли б бути отримані за власний ресурс­ при найкращому з альтернативних способів його застосування.­Так, якщо фірма використовує один з приналежних їй ­будинків, то вона не несе ніяких зовнішніх витрат у вигляді­орендної плати. Однак внутрішні витрати є, тому що фірма­ втрачає можливість одержання грошей, здаючи цей будинок кому-­небудь в оренду. Хоча внутрішні витрати не відображаються в ­бухгалтерській звітності, вони існують цілком реально і ­відповідно впливають на прийняття економічних рішень: які­ обов'язково повинні враховувати можливості кращого ­використання, що упускаються власних ресурсів виробника.

У якості одного з елементів внутрішніх витрат розглядається і­ так називаний нормальний прибуток підприємця, тобто ­винагорода за виконувані їм функції. Прикладом тут може­ послужити ситуація, у якій одноособовий власник дрібної фірми застосовує в ній винятково власну працю і грошовий­ капітал. Зовнішніх витрат на виплату заробітної плати і ­відсотків він не несе. Але підприємець, про якого мова йде, міг­би покласти свої гроші в банк і одержувати по них відсотки. Крім того, керуючи власним підприємством, він ­відмовляється від заробітку, що міг би мати, запропонувавши такі ж управлінські послуги іншій фірмі. Та мінімальна ­плата, що необхідна, щоб удержати його ­підприємницькі здібності і кошти в даному підприємстві, і­ називається нормальним прибутком. Якщо вона не забезпечується,­ перед підприємцем стоїть питання про відмовлення від данного способу діяльності.

Існують багато визначень прибутку. Економісти­ розглядають її величину, як різницю між валовим доходом­(тобто загальним виторгом від реалізації продукції) і усіма­ витратами - як зовнішніми, так і внутрішніми (включаючи в останні­ нормальний прибуток підприємця).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Фінанси»: