Сторінка
1

Міжнародна торгівля послугами та тенденції її розвитку

План

1. Вступ

2. Сутність та класифікація послуг в міжнародній торгівлі

3. Способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг

4. Особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок

5. Тенденції сучасної міжнародної торгівлі послугами

6. Висновок

7. Додаток

8. Список літератури

ВСТУП

У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах та послугах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари та послуги, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Дана робота присвячена традиційній та найбільш розвинутій формі міжнародних економічних зв’язків — зовнішній торгівлі а саме торгівлі послугами. По вартісним масштабам в загальному комплексі світогосподарчих зв’язків зовнішньоторговельний обмін не тільки послугами, а й товарами продовжує зберігати ведучі позиції. При цьому все більш динамічно в останні два десятиріччя розширюється обмін між країнами в науково-технічної сфері, росте торгівля традиційними (транспорт, страхування, туризм тощо) та новими (збір, збереження та передача інформації, довгострокова оренда обладнання, консультаційні послуги тощо) послугами, які складають, в свою чергу, сферу ”невидимої” торгівлі, що швидко розвивається. Ця сфера потребує оновлення торгівельно-політичного інструментарію, тому що митні засоби регулювання стають все менш ефективними, уступаючи місце постійно системі нетарифних бар’єрів.

Мета роботи – дослідити сутність міжнародної торгівлі послугами та її концепції, етапи розвитку міжнародної торгівлі послугами, систему показників розвитку міжнародної торгівлі послугами, розглянути форми міжнародної торгівлі послугами.

Об’єктом роботи є міжнародна торгівля послугами.

Суб’єктом - процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах.

Метод роботи — пошуковий, описовий та порівняльний аналіз.

Сутністьта класифікація послуг в міжнародній торгівлі

Світовий ринок послуг являє собою сферу обміну послуг між країнами. Поряд із світовими товарними ринками він є невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин.

Предметом обміну на цьому ринку є послуги. Вони є результатом функціонування найважливіших сфер людської діяльності: науки, техніки, виробництва, керування.

Під послугами розуміють зміну в положенні інституціональної одиниці, що сталося внаслідок дій і на основі взаємної угоди з іншою інституціональною одиницею.

Послуги і торгівля ними якісно відрізняються від товарів і торгівлі товарами.

Головними характеристиками послуг є те, що їх не можна, на відміну від товарів, побачити і відчути на дотик; вони не піддаються збереженню; торгівля послугами пов’язана з їх виробництвом; експорт послуг означає надання послуги іноземцю, тобто не резиденту, навіть якщо він знаходиться на митній території країни. Однак вищенаведений опис характеристик має обмеження . Деякі послуги можна побачити (наприклад, звіт консультанта на дискеті), деякі з них зберігаються (наприклад, система телефонного автовідповідача).

Різниця між товарами і послугами полягає в тому, як, яким чином уряд надає захист власному виробнику. Якщо виробничі галузі промисловості відгороджуються через встановлення тарифів, кількісних обмежень тощо, то сфера послуг відгороджується головним чином національними нормативами і правилами відносно прямих іноземних інвестицій і участі іноземних постачальників послуг в діяльності національних підприємств.

Захист сфери послуг не можна забезпечити заходами на кордонах через не матеріальний характер послуг, а також тому, що небагато операцій з послугами пов’язані з перетинанням кордонів.

Міжнародні організації систематизують і класифікують послуги, які є предметом міжнародної торгівлі.

Міжнародним валютним фондом розроблений посібник зі складання платіжного балансу, в якому представлений склад послуг, що входять у рахунок поточних операцій. Цим посібником користуються практично всі країни світу.

Класифікація послуг, яка прийнята МВФ, показує платежі між резидентами і нерезидентами і містить 11 секторів:

I. Транспортні послуги

a) Пасажирські перевезення (Міжнародні перевезення пасажирів всіма видами транспорту і надання супутніх послуг);

b) Вантажні перевезення (Міжнародні перевезення вантажів всіма видами транспорту і надання супутніх послуг);

II. Послуги пов’язанні з поїздками

a) Послуги пов’язанні з діловими поїздками ( Товари і послуги, придбані не резидентами, які подорожують у справах);

b) Послуги пов’язанні з особистими поїздками ( Товари і послуги, придбані не резидентами, які подорожують в особистими справах);

ІІІ. Послуги зв’язку;

IV. Будівництво;

V. Страхування;

VI. Фінансові послуги;

VII. Комп’ютерні та інформаційні послуги

VIII. Рояльні та ліцензійні платежі;

IX. Інші бізнес-послуги

a) Посередницькі послуги;

b) Лізинг;

c) Інші ділові, професійні та технічні послуги;

X. Особисті, культурні та рекреаційні послуги

a) Аудіовізуальні послуги;

b) Інші послуги;

XI. Урядові послуги

Світовий банк класифікує послуги за укрупненими групуваннями, при цьому до числа послуг включається рух доходу. Послуги поділяються на дві групи:

І група – факторні послуги, до яких відносяться платежі, що виникають у зв’язку з міжнародним рухом факторів виробництва – капіталу, робочої сили.

ІІ група – не факторні послуги, до яких відносяться інші види послуг, не пов’язані з факторами виробництва. (2, с.265).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Міжнародні відносини»: