Сторінка
4

Модель рівноваги “вилучення ін’єкції”

Список використаної літератури

1. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономік стабільні власності переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. – 1997. – №9 (вер).

2. Від макроекономічної стабілізації до економічного протекціоналізму // Урядовий кур’єр. – 2001. – (16 грудня).

3. Панасик Б. Макроекономіка: диспропорції та їх причини // Економіка України. – 2002. –№6. (червень).

4. Соменя Д., Волинський Г. Питання макроекономіки і стабілізації в Україні. // Економіка України. – 2001. –№7.

5. Самуельсон П. Макроекономіка (Підручник). – К., 2001.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: