Сторінка
3

Макроекономічні процеси у відкритій економіці

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. — СПб.: Литера-плюс, 1994.— Гл. 16.

3. Маяків Η. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. — К.: Основи, 2000. — Розд. 8.

4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Буда-говської. — К.: Основи, 1998. — Ч. 2. — Т. 13.

5. Панчишин С. Макроэкономика. — К.: Либідь, 2001. — Т. 13, 14.

6. Семюелъсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1997.— Розд. 17, 18, 19.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Макроекономіка»: